[linux-lvm] Mirroring implementation

Roy Sigurd Karlsbakk roy at karlsbakk.net
Tue Jul 28 12:38:06 UTC 2009


On 27. juli. 2009, at 15.56, malahal at us.ibm.com wrote:

> It writes in parallel. Reads from a single device (switches on a  
> device
> failure only).


Wouldn't it be better to read in parallel, from different places? I've  
heard some controllers can do this, so that the reading will be  
somehow like reading from a RAID-0 stripe.

roy
--
Roy Sigurd Karlsbakk
(+47) 97542685
roy at karlsbakk.net
http://blogg.karlsbakk.net/
--
I all pedagogikk er det essensielt at pensum presenteres  
intelligibelt. Det er et elementært imperativ for alle pedagoger å  
unngå eksessiv anvendelse av idiomer med fremmed opprinnelse. I de  
fleste tilfeller eksisterer adekvate og relevante synonymer på norsk.

More information about the linux-lvm mailing list