[fedora-trans-el] Re: First QA with mass-editing στον εξελληνισμό του Fedora, GNOME

Dimitris Glezos dimitris at glezos.com
Sun Sep 3 21:11:44 UTC 2006


O/H Nikos Charonitakis έγραψε:
> ωραίος.
> 
> μπορεις να περιγράψεις πως έκανες το mass editing;

Φυσικά. =)

Μετά από αρκετή αναζήτηση βρήκα το πολύ καλό πρόγραμμα `regexxer`. 
Μάλιστα υπάρχει και στο αποθετήριο Fedora Extras. Πρόκειται για ένα GUI 
για αναδρομική αναζήτηση καταλόγων με regular expressions. Αυτό που το 
κάνει υπερκατάλληλο είναι ότι έχει φίλτρο για το ποια αρχεία να ανοίξει, 
έχει Αντικατάσταση και οπτική επιβεβαίωση της τελικής αντικατάστασης.

Ήδη έστειλα ένα υπερ-ευχαριστήριο mail στον προγραμματιστή. =)

Παραθέτω μερικές αναζητήσεις που έκανα:

--------------------------------

 1. Την [κπτξψ]
	Targets:	"στηΝ ομάδα", "τηΝ μπουνιά"
	Regex:		( σ?τη) ([κπτξψαεοωιηυάέόώίήύ]|μπ|ντ|γκ)
	Replace (auto):	$1ν $2
	Completed on:	Fedora

 2. αυτήν την?, αυτόν τον
	Regex:		αυτή τη
	Replace (auto):	αυτήν τη
	Regex:		αυτό τον
	Replace (auto):	αυτόν τον
	Completed on:	Fedora

 3. 3 συνεχόμενες λέξεις που ξεκινούν με κεφαλαία γράμματα
	Targets:	"Επιλογή Ομάδας Τόμων"
	Regex:		([Α-ΩΆΈΌΏΊΉΎΪΫ_&][α-ωάέόώίήύϊϋΐΰ_&]+ 
){2}[Α-ΩΆΈΌΏΊΉΎΪΫ_&][α-ωάέόώίήύϊϋΐΰ_&]+
	Completed on:	Fedora

 4. 2 λέξεις στην ίδια πρόταση που ξεκινούν με κεφαλαία γράμματα
	Targets:	"Εμφάνιση Χαρακτήρων", "Επιλογή Ομάδας Τόμων"
	Regex:	 
_?&?[Α-ΩΆΈΌΏΊΉΎΪΫ][α-ωάέόώίήύϊϋΐΰ_&]+[^\.;]*_?&?[Α-ΩΆΈΌΏΊΉΎΪΫ][α-ωάέόώίήύϊϋΐΰ_&]+
	Completed on:	Fedora

 5. Διαλυτικά
	Regex:		(όϊ|έϊ|άϊ|όϋ)
	Completed on:	Fedora

 6. Κατά λάθος αγγλικά γράμματα μέσα σε ελληνικές λέξεις
	Regex:	 
[α-ωάέόώίήύϊϋΐΰ_&Α-ΩΆΈΌΏΊΉΎΪΫ]*[A-Za-z][α-ωάέόώίήύϊϋΐΰΑ-ΩΆΈΌΏΊΉΎΪΫ]+
	Regex:	 
[α-ωάέόώίήύϊϋΐΰΑ-ΩΆΈΌΏΊΉΎΪΫ]+[A-Za-z][α-ωάέόώίήύϊϋΐΰΑ-ΩΆΈΌΏΊΉΎΪΫ_&]*
	Completed on:	Fedora

 7. Προτάσεις με λέξεις που κάπουΈχει ξεχαστεί το κενό
	Regex:		[α-ωάέόώίήύϊϋΐΰ]+_?&?[Α-ΩΆΈΌΏΊΉΎΪΫ]
	Completed on:	Fedora

 8. Μετά την τελεία χρειάζεται κενός χαρακτήρας
	Regex:		\.([α-ωάέόώίήύϊϋΐΰ_&Α-ΩΆΈΌΏΊΉΎΪΫ])
	Replace:	\. $1

 9. Αντικατάσταση των root, διαχειριστή κλπ με: Υπερχρήστης
	Regex:	 
.*[Α-ΩΆΈΌΏΊΉΎΪΫα-ωάέόώίήύϊϋΐΰ]*.*root.*[Α-ΩΆΈΌΏΊΉΎΪΫα-ωάέόώίήύϊϋΐΰ].*
	Regex:		διαχειριστή

 10. Το δαίμονα, χωρίς ν
	Regex:		([σΣ]?[τΤ][οη])ν (γβδχφθμνλρσζ)
	Replace:	$1 $2

 11. Partition = τμήμα δίσκου. Partitioning = κατάτμηση
	Regex:		κατάτμη|κατατμή

 12. Share/d = σε κοινή χρήση, "move this share" = "μετακίνηση 
κοινόχρηστου πόρου"
	Regex:		^[^#].*shar

 13. default = προεπιλογή
	Regex:		^[^#].*(default|ορισμού|προκαθορισμ)

-------------------------------

Έκανα ακόμη μερικές που δεν τις έκανα document, όπως αφαίρεση της άνω 
τελείας που υπήρχε αντί του κενού (υποθέτω οπτικό λάθος ενός αρχάριου 
μεταφράσεων σε περιβάλλον kbabel), και κάτι τέτοια.

Δυστυχώς λόγω της πολυπλοκότητας και ευαισθησίας της διαδικασίας 
ελάχιστες γίνονται αυτόματα (όπως πχ. αυτή με τα διαλυτικά). Ωστόσο, 
πιστεύω βγήκε πολλή δουλειά. Ειδικά τα "partition" κλπ ήταν πάρα πολλά.

Επίσης, έβγαλα λίγη δουλειά με τα `pogrep` και `pomerge`, αφού με αυτά 
1. μπορείς να τρέξεις μια φορά την αναζήτηση, 2. έχεις το περιβάλλον 
kbabel με τον ορθογραφικό έλεγχο κλπ. Ωστόσο είναι σαφώς πιο περίπλοκη, 
αργή και ευαίσθητη σε σφάλματα διαδικασία.

(Ξέρετε πώς μπορεί κανείς να βγάλει πολλαπλές καταχωρήσεις στο ίδιο po; 
Εννοώ, αν υπάρχουν δύο ίδια msgid να γίνουν ένα;)

Τέλος, σήμερα μετέφρασα τα πιο σημαντικά strings στο `specs`, που 
περιγράφουν τι είναι τα προγράμματα (στον installer, στο 
`system-install-packages` κλπ).

GNOME
=====

Τώρα, για το GNOME. Πήρα όλο το CVS tree και θέλω να φτιάξω ένα script 
για να τρέξω πρώτα ένα `intltool-update` στο δέντρο ώστε να δουλεύω σε 
ενημερωμένα `po`. Μετά, θα φτιάξω ένα CVS δέντρο με μόνο τα po και θα 
δουλέψω πάνω του. Χρειάζομαι όμως κάποιον να μου τα κάνει commit...

Ίσως είναι ώρα να ζητήσουμε CVS πρόσβαση;


Τέλος, επισυνάπτω ένα αρχείο κειμένου με αρκετές σημειώσεις μου, todo 
κλπ. Λέω να το βάλω σε κάποιο wiki. Υπάρχουν πολλά που μπορούμε να 
κάνουμε. Χωρίς όμως κάποιο ιστοχώρο (wiki) δεν μπορούμε να οργανωθούμε. 
Πρέπει να κάνουμε κάτι κάποια στιγμή ρε παιδιά.

-δημ
> 
> 
> On 9/2/06, Dimitris Glezos <dimitris at glezos.com> wrote:
>>
>> Γειά χαρά.
>>
>> Σήμερα ξεκίνησα το Quality Assurance στις μεταφράσεις του Fedora. Τις
>> τελευταίες 2 ώρες έκανα τρία commits, ακολουθούν τα μηνύματα (το `cvs
>> log` είναι από το anaconda el.po):
>>
>>
>> date: 2006/09/02 02:13:22; author: glezos; state: Exp; lines: +2 -2
>> Quality assurance:
>>  1. Changed "wriaia zwni" to "zwni wras"
>>  2. Changed all "katatmisi" (partition) to "tmima diskou". Partitioning
>>   is translated as "katatmisi".
>> ----------------------------
>> revision 1.91
>> date: 2006/09/02 02:00:00; author: glezos; state: Exp; lines: +23 -23
>> Quality assurance:
>>  1. First round in substituting root, diaxeiristis as "yperxristis"
>>  2. Remove final "n" when not needed: to gero, ti giagia, sti fylaki
>>   but not from "Na sas ton emfanisw?".
>> ----------------------------
>> revision 1.90
>> date: 2006/09/02 01:31:56; author: glezos; state: Exp; lines: +21 -21
>> Quality assurance by mass editing:
>>  1. sthN omada, afthN th gnwmh, auton to gero
>>  2. Diorthwsi dialitikwn pou akolouthoun tonoumeno fwnien
>>  3. Correction of english letters accidentally put inside greek words
>>  4. wordsWith a capital letter inside probably mean a forgotten space
>>  5. After a full stop a space is needed
>> ----------------------------
>> revision 1.89
>> date: 2006/09/02 00:50:59; author: glezos; state: Exp; lines: +14 -14
>> QA: Replace "ayti ti (methodo)" with "aytin ti (methodo)"
>> ----------------------------
>> revision 1.88
>> date: 2006/09/02 00:18:34; author: glezos; state: Exp; lines: +54 -54
>> Quality Assurance: Changed the way Capitalized Words appear inside
>> sentences. Basically, removed any continuous capitalized words. 
>> Mass-commit,
>> I hope I didn't screw up anything. ;)
>>
>> -
>>
>> Αν πήρα τα σωστά στατιστικά/diffs:
>>
>>  cvs log */el.po | grep 2006/09/02 | sort
>>
>> είναι περίπου 900 αλλαγές. Αν έχει κάποιος όρεξη να τους ρίξει μια ματιά
>> μήπως έκανα καμιά πατάτα, κάτι σαν το παρακάτω θα τις βγάλει:
>>
>>  cvs diff -D 2006-09-02 00:00 -D 2006-09-02 03:00 */el.po
>>
>> Φαίνεται ότι όλα πήγαν καλά. Οπότε ίσως προχωρήσω σε QA στο GNOME.
>>
>> -δημ
>>
>>
>> -- 
>> Dimitris Glezos
>> Jabber ID: glezos at jabber.org, PGP: 0xA5A04C3B
>> http://dimitris.glezos.com/
>>
>> "He who gives up functionality for ease of use
>> loses both and deserves neither." (Anonymous)
>> -- 
>>
>>


-- 
Dimitris Glezos
Jabber ID: glezos at jabber.org, PGP: 0xA5A04C3B
http://dimitris.glezos.com/

"He who gives up functionality for ease of use
loses both and deserves neither." (Anonymous)
--
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: i18ngr-notes.text
Type: application/x-extension-text
Size: 8752 bytes
Desc: not available
URL: <http://listman.redhat.com/archives/fedora-trans-el/attachments/20060903/09c4e44e/attachment.bin>


More information about the Fedora-trans-el mailing list