web/html/docs/translation-quick-start-guide/pl generated-index.php, NONE, 1.1 index.php, 1.6, 1.7 ln-legalnotice-opl.php, 1.6, 1.7 rv-revhistory.php, 1.6, 1.7 sn_accounts.php, 1.6, 1.7 sn_translating_docs.php, 1.6, 1.7 sn_translating_software.php, 1.6, 1.7

Paul W. Frields (pfrields) fedora-websites-list at redhat.com
Thu Aug 30 13:41:42 UTC 2007


Author: pfrields

Update of /cvs/fedora/web/html/docs/translation-quick-start-guide/pl
In directory cvs-int.fedora.redhat.com:/tmp/cvs-serv17486/pl

Modified Files:
	index.php ln-legalnotice-opl.php rv-revhistory.php 
	sn_accounts.php sn_translating_docs.php 
	sn_translating_software.php 
Added Files:
	generated-index.php 
Log Message:
Publish TQSG 0.3.8 pl


***** Error reading new file: [Errno 2] No such file or directory: 'generated-index.php'

Index: index.php
===================================================================
RCS file: /cvs/fedora/web/html/docs/translation-quick-start-guide/pl/index.php,v
retrieving revision 1.6
retrieving revision 1.7
diff -u -r1.6 -r1.7
--- index.php	20 Aug 2007 12:47:57 -0000	1.6
+++ index.php	30 Aug 2007 13:41:40 -0000	1.7
@@ -7,7 +7,7 @@
 
 ?>
 
-<div class="navheader"><table width="100%" summary="Navigation header"><tr><th colspan="3" align="center">Szybki przewodnik po tłumaczeniu</th></tr><tr><td width="20%" align="left"> </td><th width="60%" align="center"> </th><td width="20%" align="right"> <a accesskey="n" href="sn_accounts.php">Następny</a></td></tr></table><hr></div><div class="article" lang="pl" id="translation-quickstart-guide"><div class="titlepage"><div><div><h1 class="title"><a name="translation-quickstart-guide"></a>Szybki przewodnik po tłumaczeniu</h1></div><div><div class="authorgroup"><div class="author"><h3 class="author"><span class="firstname">Manuel</span> <span class="surname">Ospina</span></h3></div><div class="editor"><h4 class="editedby">Redakcja: </h4><h3 class="editor"><span class="firstname">Paul</span> <span class="othername">W.</span> <span class="surname">Frields</span></h3></div></div></div><div><div class="othercredit"><h3 class="othercredit"><span clas!
 s="firstname">Hugo</span> <span class="surname">Cisneiros</span></h3></div></div><div><div class="othercredit"><h3 class="othercredit"><span class="firstname">Francesco</span> <span class="surname">Tombolini</span></h3></div></div><div><div class="othercredit"><h3 class="othercredit"><span class="firstname">Andrew</span> <span class="surname">Martynov</span></h3></div></div><div><div class="othercredit"><h3 class="othercredit"><span class="firstname">José</span> <span class="surname">Pires</span></h3></div></div><div><div class="othercredit"><h3 class="othercredit"><span class="firstname">Bart</span> <span class="surname">Courveur</span></h3></div></div><div><div class="othercredit"><h3 class="othercredit"><span class="firstname">Dimitris</span> <span class="surname">Glezos</span></h3></div></div><div><div class="othercredit"><h3 class="othercredit"><span class="firstname">Damien</span> <span class="surname">Durand</span></h3></div></div><div><div class="othercredit"><!
 h3 class="othercredit"><span class="firstname">Guillermo</span!
 > <spa
lass="surname">Gomez</span></h3></div></div><div><div class="othercredit"><h3 class="othercredit"><span class="firstname">Diego</span> <span class="othername">Búrigo</span> <span class="surname">Zacarão</span></h3></div></div><div><p class="releaseinfo">Version 0.3.7.5 (2007-07-29)</p></div><div><p class="copyright">Copyright © 2005, 2006, 2007 Red Hat, Inc. i inni</p></div><div><a href="ln-legalnotice-opl.php">Legal Notice</a></div><div><a href="rv-revhistory.php">Historia zmian</a></div></div><hr></div><div class="toc"><dl><dt><span class="section"><a href="index.php#sn-intro">1. Wstęp</a></span></dt><dt><span class="section"><a href="sn_accounts.php">2. Konta i subskrypcja</a></span></dt><dd><dl><dt><span class="section"><a href="sn_accounts.php#sn-ssh-key">2.1. Tworzenie klucza SSH</a></span></dt><dt><span class="section"><a href="sn_accounts.php#sn-accounts-trans">2.2. Konta do tłumaczenia oprogramowania</a></span></dt><dt><span class="section">!
 <a href="sn_accounts.php#sn-accounts-docs">2.3. Konta dla dokumentacji</a></span></dt></dl></dd><dt><span class="section"><a href="sn_translating_software.php">3. Tłumaczenie oprogramowania</a></span></dt><dd><dl><dt><span class="section"><a href="sn_translating_software.php#sn-translating-strings">3.1. Tłumaczenie</a></span></dt><dt><span class="section"><a href="sn_translating_software.php#sn-proofreading">3.2. Korekta</a></span></dt></dl></dd><dt><span class="section"><a href="sn_translating_docs.php">4. Tłumaczenie dokumentacji</a></span></dt><dd><dl><dt><span class="section"><a href="sn_translating_docs.php#sn-downloading-docs">4.1. Pobieranie dokumentacji</a></span></dt><dt><span class="section"><a href="sn_translating_docs.php#sn-creating-common">4.2. Tworzenie wspólnych plików</a></span></dt><dt><span class="section"><a href="sn_translating_docs.php#sn-translating-with-apps">4.3. Używanie aplikacji do tłumaczenia</a></span></dt></d!
 l></dd></dl></div><div class="section" lang="pl"><div class="t!
 itlepa
><div><div><h2 class="title" style="clear: both"><a name="sn-intro"></a>1. Wstęp</h2></div></div></div><p>Ten przewodnik jest szybkim, prostym zestawem instrukcji krok po kroku tłumaczenia oprogramowania i dokumentów Projektu Fedora. Jeśli chciałbyś lepiej zrozumieć proces tłumaczenia, przeczytaj Przewodnik tłumaczenia lub podręcznik danego narzędzia do tłumaczenia.</p></div></div><div class="navfooter"><hr><table width="100%" summary="Navigation footer"><tr><td width="40%" align="left"> </td><td width="20%" align="center"> </td><td width="40%" align="right"> <a accesskey="n" href="sn_accounts.php">Następny</a></td></tr><tr><td width="40%" align="left" valign="top"> </td><td width="20%" align="center"> </td><td width="40%" align="right" valign="top"> 2. Konta i subskrypcja</td></tr></table></div>
+<div class="navheader"><table width="100%" summary="Navigation header"><tr><th colspan="3" align="center">Szybki przewodnik po tłumaczeniu</th></tr><tr><td width="20%" align="left"> </td><th width="60%" align="center"> </th><td width="20%" align="right"> <a accesskey="n" href="sn_accounts.php">Następny</a></td></tr></table><hr></div><div class="article" lang="pl" id="translation-quick-start"><div class="titlepage"><div><div><h1 class="title"><a name="translation-quick-start"></a>Szybki przewodnik po tłumaczeniu</h1></div><div><div class="authorgroup"><div class="author"><h3 class="author"><span class="firstname">Manuel</span> <span class="surname">Ospina</span></h3></div><div class="editor"><h4 class="editedby">Redakcja: </h4><h3 class="editor"><span class="firstname">Paul</span> <span class="othername">W.</span> <span class="surname">Frields</span></h3></div><div class="editor"><h4 class="editedby">Redakcja: </h4><h3 class="editor"><span class!
 ="firstname">Noriko</span> <span class="surname">Mizumoto</span></h3></div></div></div><div><div class="othercredit"><h3 class="othercredit"><span class="firstname">Hugo</span> <span class="surname">Cisneiros</span></h3></div></div><div><div class="othercredit"><h3 class="othercredit"><span class="firstname">Francesco</span> <span class="surname">Tombolini</span></h3></div></div><div><div class="othercredit"><h3 class="othercredit"><span class="firstname">Andrew</span> <span class="surname">Martynov</span></h3></div></div><div><div class="othercredit"><h3 class="othercredit"><span class="firstname">José</span> <span class="surname">Pires</span></h3></div></div><div><div class="othercredit"><h3 class="othercredit"><span class="firstname">Bart</span> <span class="surname">Courveur</span></h3></div></div><div><div class="othercredit"><h3 class="othercredit"><span class="firstname">Dimitris</span> <span class="surname">Glezos</span></h3></div></div><div><div class="othercr!
 edit"><h3 class="othercredit"><span class="firstname">Damien</!
 span> 
an class="surname">Durand</span></h3></div></div><div><div class="othercredit"><h3 class="othercredit"><span class="firstname">Guillermo</span> <span class="surname">Gomez</span></h3></div></div><div><div class="othercredit"><h3 class="othercredit"><span class="firstname">Diego</span> <span class="othername">Búrigo</span> <span class="surname">Zacarão</span></h3></div></div><div><p class="releaseinfo">Version 0.3.8 (2007-08-23)</p></div><div><p class="copyright">Copyright © 2005, 2006, 2007 Red Hat, Inc. i inni</p></div><div><a href="ln-legalnotice-opl.php">Legal Notice</a></div><div><a href="rv-revhistory.php">Historia zmian</a></div></div><hr></div><div class="toc"><dl><dt><span class="section"><a href="index.php#sn-intro">1. Wstęp</a></span></dt><dt><span class="section"><a href="sn_accounts.php">2. Konta i subskrypcja</a></span></dt><dd><dl><dt><span class="section"><a href="sn_accounts.php#sn-ssh-key">2.1. Tworzenie klucza SSH</a></span></dt><dt><spa!
 n class="section"><a href="sn_accounts.php#sn-accounts-trans">2.2. Konta do tłumaczenia oprogramowania</a></span></dt><dt><span class="section"><a href="sn_accounts.php#sn-accounts-docs">2.3. Konta dla dokumentacji</a></span></dt></dl></dd><dt><span class="section"><a href="sn_translating_software.php">3. Tłumaczenie oprogramowania</a></span></dt><dd><dl><dt><span class="section"><a href="sn_translating_software.php#sn-translating-strings">3.1. Tłumaczenie</a></span></dt><dt><span class="section"><a href="sn_translating_software.php#sn-proofreading">3.2. Korekta</a></span></dt></dl></dd><dt><span class="section"><a href="sn_translating_docs.php">4. Tłumaczenie dokumentacji</a></span></dt><dd><dl><dt><span class="section"><a href="sn_translating_docs.php#sn-downloading-docs">4.1. Pobieranie dokumentacji</a></span></dt><dt><span class="section"><a href="sn_translating_docs.php#sn-creating-common">4.2. Tworzenie wspólnych plików</a></span></dt><dt!
 ><span class="section"><a href="sn_translating_docs.php#sn-tra!
 nslati
with-apps">4.3. Używanie aplikacji do tłumaczenia</a></span></dt></dl></dd><dt><span class="index"><a href="generated-index.php">Indeks</a></span></dt></dl></div><div class="section" lang="pl"><div class="titlepage"><div><div><h2 class="title" style="clear: both"><a name="sn-intro"></a>1. Wstęp</h2></div></div></div><p>Ten przewodnik jest szybkim, prostym zestawem instrukcji krok po kroku tłumaczenia oprogramowania i dokumentów Projektu Fedora. Jeśli chciałbyś lepiej zrozumieć proces tłumaczenia, przeczytaj Przewodnik tłumaczenia lub podręcznik danego narzędzia do tłumaczenia.</p></div></div><div class="navfooter"><hr><table width="100%" summary="Navigation footer"><tr><td width="40%" align="left"> </td><td width="20%" align="center"> </td><td width="40%" align="right"> <a accesskey="n" href="sn_accounts.php">Następny</a></td></tr><tr><td width="40%" align="left" valign="top"> </td!
 ><td width="20%" align="center"> </td><td width="40%" align="right" valign="top"> 2. Konta i subskrypcja</td></tr></table></div>
 <?
 
 $template->displayFooter('$Date$');


Index: ln-legalnotice-opl.php
===================================================================
RCS file: /cvs/fedora/web/html/docs/translation-quick-start-guide/pl/ln-legalnotice-opl.php,v
retrieving revision 1.6
retrieving revision 1.7
diff -u -r1.6 -r1.7
--- ln-legalnotice-opl.php	20 Aug 2007 12:47:57 -0000	1.6
+++ ln-legalnotice-opl.php	30 Aug 2007 13:41:40 -0000	1.7
@@ -11,7 +11,7 @@
   Permission is granted to copy, distribute, and/or modify this
   document under the terms of the Open Publication Licence, Version
   1.0, or any later version. The terms of the OPL are set out below.
- </p><div class="orderedlist"><a name="opl.terms"></a><ol type="I"><li><a name="opl.require"></a><h2><a name="id3011765"></a>REQUIREMENTS ON BOTH UNMODIFIED AND MODIFIED
+ </p><div class="orderedlist"><a name="opl.terms"></a><ol type="I"><li><a name="opl.require"></a><h2><a name="id2624179"></a>REQUIREMENTS ON BOTH UNMODIFIED AND MODIFIED
 	VERSIONS</h2><p>
 	Open Publication works may be reproduced and distributed in
 	whole or in part, in any medium physical or electronic, provided
@@ -37,10 +37,10 @@
 	surfaces of the book the original publisher's name shall be as
 	large as the title of the work and cited as possessive with
 	respect to the title.
-   </p></li><li><a name="opl.copyright"></a><h2><a name="id2995952"></a>COPYRIGHT</h2><p>
+   </p></li><li><a name="opl.copyright"></a><h2><a name="id2619067"></a>COPYRIGHT</h2><p>
 	The copyright to each Open Publication is owned by its author(s)
 	or designee.
-   </p></li><li><a name="opl.scope"></a><h2><a name="id3005031"></a>SCOPE OF LICENSE</h2><p>
+   </p></li><li><a name="opl.scope"></a><h2><a name="id2626824"></a>SCOPE OF LICENSE</h2><p>
 	The following license terms apply to all Open Publication works,
 	unless otherwise explicitly stated in the document.
    </p><p>
@@ -60,7 +60,7 @@
 	including, but not limited to, the implied warranties of
 	merchantability and fitness for a particular purpose or a
 	warranty of non-infringement.
-   </p></li><li><a name="opl.modified.works"></a><h2><a name="id2992286"></a>REQUIREMENTS ON MODIFIED WORKS</h2><p>
+   </p></li><li><a name="opl.modified.works"></a><h2><a name="id2619235"></a>REQUIREMENTS ON MODIFIED WORKS</h2><p>
 	All modified versions of documents covered by this license,
 	including translations, anthologies, compilations and partial
 	documents, must meet the following requirements:
@@ -80,7 +80,7 @@
 	  The original author's (or authors') name(s) may not be used
 	  to assert or imply endorsement of the resulting document
 	  without the original author's (or authors') permission.
-	 </p></li></ol></div></li><li><a name="opl.good-practice"></a><h2><a name="id2994549"></a>GOOD-PRACTICE RECOMMENDATIONS</h2><p>
+	 </p></li></ol></div></li><li><a name="opl.good-practice"></a><h2><a name="id2622750"></a>GOOD-PRACTICE RECOMMENDATIONS</h2><p>
 	In addition to the requirements of this license, it is requested
 	from and strongly recommended of redistributors that:
    </p><div class="orderedlist"><ol type="1"><li><p>
@@ -99,7 +99,7 @@
 	  considered good form to offer a free copy of any hardcopy
 	  and CD-ROM expression of an Open Publication-licensed work
 	  to its author(s).
-	 </p></li></ol></div></li><li><a name="opl.options"></a><h2><a name="id2994170"></a>LICENSE OPTIONS</h2><p>
+	 </p></li></ol></div></li><li><a name="opl.options"></a><h2><a name="id2641153"></a>LICENSE OPTIONS</h2><p>
 	The author(s) and/or publisher of an Open Publication-licensed
 	document may elect certain options by appending language to the
 	reference to or copy of the license. These options are


Index: rv-revhistory.php
===================================================================
RCS file: /cvs/fedora/web/html/docs/translation-quick-start-guide/pl/rv-revhistory.php,v
retrieving revision 1.6
retrieving revision 1.7
diff -u -r1.6 -r1.7
--- rv-revhistory.php	20 Aug 2007 12:47:57 -0000	1.6
+++ rv-revhistory.php	30 Aug 2007 13:41:40 -0000	1.7
@@ -7,7 +7,12 @@
 
 ?>
 
-<div class="revhistory"><table border="1" width="100%" summary="Revision history"><tr><th align="left" valign="top" colspan="3"><b>Historia zmian</b></th></tr><tr><td align="left">Zmiana 0.3.7.5</td><td align="left">2007-07-29</td><td align="left"></td></tr><tr><td align="left" colspan="3">
+<div class="revhistory"><table border="1" width="100%" summary="Revision history"><tr><th align="left" valign="top" colspan="3"><b>Historia zmian</b></th></tr><tr><td align="left">Zmiana 0.3.8</td><td align="left">2007-08-23</td><td align="left"></td></tr><tr><td align="left" colspan="3">
+    <p>
+     Rozdzielenie głównego pliku na wiele plików w oparciu o
+     rozdziały
+    </p>
+   </td></tr><tr><td align="left">Zmiana 0.3.7.5</td><td align="left">2007-07-29</td><td align="left"></td></tr><tr><td align="left" colspan="3">
     <p>
      Dodanie informacji o LINGUAS i usunięcie niepotrzebnych
      ostrzeżeń
Index: sn_translating_docs.php
===================================================================
RCS file: /cvs/fedora/web/html/docs/translation-quick-start-guide/pl/sn_translating_docs.php,v
retrieving revision 1.6
retrieving revision 1.7
diff -u -r1.6 -r1.7
--- sn_translating_docs.php	20 Aug 2007 12:47:57 -0000	1.6
+++ sn_translating_docs.php	30 Aug 2007 13:41:40 -0000	1.7
@@ -7,7 +7,7 @@
 
 ?>
 
-<div class="navheader"><table width="100%" summary="Navigation header"><tr><th colspan="3" align="center">4. Tłumaczenie dokumentacji</th></tr><tr><td width="20%" align="left"><a accesskey="p" href="sn_translating_software.php">Poprzedni</a> </td><th width="60%" align="center"> </th><td width="20%" align="right"> </td></tr></table><hr></div><div class="section" lang="pl"><div class="titlepage"><div><div><h2 class="title" style="clear: both"><a name="sn_translating_docs"></a>4. Tłumaczenie dokumentacji</h2></div></div></div><p>Aby tłumaczyć dokumentację, potrzebujesz Fedorę Core 5 lub późniejszą z zainstalowanymi następującymi pakietami:</p><div class="itemizedlist"><ul type="disc"><li><p><span class="package">gnome-doc-utils</span></p></li><li><p><span class="package">xmlto</span></p></li><li><p><span class="package">make</span></p></li></ul></div><p>Aby zainstalować te pakiety, użyj następ!
 ującego polecenia:</p><pre class="screen">
+<div class="navheader"><table width="100%" summary="Navigation header"><tr><th colspan="3" align="center">4. Tłumaczenie dokumentacji</th></tr><tr><td width="20%" align="left"><a accesskey="p" href="sn_translating_software.php">Poprzedni</a> </td><th width="60%" align="center"> </th><td width="20%" align="right"> <a accesskey="n" href="generated-index.php">Następny</a></td></tr></table><hr></div><div class="section" lang="pl"><div class="titlepage"><div><div><h2 class="title" style="clear: both"><a name="sn_translating_docs"></a>4. Tłumaczenie dokumentacji</h2></div></div></div><p>Aby tłumaczyć dokumentację, potrzebujesz Fedorę Core 5 lub późniejszą z zainstalowanymi następującymi pakietami:</p><div class="itemizedlist"><ul type="disc"><li><p><span class="package">gnome-doc-utils</span></p></li><li><p><span class="package">xmlto</span></p></li><li><p><span class="package">make</span></p></li></ul></d!
 iv><p>Aby zainstalować te pakiety, użyj następującego polecenia:</p><pre class="screen">
 <code class="command">su -c 'yum install gnome-doc-utils xmlto make'</code>
 </pre><div class="section" lang="pl"><div class="titlepage"><div><div><h3 class="title"><a name="sn-downloading-docs"></a>4.1. Pobieranie dokumentacji</h3></div></div></div><p>Dokumentacja Fedory również jest przechowywana w repozytorium CVS w folderze <code class="filename">docs/</code>. Proces pobierania dokumentacji jest podobny do tego używanego do plików <code class="filename">.po</code>. Aby wyświetlić listę dostępnych modułów, wykonaj następujące polecenia:</p><pre class="screen">
 <code class="command">export CVSROOT=:ext:<em class="replaceable"><code>nazwa_użytkownika</code></em>@cvs.fedoraproject.org:/cvs/docs</code>
@@ -43,7 +43,7 @@
 <code class="command">cvs ci -m <em class="replaceable"><code>'Komunikat o wysyłaniu'</code></em> po/<em class="replaceable"><code>pl</code></em>.po</code>
 </pre><p><span class="emphasis"><em>Nie wysyłaj pliku <code class="filename">Makefile</code>, zanim tłumaczenie nie będzie skończone.</em></span> Aby to zrobić, wykonaj to polecenie:</p><pre class="screen">
 <code class="command">cvs ci -m 'Translation to <em class="replaceable"><code>pl</code></em> finished' Makefile</code>
-</pre><div class="caution" style="margin-left: 0.5in; margin-right: 0.5in;"><table border="0" summary="Caution: Nie zmieniaj plików POT ręcznie"><tr><td rowspan="2" align="center" valign="top" width="25"><img alt="[Uwaga!]" src="./stylesheet-images/caution.png"></td><th align="left">Nie zmieniaj plików POT ręcznie</th></tr><tr><td align="left" valign="top"><p>Autorzy i redaktorzy mogą tworzyć pliki POT z plików źródłowych XML, które nadpisują ręcznie wprowadzone zmiany w plikach POT. Jeśli znalazłeś problem w oryginalnych komunikatach w pliku POT, odwiedź Bugzillę pod <a href="https://bugzilla.redhat.com" target="_top">https://bugzilla.redhat.com</a>, aby zgłosić błąd w dokumencie.</p></td></tr></table></div></li></ol></div></div></div><div class="navfooter"><hr><table width="100%" summary="Navigation footer"><tr><td width="40%" align="left"><a accesskey="p" href="s!
 n_translating_software.php">Poprzedni</a> </td><td width="20%" align="center"> </td><td width="40%" align="right"> </td></tr><tr><td width="40%" align="left" valign="top">3. Tłumaczenie oprogramowania </td><td width="20%" align="center"><a accesskey="h" href="index.php">Spis treści</a></td><td width="40%" align="right" valign="top"> </td></tr></table></div>
+</pre><div class="caution" style="margin-left: 0.5in; margin-right: 0.5in;"><table border="0" summary="Caution: Nie zmieniaj plików POT ręcznie"><tr><td rowspan="2" align="center" valign="top" width="25"><img alt="[Uwaga!]" src="./stylesheet-images/caution.png"></td><th align="left">Nie zmieniaj plików POT ręcznie</th></tr><tr><td align="left" valign="top"><p>Autorzy i redaktorzy mogą tworzyć pliki POT z plików źródłowych XML, które nadpisują ręcznie wprowadzone zmiany w plikach POT. Jeśli znalazłeś problem w oryginalnych komunikatach w pliku POT, odwiedź Bugzillę pod <a href="https://bugzilla.redhat.com" target="_top">https://bugzilla.redhat.com</a>, aby zgłosić błąd w dokumencie.</p></td></tr></table></div></li></ol></div></div></div><div class="navfooter"><hr><table width="100%" summary="Navigation footer"><tr><td width="40%" align="left"><a accesskey="p" href="s!
 n_translating_software.php">Poprzedni</a> </td><td width="20%" align="center"> </td><td width="40%" align="right"> <a accesskey="n" href="generated-index.php">Następny</a></td></tr><tr><td width="40%" align="left" valign="top">3. Tłumaczenie oprogramowania </td><td width="20%" align="center"><a accesskey="h" href="index.php">Spis treści</a></td><td width="40%" align="right" valign="top"> Indeks</td></tr></table></div>
 <?
 
 $template->displayFooter('$Date$');


More information about the Fedora-websites-list mailing list