how to request a package

Markku Kolkka markkukolkka at kolumbus.fi
Mon Nov 24 12:41:22 UTC 2003


Michael P. Soulier kirjoitti viestissään (lähetysaika Maanantai 24. 
Marraskuuta 2003 14:25):
>     What is the official process for requesting that a package be
> added to the Fedora repositories? 

http://www.fedora.us/wiki/PackageSubmissionQAPolicy

-- 
	Markku Kolkka
	markku.kolkka at iki.fi

More information about the fedora-list mailing list