What does this mean?

Linux for blind general discussion blinux-list at redhat.com
Sat Dec 16 18:12:00 UTC 2017


Le 16/12/2017 à 18:59, Linux for blind general discussion a écrit :
> Imetumwa kutoka mawazo yangu

Kutokuwa na akili, ninaandika kutoka kwenye kompyuta yangu

Didier
More information about the Blinux-list mailing list