rpms/kde-i18n/devel .cvsignore, 1.33, 1.34 kde-i18n.spec, 1.58, 1.59 sources, 1.35, 1.36 subdirs-kde-i18n, 1.8, 1.9

fedora-cvs-commits at redhat.com fedora-cvs-commits at redhat.com
Tue Apr 25 19:34:41 UTC 2006


Author: than

Update of /cvs/dist/rpms/kde-i18n/devel
In directory cvs.devel.redhat.com:/tmp/cvs-serv626

Modified Files:
	.cvsignore kde-i18n.spec sources subdirs-kde-i18n 
Log Message:
add kde-i18n-LithuanianIndex: .cvsignore
===================================================================
RCS file: /cvs/dist/rpms/kde-i18n/devel/.cvsignore,v
retrieving revision 1.33
retrieving revision 1.34
diff -u -r1.33 -r1.34
--- .cvsignore	3 Apr 2006 21:24:45 -0000	1.33
+++ .cvsignore	25 Apr 2006 19:34:25 -0000	1.34
@@ -257,3 +257,4 @@
 kde-i18n-uk-3.5.2.tar.bz2
 kde-i18n-zh_CN-3.5.2.tar.bz2
 kde-i18n-zh_TW-3.5.2.tar.bz2
+kde-i18n-lt-3.5.2.tar.bz2


Index: kde-i18n.spec
===================================================================
RCS file: /cvs/dist/rpms/kde-i18n/devel/kde-i18n.spec,v
retrieving revision 1.58
retrieving revision 1.59
diff -u -r1.58 -r1.59
--- kde-i18n.spec	13 Apr 2006 13:39:44 -0000	1.58
+++ kde-i18n.spec	25 Apr 2006 19:34:25 -0000	1.59
@@ -4,7 +4,7 @@
 
 Name: kde-i18n
 Version: 3.5.2
-Release: 2
+Release: 3
 Url: http://www.kde.org
 Summary: Internationalization support for KDE
 Epoch: 1
@@ -939,11 +939,9 @@
 %lang(lo) %doc %{_docdir}/HTML/lo
 %endif
 
-%if %{buildall}
 %files Lithuanian
 %defattr(-,root,root)
 %lang(lt) %{_datadir}/locale/lt/*
-%endif
 
 %if %{buildall}
 %files Latvian
@@ -1150,6 +1148,9 @@
 %lang(zh_TW) %doc %{_docdir}/HTML/zh_TW
 
 %changelog
+* Tue Apr 25 2006 Than Ngo <than at redhat.com> 1:3.5.2-3
+- add kde-i18n-Lithuanian 
+
 * Thu Apr 13 2006 Than Ngo <than at redhat.com> 1:3.5.2-2 
 - fix file conflict
 


Index: sources
===================================================================
RCS file: /cvs/dist/rpms/kde-i18n/devel/sources,v
retrieving revision 1.35
retrieving revision 1.36
diff -u -r1.35 -r1.36
--- sources	3 Apr 2006 21:24:45 -0000	1.35
+++ sources	25 Apr 2006 19:34:25 -0000	1.36
@@ -35,3 +35,4 @@
 da83d2460f25478a61cf8eb09dd2540e  kde-i18n-uk-3.5.2.tar.bz2
 d451f1d96fd2bcdf7c432b6c9b0e5963  kde-i18n-zh_CN-3.5.2.tar.bz2
 2371a7ff043e9944e091ac30a48bcc07  kde-i18n-zh_TW-3.5.2.tar.bz2
+0b22decd3114c381a207c9bb9b0e0b77  kde-i18n-lt-3.5.2.tar.bz2


Index: subdirs-kde-i18n
===================================================================
RCS file: /cvs/dist/rpms/kde-i18n/devel/subdirs-kde-i18n,v
retrieving revision 1.8
retrieving revision 1.9
diff -u -r1.8 -r1.9
--- subdirs-kde-i18n	8 Mar 2006 15:19:17 -0000	1.8
+++ subdirs-kde-i18n	25 Apr 2006 19:34:25 -0000	1.9
@@ -17,6 +17,7 @@
 is
 it
 ja
+lt
 nb
 nl
 nn
More information about the fedora-cvs-commits mailing list