λήψη Release Notes F12

Dim Typ dimtyp at gmail.com
Sat Oct 31 20:21:50 UTC 2009


Γεια χαρά,

θα ήθελα να ξεκινήσω να μεταφράσω το "Docs :: Release Notes » Fedora
12<https://translate.fedoraproject.org/projects/docs-release-notes/f12GA-tx/#el>"
αλλά η σελίδα στο τράνσιφεξ είναι ανενεργή (broken link). Καθώς δεν έχω
πρόσβαση άμεσα στο αποθετήριο θα μπορούσε κάποιος/α που έχει τέτοια
δυνατότητα να μου το αρχείο ή κάποιες λεπτομέρειες από πού να το κατεβάσω;

ευχαριστώ

_Δτ
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://listman.redhat.com/archives/fedora-trans-list/attachments/20091031/d864471a/attachment.htm>


More information about the Fedora-trans-list mailing list