[PATCH] util: Improve log out parsing errors

Martin Kletzander mkletzan at redhat.com
Wed Jan 5 13:31:37 UTC 2022


Suggested-by: Erik Skultety <eskultet at redhat.com>
Signed-off-by: Martin Kletzander <mkletzan at redhat.com>
---
 src/util/virlog.c | 8 ++++----
 1 file changed, 4 insertions(+), 4 deletions(-)

diff --git a/src/util/virlog.c b/src/util/virlog.c
index 139dce8d0220..b44ad0ef6c47 100644
--- a/src/util/virlog.c
+++ b/src/util/virlog.c
@@ -1487,21 +1487,21 @@ virLogParseOutput(const char *src)
   if (!(tokens = g_strsplit(src, ":", 0)) ||
     (count = g_strv_length(tokens)) < 2) {
     virReportError(VIR_ERR_INVALID_ARG,
-            _("Malformed format for output '%s'"), src);
+            _("Malformed format for log output '%s'"), src);
     return NULL;
   }
 
   if (virStrToLong_uip(tokens[0], NULL, 10, &prio) < 0 ||
     (prio < VIR_LOG_DEBUG) || (prio > VIR_LOG_ERROR)) {
     virReportError(VIR_ERR_INVALID_ARG,
-            _("Invalid priority '%s' for output '%s'"),
+            _("Invalid log priority '%s' for log output '%s'"),
            tokens[0], src);
     return NULL;
   }
 
   if ((dest = virLogDestinationTypeFromString(tokens[1])) < 0) {
     virReportError(VIR_ERR_INVALID_ARG,
-            _("Invalid destination '%s' for output '%s'"),
+            _("Invalid log destination '%s' for log output '%s'"),
            tokens[1], src);
     return NULL;
   }
@@ -1511,7 +1511,7 @@ virLogParseOutput(const char *src)
     ((dest == VIR_LOG_TO_FILE ||
      dest == VIR_LOG_TO_SYSLOG) && count != 3)) {
     virReportError(VIR_ERR_INVALID_ARG,
-            _("Output '%s' does not meet the format requirements "
+            _("Log output '%s' does not meet the format requirements "
             "for destination type '%s'"), src, tokens[1]);
     return NULL;
   }
-- 
2.34.1
More information about the libvir-list mailing list