[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]

rpms/em8300-kmod/devel em8300-kmod.spec,1.24,1.25Author: scop

Update of /cvs/extras/rpms/em8300-kmod/devel
In directory cvs-int.fedora.redhat.com:/tmp/cvs-serv23987

Modified Files:
	em8300-kmod.spec 
Log Message:
* Sat May  5 2007 Ville Skyttä <ville.skytta at iki.fi>
- Rebuild for kernel 2.6.20-1.3116.fc7.Index: em8300-kmod.spec
===================================================================
RCS file: /cvs/extras/rpms/em8300-kmod/devel/em8300-kmod.spec,v
retrieving revision 1.24
retrieving revision 1.25
diff -u -r1.24 -r1.25
--- em8300-kmod.spec	26 Apr 2007 20:07:04 -0000	1.24
+++ em8300-kmod.spec	5 May 2007 20:39:56 -0000	1.25
@@ -4,7 +4,7 @@
 # end stuff to be ...
 
 # hardcode for now:
-%{!?kversion: %define kversion 2.6.20-1.3104.fc7}
+%{!?kversion: %define kversion 2.6.20-1.3116.fc7}
 
 %define kmod_name em8300
 %define kverrel %(%{kmodtool} verrel %{?kversion} 2>/dev/null)
@@ -85,6 +85,9 @@
 
 
 %changelog
+* Sat May  5 2007 Ville Skyttä <ville.skytta at iki.fi>
+- Rebuild for kernel 2.6.20-1.3116.fc7.
+
 * Thu Apr 26 2007 Ville Skyttä <ville.skytta at iki.fi> - 0.16.2-0.1.rc2
 - 0.16.2-rc2, build for kernel 2.6.20-1.3104.fc7.
 


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]