[linux-lvm] device filter in lvm.conf

Tuncel.Mutlu at akbank.com Tuncel.Mutlu at akbank.com
Wed Nov 12 17:58:59 UTC 2008


Hi,

RedHat 5.2 - Kernel 2.6.18-92.el5 - x86_64 box - LVM2 lvm2-2.02.32-4.el5

I assume that this may be a trivial question but I haven't find the solution
anywhere, so I decided to ask you.

I have HDS USP-V disk and HDLM (Hitachi Dynamic Link Manager - HDS's
load-balancing and failover software). I have shown 1 disk over 4 paths to
the Linux and have created the HDLM device /dev/sddlmaa (the multipath and
failover device). This device's 4 paths are actually disk devices in Linux -
sdb, sdc, sdd and sde, but I don't want LVM to sees them, so I have changes
the lvm.conf to mask them, but to allow sda - where rootvg is.

Filter row is been changed to:

filter = [ "a/sda[1-9]$/" "a/sddlm*/" "r/.*/" ]

and types row has been added

types = [ "sddlmfdrv", 16 ]

This has been known to work on another Linux box, but not here. How must I
alter the filter so the LVM should accept sda and sddlm devices but reject
all others ?

Regards,

Tuncel

Bu e-posta ve muhtemel eklerinde verilen bilgiler kişiye özel ve gizli olup, yalnızca mesajda belirlenen alıcı ile ilgilidir.Size yanlışlıkla ulaşmışsa lütfen göndericiye bilgi veriniz, mesajı siliniz ve içeriğini başka bir kişiye açıklamayınız, herhangi bir ortama kopyalamayınız. Bu mesaj aksi sözleşme ile belirtilmedikçe herhangi bir finansal işlem teklifi, alımı, satımı veya herhangi bir havalenin teyidi gibi bankacılık işlemi yapılması amacını taşımamaktadır.Verilen tüm bilgilerin doğruluğu ve bütünlüğünün garantisi verilmemekte olup, önceden bildirilmeksizin değiştirilebilecektir.Bu mesajın içeriği Bankamızın resmi görüşlerini yansıtmayabileceğinden Akbank T.A.Ş. hiçbir hukuki sorumluluğu kabul etmez.
More information about the linux-lvm mailing list