[linux-lvm] question about lvcreate --stripesize

Roy Sigurd Karlsbakk roy at karlsbakk.net
Sun Jul 19 16:39:13 UTC 2009


On 14. juli. 2009, at 22.28, Ron Johnson wrote:

> Does setting this make a multi-PV LV act like a RAID-0 stripeset?


IIRC LVA will stripe by default if laid on > 1 PV.

roy
--
Roy Sigurd Karlsbakk
(+47) 97542685
roy at karlsbakk.net
http://blogg.karlsbakk.net/
--
I all pedagogikk er det essensielt at pensum presenteres  
intelligibelt. Det er et elementært imperativ for alle pedagoger å  
unngå eksessiv anvendelse av idiomer med fremmed opprinnelse. I de  
fleste tilfeller eksisterer adekvate og relevante synonymer på norsk.

More information about the linux-lvm mailing list