Summary - Broken dependencies in Fedora Extras development - 2006-04-30

Michael Schwendt bugs.michael at gmx.net
Sun Apr 30 11:55:03 UTC 2006


Summary of broken packages in fedora-extras-development-i386:
----------------------------------------------------------------------
	 Gtk-Perl  0.7008-40.fc5.i386 
	 R-gnomeGUI  2.1.0-5.fc5.i386 
	 diradmin  1.7.1-4.fc5.i386 
	 gnonlin-devel  0.10.0.5-6.i386 
	 gtktalog  1.0.4-7.fc5.i386 
	 sobby  0.3.0-2.fc5.i386 

Summary of broken packages in fedora-extras-development-ppc:
----------------------------------------------------------------------
	 Gtk-Perl  0.7008-40.fc5.ppc 
	 R-gnomeGUI  2.1.0-5.fc5.ppc 
	 diradmin  1.7.1-4.fc5.ppc 
	 gnonlin-devel  0.10.0.5-6.ppc 
	 gtktalog  1.0.4-7.fc5.ppc 
	 sobby  0.3.0-2.fc5.ppc 

Summary of broken packages in fedora-extras-development-x86_64:
----------------------------------------------------------------------
	 Gtk-Perl  0.7008-40.fc5.x86_64 
	 R-gnomeGUI  2.1.0-5.fc5.x86_64 
	 diradmin  1.7.1-4.fc5.x86_64 
	 gnonlin-devel  0.10.0.5-6.x86_64 
	 gtktalog  1.0.4-7.fc5.x86_64 
	 sobby  0.3.0-2.fc5.x86_64 

======================================================================
New report for: redhat AT flyn.org

package: gnonlin-devel - 0.10.0.5-6.i386 from fedora-extras-development-i386
 unresolved deps: 
   gnonlin = 0:0.10.0.5

package: gnonlin-devel - 0.10.0.5-6.x86_64 from fedora-extras-development-x86_64
 unresolved deps: 
   gnonlin = 0:0.10.0.5

package: gnonlin-devel - 0.10.0.5-6.ppc from fedora-extras-development-ppc
 unresolved deps: 
   gnonlin = 0:0.10.0.5


======================================================================
package: R-gnomeGUI - 2.1.0-5.fc5.i386 from fedora-extras-development-i386
 unresolved deps: 
   libglade.so.0
   libart_lgpl.so.2
   gnome-libs
   libgnomesupport.so.0
   libgnome.so.32
   libglade-gnome.so.0
   libglade
   libgnomeui.so.32

package: Gtk-Perl - 0.7008-40.fc5.i386 from fedora-extras-development-i386
 unresolved deps: 
   libglade.so.0
   libart_lgpl.so.2
   libgnomesupport.so.0
   libgnome.so.32
   libgtkxmhtml.so.1
   libgnomeui.so.32
   libzvt.so.2

package: diradmin - 1.7.1-4.fc5.i386 from fedora-extras-development-i386
 unresolved deps: 
   libgnomesupport.so.0
   libart_lgpl.so.2
   libgnome.so.32
   libgnomeui.so.32

package: sobby - 0.3.0-2.fc5.i386 from fedora-extras-development-i386
 unresolved deps: 
   libnet6-1.2.so.0
   libobby-0.3.so.0

package: gtktalog - 1.0.4-7.fc5.i386 from fedora-extras-development-i386
 unresolved deps: 
   libart_lgpl.so.2
   gnome-libs >= 0:1.2
   libgnomesupport.so.0
   libgnome.so.32
   libgnomeui.so.32

package: diradmin - 1.7.1-4.fc5.x86_64 from fedora-extras-development-x86_64
 unresolved deps: 
   libgnomesupport.so.0()(64bit)
   libart_lgpl.so.2()(64bit)
   libgnome.so.32()(64bit)
   libgnomeui.so.32()(64bit)

package: sobby - 0.3.0-2.fc5.x86_64 from fedora-extras-development-x86_64
 unresolved deps: 
   libnet6-1.2.so.0()(64bit)
   libobby-0.3.so.0()(64bit)

package: gtktalog - 1.0.4-7.fc5.x86_64 from fedora-extras-development-x86_64
 unresolved deps: 
   libgnomesupport.so.0()(64bit)
   gnome-libs >= 0:1.2
   libart_lgpl.so.2()(64bit)
   libgnome.so.32()(64bit)
   libgnomeui.so.32()(64bit)

package: Gtk-Perl - 0.7008-40.fc5.x86_64 from fedora-extras-development-x86_64
 unresolved deps: 
   libgnomesupport.so.0()(64bit)
   libglade.so.0()(64bit)
   libart_lgpl.so.2()(64bit)
   libgtkxmhtml.so.1()(64bit)
   libgnome.so.32()(64bit)
   libzvt.so.2()(64bit)
   libgnomeui.so.32()(64bit)

package: R-gnomeGUI - 2.1.0-5.fc5.x86_64 from fedora-extras-development-x86_64
 unresolved deps: 
   libgnomesupport.so.0()(64bit)
   gnome-libs
   libglade-gnome.so.0()(64bit)
   libglade.so.0()(64bit)
   libart_lgpl.so.2()(64bit)
   libglade
   libgnome.so.32()(64bit)
   libgnomeui.so.32()(64bit)

package: diradmin - 1.7.1-4.fc5.ppc from fedora-extras-development-ppc
 unresolved deps: 
   libgnomesupport.so.0
   libart_lgpl.so.2
   libgnome.so.32
   libgnomeui.so.32

package: R-gnomeGUI - 2.1.0-5.fc5.ppc from fedora-extras-development-ppc
 unresolved deps: 
   libglade.so.0
   libart_lgpl.so.2
   gnome-libs
   libgnomesupport.so.0
   libgnome.so.32
   libglade-gnome.so.0
   libglade
   libgnomeui.so.32

package: gtktalog - 1.0.4-7.fc5.ppc from fedora-extras-development-ppc
 unresolved deps: 
   libart_lgpl.so.2
   gnome-libs >= 0:1.2
   libgnomesupport.so.0
   libgnome.so.32
   libgnomeui.so.32

package: sobby - 0.3.0-2.fc5.ppc from fedora-extras-development-ppc
 unresolved deps: 
   libnet6-1.2.so.0
   libobby-0.3.so.0

package: Gtk-Perl - 0.7008-40.fc5.ppc from fedora-extras-development-ppc
 unresolved deps: 
   libglade.so.0
   libart_lgpl.so.2
   libgnomesupport.so.0
   libgnome.so.32
   libgtkxmhtml.so.1
   libgnomeui.so.32
   libzvt.so.2
More information about the fedora-extras-list mailing list