[libvirt] [PATCH 1/2] parallels: add prlsdkDelDisk and prlsdkGetDiskIndex functions

Maxim Nestratov mnestratov at parallels.com
Thu Apr 23 18:37:38 UTC 2015


Signed-off-by: Maxim Nestratov <mnestratov at parallels.com>
---
 src/parallels/parallels_sdk.c |  65 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 1 files changed, 65 insertions(+), 0 deletions(-)

diff --git a/src/parallels/parallels_sdk.c b/src/parallels/parallels_sdk.c
index d54f894..5e6e21c 100644
--- a/src/parallels/parallels_sdk.c
+++ b/src/parallels/parallels_sdk.c
@@ -2844,6 +2844,25 @@ static void prlsdkDelNet(parallelsConnPtr privconn, virDomainNetDefPtr net)
   PrlHandle_Free(vnet);
 }
 
+static int prlsdkDelDisk(PRL_HANDLE sdkdom, int idx)
+{
+  int ret = -1;
+  PRL_RESULT pret;
+  PRL_HANDLE sdkdisk = PRL_INVALID_HANDLE;
+
+  pret = PrlVmCfg_GetHardDisk(sdkdom, idx, &sdkdisk);
+  prlsdkCheckRetGoto(pret, cleanup);
+
+  pret = PrlVmDev_Remove(sdkdisk);
+  prlsdkCheckRetGoto(pret, cleanup);
+
+  ret = 0;
+
+ cleanup:
+  PrlHandle_Free(sdkdisk);
+  return ret;
+}
+
 static int prlsdkAddDisk(PRL_HANDLE sdkdom, virDomainDiskDefPtr disk, bool bootDisk)
 {
   PRL_RESULT pret;
@@ -3042,6 +3061,52 @@ prlsdkAttachVolume(virConnectPtr conn,
 }
 
 static int
+prlsdkGetDiskIndex(PRL_HANDLE sdkdom, virDomainDiskDefPtr disk)
+{
+  int idx = -1;
+  char *buf = NULL;
+  PRL_UINT32 buflen = 0;
+  PRL_RESULT pret;
+  PRL_UINT32 hddCount;
+  PRL_UINT32 i;
+  PRL_HANDLE hdd = PRL_INVALID_HANDLE;
+
+  pret = PrlVmCfg_GetHardDisksCount(sdkdom, &hddCount);
+  prlsdkCheckRetGoto(pret, cleanup);
+
+  for (i = 0; i < hddCount; ++i) {
+
+    pret = PrlVmCfg_GetHardDisk(sdkdom, i, &hdd);
+    prlsdkCheckRetGoto(pret, cleanup);
+
+    pret = PrlVmDev_GetFriendlyName(hdd, 0, &buflen);
+    prlsdkCheckRetGoto(pret, cleanup);
+
+    if (VIR_ALLOC_N(buf, buflen) < 0)
+      goto cleanup;
+
+    pret = PrlVmDev_GetFriendlyName(hdd, buf, &buflen);
+    prlsdkCheckRetGoto(pret, cleanup);
+
+    if (STRNEQ(disk->src->path, buf)) {
+
+      PrlHandle_Free(hdd);
+      hdd = PRL_INVALID_HANDLE;
+      VIR_FREE(buf);
+      continue;
+    }
+
+    VIR_FREE(buf);
+    idx = i;
+    break;
+  }
+
+ cleanup:
+  PrlHandle_Free(hdd);
+  return idx;
+}
+
+static int
 prlsdkAddFS(PRL_HANDLE sdkdom, virDomainFSDefPtr fs)
 {
   PRL_RESULT pret;
-- 
1.7.1
More information about the libvir-list mailing list