[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]

Re: Anaconda Usability Test Draft Test ScriptsThis e-mail is intended for Czech Fedora (Red Hat) developers and Czech Fedora users.


Zdravím,

chtěl bych Vás požádat o kontrolu a především nějakou zpětnou vazbu k mému překladu dotazníku pro testování použitelnosti (které proběhne v únoru na DevConf). Dotazník v plain textu následuje níže (nebo v PDF je umístěn zde: http://is.muni.cz/auth/de/208245/test_survey_CZ.pdf).

Děkuji

S pozdravem
Filip Kosík


---- Průzkum před testováním použitelnosti ----

Tímto dotazníkem se snažíme odhadnout Vaše znalosti a zkušenosti s některými technologiemi, se kterými je možné pracovat v testovaném softwaru. Mělo by nám to především pomoci při interpretaci výsledků testů. Dotazník není inteligenčním testem či snad soutěží. Nevadí, pokud nerozumíte otázce a nebojte se přeskočit otázku, která Vám nevyhovuje. Do volného prostoru níže prosím uveďte svou e-mailovou adresu, abychom Vás mohli kontaktovat v případné doplňující otázky:

(Tuto adresu použijeme pouze pro případné otázky k danému testu. Pravdě­podobně Vás nebudeme kontaktovat vůbec. Vaši e-mailovou adresu nikomu nepostoupíme a ani nepoužijeme pro jiné účely.)

- Základní informace -

1) Zakroužkujte prosím věkovou skupinu, do které patříte:

  < 18, 18-25, 25-30[1], 31-35, 36-40
  41-50, 51-60, 61-70, 70+

2) Jaký je Váš rodný jazyk? _______________________

3) Jaké je Vaše výchozí rozložení klávesnice (výchozí nastavení jazyku pro klávesnici [2])?
(Vyplňte, pouze pokud jej znáte) _______________________

4) Jak často používáte počítač a za jakými účely?
(Zakroužkujte všechny hodící se)

 Nepoužívám počítač často.
 Používám počítač k práci.
 Používám počítač doma.
 Vím, jak programovat.
 Žádná z uvedených odpovědí.

5) Která z následujících pozic (pokud je uvedena) nejlépe odpovídá Vaší roli v současném zaměstnání?
(Zakroužkujte pouze jednu odpověď, popř. doplňte)

 Vývoj, analýza (IT)
 Tech. podpora (HW)
 Tech. podpora (SW správce)
 Management
 Jiné: ___________
 Nechci uvést

6) Jaké máte zkušenosti s následujícími operačními systémy?
(Zaškrtněte všechny hodící se)

  Používám nyní | Používal jsem dříve | Mám zkušenost s instalací[3]

 Fedora   [ ]  [ ]  [ ]
 Red Hat Enterprise Linux [ ]  [ ]  [ ]
 Jiný Linux ___________  [ ]  [ ]  [ ]
 OS X    [ ]  [ ]  [ ]
 Windows 8 [ ]  [ ]  [ ]
 Windows 7 [ ]  [ ]  [ ]
 Windows XP [ ]  [ ]  [ ]
 Jiný Microsoft Windows  [ ]  [ ]  [ ]
 ___________________
 Jiný ________________  [ ]  [ ]  [ ]


- Zkušenosti s Linuxem -

7) Máte zkušenost s instalací na virtuálních počítačích?[4] Případně na jakých?
(Zaškrtněte všechny hodící se)

 [ ] Nemám žádnou zkušenost
 [ ] Microsoft Hyper-V
 [ ] Virtual Box
 [ ] Parallels
 [ ] QEMU/Linux KVM
 [ ] VMware
 [ ] Xen
 [ ] Jiný ___________

8) Které z následujících souborových systémů jsou Vám dobře známé?
(Zaškrtněte všechny hodící se)

 [ ] None
 [ ] ZFS (Solaris)
 [ ] ext2 / ext3 / ext4 (Linux/UNIX)
 [ ] NFS
 [ ] BTRFS(Linux/UNIX)
 [ ] NFSv4
 [ ] VFAT (Windows)
 [ ] SMB/CIFS (sdílení souborů Windows File Sharing)	
 [ ] NTFS (Windows)
 [ ] Jiný ___________
 [ ] XFS (Linux/UNIX)

9) Zavádíte běžně [5] (nikoliv na virtuálním stroji) více než jeden operační systém na některém z počítačů, který používáte?
(Zakroužkujte pouze jednu odpověď)

 Ano
 Ne
 Nejsem si jist

 9.a) Jaký operační systém _________________________________________


- Zkušenosti se správou systému [6] -

10) Jak rozsáhlou máte zkušenost se správou systému?
(Zaškrtněte pouze jednu odpověď)

 [ ] Žádnou – vůbec žádné zkušenosti, správu systémů mi provádí někdo jiný
 [ ] Začátečník – občas zasahuji na základní úrovni do systému
[ ] Středně pokročilý - provádím často správu systému, ale není mou hlavní prací
 [ ] Pokročilý – jsem profesionálním správcem systému


Pokud jste vybral „Žádnou“ v předchozí otázce (č. 10), pak můžete zbytek dotazníku vynechat. Děkujeme!


11) Jaký je maximální počet systémů, za jejichž správu jste kdy zodpovídal(a)? Stačí hrubý odhad.
(Zakroužkujte jednu odpověď)

 1-10
 11-100
 101-500
 přes 500
 nejsem si jist

12) Jak rozsáhlou máte zkušenost se správcem logických diskových oddílů (LVM)?
(Zaškrtněte všechny hodící se)

 [ ] Nemám žádnou zkušenost s LVM
 [ ] Použil jsem jej s výchozím (automaticky vybraným) nastavením ukládání
 [ ] Již jsem jej manuálně upravoval
 [ ] Již jsem měnil velikost logických oddílů
 [ ] Zajišťoval jsem správu logických oddílů na více počítačích [7]

13) Používáte nebo máte zkušenost s BTRFS?
(Zaškrtněte všechny hodící se)

 [ ] Příliš o něm nevím
 [ ] Používám jej často
 [ ] Znám jej, ale nepoužívám
 [ ] Použil jsem již BTRFS k vytváření snapshotu (snímku disku)
 [ ] Použil jsem BTRFS dříve
 [ ] Použil jsem již BTRFS pro sloučení paměti disků (tzv. pool) [8]


- Zkušenosti s pamětmi -

14) V následujících otázkách zaškrtněte všechny hodící se možnosti:

  Technologii | Cením si této | Technologii
  dobře znám	  technologie    neznám

 Snapshoty (snímky disku)   [ ]  [ ]  [ ]
 Kontrolní součty       [ ]  [ ]  [ ]
  (slouží ke kontrole paměti související
  s nedetekovaným poškozením dat)
 Array Scrubbing       [ ]  [ ]  [ ]
  (aktivní detekce a oprava chyb
  za běhu)
 Sloučení paměti disků (pool) [ ]  [ ]  [ ]
  (Využití paměťového prostoru více
  disků tak, jako by šlo o jediný disk)

15) Máte zkušenosti s pokročilými technologiemi ukládání?

 Ano
 Ne
 Nejsem si jist

 15.a) Pokud ano, s jakými druhy? (Zaškrtněte všechny hodící se)

  [ ] iSCSI
  [ ] IBM ZFCP/DASD
  [ ] Fibre Channel
  [ ] Firmware RAID
  [ ] Multi-path Storage
  [ ] Jiné ________
  [ ] FCoE

16) Využíváte běžně nastavení softwarového diskového pole RAID?
(Zaškrtněte všechny hodící se)

  Nikdy | Zřídka | Někdy | Často

 RAID 1  [ ]  [ ]  [ ]  [ ]
 RAID 4  [ ]  [ ]  [ ]  [ ]
 RAID 5  [ ]  [ ]  [ ]  [ ]
 RAID 6  [ ]  [ ]  [ ]  [ ]
 RAID 10 [ ]  [ ]  [ ]  [ ]
 RAID 0+1 [ ]  [ ]  [ ]  [ ]
 Jiné ________  [ ]  [ ]  [ ]  [ ]

17) Pokud přizpůsobujete konfiguraci úložiště při instalaci Linuxu, kolik disků, jaké uspořádání a jaké technologie nejčastěji používáte?
(Chcete-li, nebojte se nakreslit schéma, jak byste toto nastavení provedli.)


---

Questions to clarify:

[1] Two answers are not clear enough. There should be: "18-25" and "26-30" (also in our English version).

[2] I did some research among IT laymen to learn how they call this setting. Most knew what I was talking about but nobody used the common Czech “technical” term. On the other hand, most used expression that is written in parentheses of the question.

[3] Does “Have installed it before” means that He/she already has some experience with installation (by himself/herself)? Or do you mean something else?

[4] “Do you have experience installing to Virtual Machines?” I think it would be good to modify the sentence. “... installing OS to VM” or “... using VM” I am not sure which of the options is correct. Could you clarify it?

[5] I had a bit of a problem not to use a jargon. This question is intended for Czech colleagues - whether there is any better translation: Uvítám jakýkoliv tip pro lepší překlad slova „bootovat“, a to v daném kontextu (popř. vhodné začlenění do celé otázky).

[6] Which operation systems do you mean? Linux or any OS (Linux, Win,...)? Maybe we should specify it better to prevent from any misunderstanding (e.g. in question 10: “How much experience do you have with any system administration?”)

[7] What exactly do you mean by the following answer: “I've managed LVM storage across multiple machines”? Do you mean whether the participant has been responsible for LVM on multiple (more than one) computers? Or do you mean something like „batch management” (in bulk).

[8] I am not versed in the terminology of BTRFS. Does “pool storage” means: multiple devices used as one volume?


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]