rpms/valgrind-callgrind/devel valgrind-callgrind.spec,1.14,1.15

fedora-cvs-commits at redhat.com fedora-cvs-commits at redhat.com
Wed Apr 12 13:04:29 UTC 2006


Author: jakub

Update of /cvs/dist/rpms/valgrind-callgrind/devel
In directory cvs.devel.redhat.com:/tmp/cvs-serv2537

Modified Files:
	valgrind-callgrind.spec 
Log Message:
0.10.1-3Index: valgrind-callgrind.spec
===================================================================
RCS file: /cvs/dist/rpms/valgrind-callgrind/devel/valgrind-callgrind.spec,v
retrieving revision 1.14
retrieving revision 1.15
diff -u -r1.14 -r1.15
--- valgrind-callgrind.spec	3 Apr 2006 20:53:03 -0000	1.14
+++ valgrind-callgrind.spec	12 Apr 2006 13:04:23 -0000	1.15
@@ -1,13 +1,13 @@
 Summary: Call-graph profiler plugin for valgrind
 Name: valgrind-callgrind
 Version: 0.10.1
-Release: 2
+Release: 3
 Source0: http://kcachegrind.sourceforge.net/callgrind-%{version}.tar.bz2
 License: GPL
 URL: http://kcachegrind.sourceforge.net/
 Group: Development/Debuggers
 BuildRoot: %{_tmppath}/%{name}-root
-ExclusiveArch: %{ix86} x86_64
+ExclusiveArch: %{ix86} x86_64 ppc
 BuildRequires: valgrind >= 1:3.1.1
 Requires: valgrind = 1:3.1.1
 # For make check
@@ -61,6 +61,9 @@
 %{_mandir}/man1/*
 
 %changelog
+* Mon Apr 12 2006 Jakub Jelinek <jakub at redhat.com> 0.10.1-3
+- build also on ppc
+
 * Mon Apr 03 2006 Jakub Jelinek <jakub at redhat.com> 0.10.1-2
 - require valgrind 3.1.1
 
More information about the fedora-cvs-commits mailing list