[libvirt] [libvirt-glib] Ability to create new domains

Zeeshan Ali (Khattak) zeeshanak at gnome.org
Mon Sep 26 18:29:33 UTC 2011


From: "Zeeshan Ali (Khattak)" <zeeshanak at gnome.org>

---
 libvirt-gobject/libvirt-gobject-connection.c |  38 ++++++++++++++++++++++++++
 libvirt-gobject/libvirt-gobject-connection.h |  3 ++
 libvirt-gobject/libvirt-gobject.sym     |  1 +
 3 files changed, 42 insertions(+), 0 deletions(-)

diff --git a/libvirt-gobject/libvirt-gobject-connection.c b/libvirt-gobject/libvirt-gobject-connection.c
index 32f749c..072484e 100644
--- a/libvirt-gobject/libvirt-gobject-connection.c
+++ b/libvirt-gobject/libvirt-gobject-connection.c
@@ -720,3 +720,41 @@ GVirStream *gvir_connection_get_stream(GVirConnection *self,
 
   return klass->stream_new(self, st);
 }
+
+/**
+ * gvir_connection_create_domain:
+ * @conn: the connection on which to create the dmain
+ * @conf: the configuration for the new domain
+ * Returns: (transfer full): the newly created domain
+ */
+GVirDomain *gvir_connection_create_domain(GVirConnection *conn,
+                     GVirConfigDomain *conf,
+                     GError **err)
+{
+  const gchar *xml;
+  virDomainPtr handle;
+  GVirConnectionPrivate *priv = conn->priv;
+
+  xml = gvir_config_object_get_doc(GVIR_CONFIG_OBJECT(conf));
+
+  g_return_val_if_fail(xml != NULL, NULL);
+
+  if (!(handle = virDomainDefineXML(priv->conn, xml))) {
+    *err = gvir_error_new_literal(GVIR_CONNECTION_ERROR,
+                   0,
+                   "Failed to create domain");
+    return NULL;
+  }
+
+  GVirDomain *domain;
+
+  domain = GVIR_DOMAIN(g_object_new(GVIR_TYPE_DOMAIN,
+                    "handle", handle,
+                    NULL));
+
+  g_hash_table_insert(priv->domains,
+            g_strdup(gvir_domain_get_uuid(domain)),
+            domain);
+
+  return domain;
+}
diff --git a/libvirt-gobject/libvirt-gobject-connection.h b/libvirt-gobject/libvirt-gobject-connection.h
index 0172d02..c453bed 100644
--- a/libvirt-gobject/libvirt-gobject-connection.h
+++ b/libvirt-gobject/libvirt-gobject-connection.h
@@ -107,6 +107,9 @@ GVirDomain *gvir_connection_find_domain_by_id(GVirConnection *conn,
 GVirDomain *gvir_connection_find_domain_by_name(GVirConnection *conn,
                         const gchar *name);
 
+GVirDomain *gvir_connection_create_domain(GVirConnection *conn,
+                     GVirConfigDomain *conf,
+                     GError **err);
 
 #if 0
 GList *gvir_connection_get_interfaces(GVirConnection *conn);
diff --git a/libvirt-gobject/libvirt-gobject.sym b/libvirt-gobject/libvirt-gobject.sym
index a68db4b..eae40a2 100644
--- a/libvirt-gobject/libvirt-gobject.sym
+++ b/libvirt-gobject/libvirt-gobject.sym
@@ -18,6 +18,7 @@ LIBVIRT_GOBJECT_0.0.1 {
 	gvir_connection_get_domain;
 	gvir_connection_find_domain_by_id;
 	gvir_connection_find_domain_by_name;
+	gvir_connection_create_domain;
 
 	gvir_domain_get_type;
 	gvir_domain_handle_get_type;
-- 
1.7.6.2
More information about the libvir-list mailing list