[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]

Re: Anaconda Usability Test Draft Test ScriptsHi everyone,

21.1.2013 18:16, Máirín Duffy wrote:
>>> Stephanie put together a final version of the survey, it is here,
>>> so you can start translating it if you'd like:
>>> https://fedoraproject.org/wiki/Anaconda/UI_Redesign/User_Survey#Final_Survey
>>>
>> I consider it as a priority because I have to start recruiting
>> participants for tests at DevConf. And they should fill in the survey.
>> I am going to translate it tomorrow. Then I will ask the Czech people
>> for comments (on the anaconda-devel list).
>
> Okay, sounds great!

I did a translation of the survey. There are some questions [1] – [8] to clarify meaning (I want to be sure) at the end of this document. I would like to ask the Czechs people (especially experts for Fedora) to check my translation.
I have not been dealt with typography yet.


1.
Zakroužkujte prosím, jednu věkovou skupinu, do které patříte:

  < 18, 18-25, 25-30, 31-35, 36-40, 41-50, 51-60, 61-70, 70+


2.
Jaký je Váš rodný [1] jazyk?


3.
Jaké je Vaše výchozí rozložení klávesnice (výchozí nastavení jazyku pro klávesnici [2])?
(Vyplňte, pouze pokud jej víte)


4.
Jak často používáte počítač a za jakými účely?
(Zakroužkujte všechny hodící se)

 Nepoužívám počítač často.
 Používám počítač k práci.
 Používám počítač doma.
 Vím, jak programovat.
 Žádná z uvedených odpovědí


5.
Která z následujících pozic (pokud je uvedena) nejlépe odpovídá Vaši roli v současném zaměstnání?
(Zakroužkujte pouze jednu odpověď, popř. doplňte)

[ ] Vývoj, analýza (IT)
[ ] Technická podpora (HW)
[ ] Technická podpora (SW správce / administrátor)
[ ] Management
[ ] Jiné: ____________
[ ] Nechci uvést


6.
Jaké máte zkušenosti s následujícími operačními systémy?
(Zaškrtněte všechny hodící se)

Používám v současnosti | Používal jsem v minulosti. | Mám zkušenost s instalací [3].

 Fedora [ ] [ ] [ ]
 Red Hat Enterprise Linux [ ] [ ] [ ]
 Jiný Linux __________ [ ] [ ] [ ]
 OS X [ ] [ ] [ ]
 Windows 8 [ ] [ ] [ ]
 Windows 7 [ ] [ ] [ ]
 Windows XP [ ] [ ] [ ]
 Jiný Microsoft Windows
  __________ [ ] [ ] [ ]
 Jiný ________________


-- Zkušenosti s Linuxem --

7.
Máte zkušenost s instalací na virtuálních počítačích? [4] Případně na jakých?
(Zaškrtněte všechny hodící se)

[ ] Nemám žádnou zkušenost
[ ] Microsoft Hyper-V
[ ] Virtual Box
[ ] Parallels
[ ] QEMU/Linux KVM
[ ] VMware
[ ] Xen
[ ] Jiný __________


8.
Které z následujících souborových systémů jsou Vám dobře známé?
(Zaškrtněte všechny hodící se)

[ ] Žádný neznám
[ ] ZFS (Solaris)
[ ] ext2 / ext3 / ext4 (Linux/UNIX)
[ ] NFS
[ ] BTRFS(Linux/UNIX)
[ ] NFSv4
[ ] VFAT (Windows)
[ ] SMB/CIFS (Windows File Sharing - sdílení souborů)
[ ] NTFS (Windows)
[ ] Other ____________
[ ] XFS (Linux/UNIX)


9.
Zavádíte běžně [5](nikoliv na virtuálním stroji) více než jeden operační systém na některém z počítačů, který používáte?
(Zakroužkujte pouze jednu odpověď)

 Ano
 Ne
 Nejsem si jist

 9a) Jaký operační systém ___________________


-- Zkušenosti se správou systému [6] --

10.
Jak rozsáhlou máte zkušenost se správou systému?
(Zaškrtněte pouze jednu odpověď)

[ ] Žádnou – vůbec žádné zkušenosti, správu systémů mi provádí někdo jiný
[ ] Začátečník – občas zasahuji na základní úrovni do systému
[ ] Středně pokročilý - provádím často správu systému, ale není mou hlavní prací
[ ] Pokročilý – jsem profesionálním správcem systému


Pokud jste vybral „Žádnou“ v předchozí otázce (č. 10), pak můžete zbytek dotazníku vynechat. Děkujeme!


11.
Jaký je maximální počet systémů, za jejichž správu jste kdy zodpovídal(a)? Stačí hrubý odhad.
(Zakroužkujte jednu odpověď)

1-10, 11-100, 101-500, přes 500, nejsem si jist


12.
Jak rozsáhlou máte zkušenost se správcem logických diskových oddílů (LVM)?
(Zaškrtněte všechny hodící se)

[ ] Nemám žádnou zkušenost s LVM.
[ ] Použil jsem jej s výchozím (automaticky vybraným) nastavením
[ ] Již jsem jej manuálně upravoval
[ ] Již jsem měnil velikost logických oddílů
[ ] Zajišťoval jsem správu logických oddílů na více počítačích [7]


13.
Používáte nebo máte zkušenost s BTRFS?
(Zaškrtněte všechny hodící se)
[ ] Příliš o něm nevím
[ ] Používám jej často
[ ] Znám jej, ale nepoužívám
[ ] Použil jsem již BTRFS k vytváření snapshotu (snímku disku)
[ ] Použil jsem BTRFS dříve
[ ] Použil jsem již BTRFS pro sloučení paměti disků (tzv. pool) [8]


-- Zkušenosti s pamětmi --

14.
V následujících otázkách zaškrtněte všechny hodící se možnosti:

  Technologii dobře znám | Cením si této technologie | Neznám technologii

Snapshoty (snímky disku) [ ] [ ] [ ] [ ]
Kontrolní součty [ ] [ ] [ ] [ ]
(slouží ke kontrole paměti související s nedetekovaným poškozením dat)
Array Scrubbing [ ] [ ] [ ] [ ]
(aktivní detekce a oprava chyb za běhu)
Sloučení paměti disků (pool) [ ] [ ] [ ] [ ]
(Využití paměťového prostoru více disků tak, jako by šlo o jediný disk)


15.
Máte zkušenosti s pokročilými technologiemi ukládání?

  Ano | Ne | Nejsem si jist

15a) Pokud ano, s jakými druhy?
(Zaškrtněte všechny hodící se)

[ ] iSCSI
[ ] IBM ZFCP/DASD
[ ] Fibre Channel
[ ] Firmware RAID
[ ] Multi-path Storage
[ ] Jiné ________
[ ] FCoE


16.
Využíváte běžně nastavení softwarového diskového pole RAID?
(Zaškrtněte všechny hodící se)

  Nikdy | Zřídka | Někdy | Často

RAID 1  [ ] [ ] [ ] [ ]
RAID 4  [ ] [ ] [ ] [ ]
RAID 5  [ ] [ ] [ ] [ ]
RAID 6  [ ] [ ] [ ] [ ]
RAID 10 [ ] [ ] [ ] [ ]
RAID 0+1 [ ] [ ] [ ] [ ]
Jiné ___________ [ ] [ ] [ ] [ ]


17.
Pokud přizpůsobujete konfiguraci úložiště při instalaci Linuxu, kolik disků, jaké uspořádání a jaké technologie nejčastěji používáte? (Chcete-li, nebojte se nakreslit schéma, jak byste toto nastavení provedl(a).)


--
Questions to clarify:

[1] Does “primary language” means the same as “native language”? Or do you mean something else?

[2] I did some research among IT laymen to learn how they call this setting. Most knew what I was talking about but nobody used the common Czech “technical” term. On the other hand, most used expression that is written in parentheses of the question.

[3] Does “Have installed it before” means that He/she already has some experience with installation (by himself/herself)? Or do you mean something else?

[4] “Do you have experience installing to Virtual Machines?” I think it would be good to modify the sentence. “... installing OS to VM” or “... using VM” I am not sure which of the options is correct.

[5] I had a bit of a problem not to use a jargon. This question is intended for Czech colleagues - whether there is any better translation: Uvítám jakýkoliv tip pro lepší překlad slova „bootovat“, a to v daném kontextu (popř. vhodné začlenění do celé otázky).

[6] Which operation systems do you mean? Linux or any OS (Linux, Win,...)? Maybe we should better specify it to prevent from any misunderstanding (e.g. in question 10: “How much experience do you have with any system administration?”)

[7] What exactly do you mean by the following sentence: “I've managed LVM storage across multiple machines”? Do you mean something like „batch management” (in bulk). Or do you mean whether the participant has been responsible for LVM on multiple (more than one) computers?

[8] I am not versed in the terminology of BTRFS. Does “pool storage” means: multiple devices used as one volume?

Thanks,
Filip


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]