Package EVR problems in EPEL 2008-01-20

buildsys at fedoraproject.org buildsys at fedoraproject.org
Sun Jan 20 19:42:55 UTC 2008


Broken upgrade path report for repositories EL4, EL4-updates, EPEL4,
EPEL4-testing, EL5, EL5-updates, EPEL5, EPEL5-testing

Fedora AT FamilleCollet com:
  cups-pdf
   EPEL4 > EPEL5 (0:2.4.6-2.el4 > 0:2.4.6-1.el5)
  
Jochen AT herr-schmitt de:
  kyum
   EPEL4-testing > EPEL5-testing (0:0.7.5-9.el4.1 > 0:0.7.5-4.el5)
  
UNKNOWN OWNER (possibly Core package):
  device-mapper
   EL4 > EL5 (0:1.02.21-1.el4 > 0:1.02.20-1.el5)
  
  dmraid
   EL4 > EL5 (0:1.0.0.rc14-6_RHEL4_U5 > 0:1.0.0.rc13-4.el5)
  
  edac-utils
   EL4-updates > EL5 (0:0.9-7_el4 > 0:0.9-5.el5)
  
  ethtool
   EL4 > EL5 (0:6-1 > 0:5-1.el5)
  
  frysk
   EL4 > EL5 (0:0.0.1.2007.08.03-7.el4 > 0:0.0.1.2007.06.21.rh2-4.el5)
  
  lvm2
   EL4-updates > EL5 (0:2.02.27-2.el4_6.1 > 0:2.02.26-3.el5)
  
  MySQL-python
   EL4 > EL5 (0:1.2.1_p2-1.el4.1 > 0:1.2.1-1)
  
  openib
   EL4 > EL5-updates (0:1.2-7 > 0:1.2-6.el5_1.1)
  
  sg3_utils
   EL4 > EL5 (0:1.22-3.1 > 0:1.20-2.1)
  
  system-config-lvm
   EL4 > EL5 (0:1.0.23-1.0 > 0:1.0.22-1.0.el5)
  
  wpa_supplicant
   EL4 > EL5 (1:0.4.9-1.1.el4 > 1:0.4.8-10.1.fc6)
  
a badger AT gmail com:
  python-docutils
   EPEL4 > EPEL5 (0:0.4-4.el4 > 0:0.4-3.el5)
  
bojan AT rexursive com:
  viewvc
   EPEL4 > EPEL5-testing (0:1.0.4-2.el4 > 0:1.0.4-1.el5)
  
denis AT poolshark org:
  plotutils
   EPEL4 > EPEL5-testing (0:2.5-5.el4 > 0:2.5-3.el5)
  
  pstoedit
   EPEL4-testing > EPEL5-testing (0:3.45-2.el4 > 0:3.44-5.el5)
  
dennis AT ausil us:
  mercurial
   EPEL4 > EPEL5 (0:0.9.5-2.el4 > 0:0.9.3-1.el5)
  
foolish AT guezz net:
  nbtscan
   EPEL4 > EPEL5 (0:1.5.1-2.el4 > 0:1.5.1-1.el5)
  
ianburrell AT gmail com:
  jigdo
   EPEL4-testing > EPEL5-testing (0:0.7.3-4.el4 > 0:0.7.3-2.el5)
  
jamatos AT fc up pt:
  python-imaging
   EPEL4 > EL5 (0:1.1.6-3.el4 > 0:1.1.5-5.el5)
  
jeff AT ocjtech us:
  python-genshi
   EPEL4 > EPEL5 (0:0.4.4-2.el4 > 0:0.4.4-1.el5)
  
lmacken AT redhat com:
  obby
   EPEL4 > EPEL5 (0:0.4.4-2.el4 > 0:0.4.4-1.el5)
  
  python-configobj
   EPEL4 > EPEL5 (0:4.4.0-2.el4 > 0:4.4.0-1.el5)
  
  python-formencode
   EPEL4 > EPEL5 (0:0.7.1-2.el4 > 0:0.7.1-1.el5)
  
  python-paste-script
   EPEL4-testing > EPEL5 (0:1.3.6-1.el4 > 0:1.1-1.el5)
  
mastahnke AT gmail com:
  cdpr
   EPEL4 > EPEL5 (0:2.2.1-3.el4 > 0:2.2.1-2.el5)
  
mfleming+rpm AT enlartenment com:
  python-GeoIP
   EPEL4 > EPEL5-testing (0:1.2.1-7.el4 > 0:1.2.1-6.el5)
  
  svnmailer
   EPEL4 > EPEL5 (0:1.0.8-3.el4 > 0:1.0.8-2.el5)
  
pertusus AT free fr:
  libesmtp
   EPEL4 > EPEL5-testing (0:1.0.4-5.el4 > 0:1.0.4-2.el5)
  
  perl-File-DesktopEntry
   EPEL4 > EPEL5-testing (0:0.04-5.el4 > 0:0.04-4.el5)
  
rnorwood AT redhat com:
  perl-BSD-Resource
   EPEL4-testing > EL5 (0:1.28-3.el4 > 0:1.28-1.fc6.1)
  
  perl-Devel-Symdump
   EPEL4 > EPEL5 (1:2.07-3.el4.1 > 1:2.07-1.el5)
  
  perl-TimeDate
   EPEL4 > EL5 (1:1.16-6.el4 > 1:1.16-5.el5)
  
rpm AT greysector net:
  tachyon
   EPEL4 > EPEL5 (0:0.97-6.el4 > 0:0.97-2.el5)
  
sheltren AT cs ucsb edu:
  python-elementtree
   EL4 > EL5 (0:1.2.6-5.el4.centos > 0:1.2.6-5)
  
wart AT kobold org:
  itcl
   EPEL4 > EPEL5 (0:3.3-0.9.RC1.el4 > 0:3.3-0.7.RC1.el5)
  
  itk
   EPEL4 > EPEL5 (0:3.3-0.7.RC1.el4 > 0:3.3-0.4.RC1.el5)
  
wolfy AT nobugconsulting ro:
  logserial
   EPEL4 > EPEL5 (0:0.4.2-5.el4.1 > 0:0.4.2-4.el5)
  
----------------------------------------------------------------------

cdpr: mastahnke AT gmail com
 EPEL4 > EPEL5 (0:2.2.1-3.el4 > 0:2.2.1-2.el5)

cups-pdf: Fedora AT FamilleCollet com
 EPEL4 > EPEL5 (0:2.4.6-2.el4 > 0:2.4.6-1.el5)

device-mapper: UNKNOWN OWNER (possibly Core package)
 EL4 > EL5 (0:1.02.21-1.el4 > 0:1.02.20-1.el5)

dmraid: UNKNOWN OWNER (possibly Core package)
 EL4 > EL5 (0:1.0.0.rc14-6_RHEL4_U5 > 0:1.0.0.rc13-4.el5)

edac-utils: UNKNOWN OWNER (possibly Core package)
 EL4-updates > EL5 (0:0.9-7_el4 > 0:0.9-5.el5)

ethtool: UNKNOWN OWNER (possibly Core package)
 EL4 > EL5 (0:6-1 > 0:5-1.el5)

frysk: UNKNOWN OWNER (possibly Core package)
 EL4 > EL5 (0:0.0.1.2007.08.03-7.el4 > 0:0.0.1.2007.06.21.rh2-4.el5)

itcl: wart AT kobold org
 EPEL4 > EPEL5 (0:3.3-0.9.RC1.el4 > 0:3.3-0.7.RC1.el5)

itk: wart AT kobold org
 EPEL4 > EPEL5 (0:3.3-0.7.RC1.el4 > 0:3.3-0.4.RC1.el5)

jigdo: ianburrell AT gmail com
 EPEL4-testing > EPEL5-testing (0:0.7.3-4.el4 > 0:0.7.3-2.el5)

kyum: Jochen AT herr-schmitt de
 EPEL4-testing > EPEL5-testing (0:0.7.5-9.el4.1 > 0:0.7.5-4.el5)

libesmtp: pertusus AT free fr
 EPEL4 > EPEL5-testing (0:1.0.4-5.el4 > 0:1.0.4-2.el5)

logserial: wolfy AT nobugconsulting ro
 EPEL4 > EPEL5 (0:0.4.2-5.el4.1 > 0:0.4.2-4.el5)

lvm2: UNKNOWN OWNER (possibly Core package)
 EL4-updates > EL5 (0:2.02.27-2.el4_6.1 > 0:2.02.26-3.el5)

mercurial: dennis AT ausil us
 EPEL4 > EPEL5 (0:0.9.5-2.el4 > 0:0.9.3-1.el5)

MySQL-python: UNKNOWN OWNER (possibly Core package)
 EL4 > EL5 (0:1.2.1_p2-1.el4.1 > 0:1.2.1-1)

nbtscan: foolish AT guezz net
 EPEL4 > EPEL5 (0:1.5.1-2.el4 > 0:1.5.1-1.el5)

obby: lmacken AT redhat com
 EPEL4 > EPEL5 (0:0.4.4-2.el4 > 0:0.4.4-1.el5)

openib: UNKNOWN OWNER (possibly Core package)
 EL4 > EL5-updates (0:1.2-7 > 0:1.2-6.el5_1.1)

perl-BSD-Resource: rnorwood AT redhat com
 EPEL4-testing > EL5 (0:1.28-3.el4 > 0:1.28-1.fc6.1)

perl-Devel-Symdump: rnorwood AT redhat com
 EPEL4 > EPEL5 (1:2.07-3.el4.1 > 1:2.07-1.el5)

perl-File-DesktopEntry: pertusus AT free fr
 EPEL4 > EPEL5-testing (0:0.04-5.el4 > 0:0.04-4.el5)

perl-TimeDate: rnorwood AT redhat com
 EPEL4 > EL5 (1:1.16-6.el4 > 1:1.16-5.el5)

plotutils: denis AT poolshark org
 EPEL4 > EPEL5-testing (0:2.5-5.el4 > 0:2.5-3.el5)

pstoedit: denis AT poolshark org
 EPEL4-testing > EPEL5-testing (0:3.45-2.el4 > 0:3.44-5.el5)

python-configobj: lmacken AT redhat com
 EPEL4 > EPEL5 (0:4.4.0-2.el4 > 0:4.4.0-1.el5)

python-docutils: a badger AT gmail com
 EPEL4 > EPEL5 (0:0.4-4.el4 > 0:0.4-3.el5)

python-elementtree: sheltren AT cs ucsb edu
 EL4 > EL5 (0:1.2.6-5.el4.centos > 0:1.2.6-5)

python-formencode: lmacken AT redhat com
 EPEL4 > EPEL5 (0:0.7.1-2.el4 > 0:0.7.1-1.el5)

python-genshi: jeff AT ocjtech us
 EPEL4 > EPEL5 (0:0.4.4-2.el4 > 0:0.4.4-1.el5)

python-GeoIP: mfleming+rpm AT enlartenment com
 EPEL4 > EPEL5-testing (0:1.2.1-7.el4 > 0:1.2.1-6.el5)

python-imaging: jamatos AT fc up pt
 EPEL4 > EL5 (0:1.1.6-3.el4 > 0:1.1.5-5.el5)

python-paste-script: lmacken AT redhat com
 EPEL4-testing > EPEL5 (0:1.3.6-1.el4 > 0:1.1-1.el5)

sg3_utils: UNKNOWN OWNER (possibly Core package)
 EL4 > EL5 (0:1.22-3.1 > 0:1.20-2.1)

svnmailer: mfleming+rpm AT enlartenment com
 EPEL4 > EPEL5 (0:1.0.8-3.el4 > 0:1.0.8-2.el5)

system-config-lvm: UNKNOWN OWNER (possibly Core package)
 EL4 > EL5 (0:1.0.23-1.0 > 0:1.0.22-1.0.el5)

tachyon: rpm AT greysector net
 EPEL4 > EPEL5 (0:0.97-6.el4 > 0:0.97-2.el5)

viewvc: bojan AT rexursive com
 EPEL4 > EPEL5-testing (0:1.0.4-2.el4 > 0:1.0.4-1.el5)

wpa_supplicant: UNKNOWN OWNER (possibly Core package)
 EL4 > EL5 (1:0.4.9-1.1.el4 > 1:0.4.8-10.1.fc6)
More information about the epel-devel-list mailing list