module compilation on 2.6

Markku Kolkka markkukolkka at kolumbus.fi
Fri Jun 18 23:27:37 UTC 2004


Fred Fedora kirjoitti viestissään (lähetysaika lauantai, 19. 
kesäkuuta 2004 02:10):
> Rick,
> Thanks for explaining. Is there some sample makefile which
> ahieves this trick somewhere on teh web? 

LWN has a guide for porting modules to 2.6, see here: 
http://lwn.net/Articles/21823/ 

-- 
	Markku Kolkka
	markku.kolkka at iki.fi

More information about the fedora-list mailing list