[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]

harddisk failure?Hello,
I have strange behavior of a server. Its a RH7.3 - - 2.4.18-3 - -
After a day or two it hangs. Before it ran 185 days without a problem. So I
think its hardware.
1. But how do I know for sure?
2. Where can I find it?
3. Does the next log indicateits hardware?
4. How do I read it?

Thanks, help would be great!

log in /var/log/messages:
Jan 8 11:47:53 localhost kernel: Unable to handle kernel paging request at
virtual address 0287717a
Jan 8 11:47:53 localhost kernel: current->tss.cr3 = 160aa000, %cr3 =
160aa000
Jan 8 11:47:53 localhost kernel: *pde = 00000000
Jan 8 11:47:53 localhost kernel: Oops: 0000
Jan 8 11:47:53 localhost kernel: CPU:  0
Jan 8 11:47:54 localhost kernel: EIP:  0010:[free_wait+46/108]
Jan 8 11:47:54 localhost kernel: EFLAGS: 00010083
Jan 8 11:47:54 localhost kernel: eax: 00000004  ebx: cc616050  ecx:
02877176  edx: 02877176
Jan 8 11:47:54 localhost kernel: esi: cc61604c  edi: cc616000  ebp:
00000283  esp: d60adf28
Jan 8 11:47:54 localhost kernel: ds: 0018  es: 0018  ss: 0018
Jan 8 11:47:54 localhost kernel: Process nmbd (pid: 652, process nr: 32,
stackpage=d60ad000)
Jan 8 11:47:54 localhost kernel: Stack: cc616000 00000000 c012f289
cc616000 d7fe7680 00000400 d7fe7700 0000041f
Jan 8 11:47:54 localhost kernel:    00000304 0000000d d60ac000
00000000 00000000 cc616000 c012f696 0000000d
Jan 8 11:47:54 localhost kernel:    d60adfa8 d60adfa4 d60ac000
00000000 bffffbf0 bffffc08 d7fe7580 00000202
Jan 8 11:47:54 localhost kernel: Call Trace: [do_select+493/516]
[sys_select+1014/1360] [system_call+52/56]
Jan 8 11:47:54 localhost kernel: Code: 8b 41 04 39 d8 74 0c 8d 76 00 89 c2
8b 42 04 39 d8 75 f7 89


Nico van Elteren


Net Products
Korteraarseweg 46d
2461 GM TER AAR
The Netherlands
Phone?+31 (0)172 600 704
Fax +31 (0)172 600 705
mobile +31(0)6 22 47 6231
www.net-products.nl

 ********* DISCLAIMER *********

De informatie in dit e-mail-bericht is uitsluitend bestemd voor
de geadresseerde. Verstrekking aan en gebruik door anderen
is niet toegestaan. Door de elektronische verzending van het
bericht kunnen er geen rechten worden ontleend aan de
informatie.[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]