Announcing gnome-speech-0.4.7 (fwd)

MailChange MailChange at visio.org
Mon Dec 18 18:29:27 UTC 2006


Geachte heer, mevrouw,
 
Per 1 oktober 2006 zijn de e-mailadressen binnen Visio gewijzigd in:
voornaamachternaam at visio.org
 
Wij verzoeken u vriendelijk dit te wijzigen in uw adresboek.
 
Uw bericht wordt overigens wel (tijdelijk) doorgestuurd naar het nieuwe e-mailadres van de ontvanger.
 
 
 
Koninklijke Visio, Landelijke Stichting Slechtzienden en Blinden
De partner in onderwijs, zorg en revalidatie voor slechtziende en blinde mensen
 
 
www.visio.org
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Dear Sir, Madam,
 
As of 1 October 2006 the email addresses at Visio will be:
firstnamesurname at visio.org
 
We would kindly request you to enter this change into your address book.
 
Incidentally, any messages sent by you will (temporarily) be forwarded to the recipient's new email address. 
 
 
 
Royal Visio, National Foundation for the Visually Impaired and Blind.
The partner in education, care and rehabilitation for the visually impaired and the blind. 
 
 
www.visio.org
*****DISCLAIMER*****De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Visio staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://listman.redhat.com/archives/blinux-announce/attachments/20061218/c219fefa/attachment.htm>


More information about the Blinux-announce mailing list