[virt-tools-list] [virt-viewer PATCH 14/14] po: minimize uk ur vi wba yo zh_CN zh_HK zh_TW zu

Daniel P. Berrangé berrange at redhat.com
Wed Feb 20 17:51:05 UTC 2019


Signed-off-by: Daniel P. Berrangé <berrange at redhat.com>
---
 po/{uk.po => uk.mini.po} | 1113 +++++++++++++++-----------------------
 po/ur.mini.po      |  19 +
 po/ur.po         | 864 -----------------------------
 po/vi.mini.po      |  19 +
 po/vi.po         | 863 -----------------------------
 po/wba.mini.po      |  19 +
 po/wba.po        | 863 -----------------------------
 po/yo.mini.po      |  19 +
 po/yo.po         | 864 -----------------------------
 po/zh_CN.mini.po     | 465 ++++++++++++++++
 po/zh_CN.po       | 887 ------------------------------
 po/zh_HK.mini.po     |  19 +
 po/zh_HK.po       | 863 -----------------------------
 po/zh_TW.mini.po     | 469 ++++++++++++++++
 po/zh_TW.po       | 891 ------------------------------
 po/zu.mini.po      |  19 +
 po/zu.po         | 863 -----------------------------
 17 files changed, 1479 insertions(+), 7640 deletions(-)
 rename po/{uk.po => uk.mini.po} (69%)
 create mode 100644 po/ur.mini.po
 delete mode 100644 po/ur.po
 create mode 100644 po/vi.mini.po
 delete mode 100644 po/vi.po
 create mode 100644 po/wba.mini.po
 delete mode 100644 po/wba.po
 create mode 100644 po/yo.mini.po
 delete mode 100644 po/yo.po
 create mode 100644 po/zh_CN.mini.po
 delete mode 100644 po/zh_CN.po
 create mode 100644 po/zh_HK.mini.po
 delete mode 100644 po/zh_HK.po
 create mode 100644 po/zh_TW.mini.po
 delete mode 100644 po/zh_TW.po
 create mode 100644 po/zu.mini.po
 delete mode 100644 po/zu.po

diff --git a/po/uk.po b/po/uk.mini.po
similarity index 69%
rename from po/uk.po
rename to po/uk.mini.po
index 1d84897..c60960d 100644
--- a/po/uk.po
+++ b/po/uk.mini.po
@@ -1,5 +1,5 @@
-# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
-# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
+# Libvirt package strings.
+# Copyright (C) 2019 THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
 #
 # Translators:
@@ -10,8 +10,8 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2017-12-04 16:36+0000\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: https://libvirt.org/bugs.html\n"
+"POT-Creation-Date: 2019-02-20 17:23+0000\n"
 "PO-Revision-Date: 2017-05-24 01:48-0400\n"
 "Last-Translator: Copied by Zanata <copied-by-zanata at zanata.org>\n"
 "Language-Team: Ukrainian (http://www.transifex.com/projects/p/virt-viewer/"
@@ -24,208 +24,180 @@ msgstr ""
 "%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 "X-Generator: Zanata 3.9.6\n"
 
-#: ../data/remote-viewer.appdata.xml.in.h:1
-#: ../data/remote-viewer.desktop.in.h:1 ../src/remote-viewer-main.c:39
-msgid "Remote Viewer"
-msgstr "Віддалений переглядач"
+msgid ""
+"\n"
+"Error: can't handle multiple URIs\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"Помилка: обробки декількох адрес одразу не передбачено\n"
+"\n"
 
-#: ../data/remote-viewer.appdata.xml.in.h:2
-msgid "Remotely access virtual machines"
-msgstr "Віддалений досуп до віртуальних машин"
+#, c-format
+msgid ""
+"\n"
+"No ID|UUID|DOMAIN-NAME was specified for '%s'\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"Не вказано ІДЕНТИФІКАТОР|UUID|НАЗВА-ДОМЕНУ для «%s»\n"
+"\n"
 
-#: ../data/remote-viewer.appdata.xml.in.h:3
+#, c-format
 msgid ""
-"Remote Viewer provides a graphical viewer for the guest OS display. At this "
-"time it supports guest OS using the VNC or SPICE protocols. Further "
-"protocols may be supported in the future as user demand dictates. The viewer "
-"can connect directly to both local and remotely hosted guest OS, optionally "
-"using SSL/TLS encryption."
+"\n"
+"Usage: %s [OPTIONS] [ID|UUID|DOMAIN-NAME]\n"
+"\n"
 msgstr ""
-"Віддалений переглядач є графічним засобом перегляду гостьових систем. У "
-"поточній версії передбачено підтримку гостьових операційних систем, які "
-"використовують протоколи VNC і SPICE. На вимогу користувачів у майбутньому "
-"може бути реалізовано підтримку інших протоколів. Засіб перегляду може "
-"встановлювати безпосередні з’єднання із гостьовими системами на локальному "
-"вузлі або віддалених вузлах. Якщо потрібно, може бути використано шифрування "
-"обміну даними на основі SSL/TLS."
+"\n"
+"Користування: %s [ПАРАМЕТРИ] [ІДЕНТИФІКАТОР|UUID|НАЗВА-ДОМЕНУ]\n"
+"\n"
 
-#: ../data/remote-viewer.desktop.in.h:2
-msgid "Access remote desktops"
-msgstr "Доступ до віддалених стільниць"
+msgid " "
+msgstr " "
 
-#: ../data/virt-viewer-mime.xml.in.h:1
-msgid "Virt-Viewer connection file"
-msgstr "Файл з’єднань Virt-Viewer"
+#, c-format
+msgid "%s\n"
+msgstr "%s\n"
 
-#: ../src/remote-viewer-iso-list-dialog.c:160
-msgid "Failed to fetch CD names"
-msgstr "Не вдалося отримати назви компакт-дисків"
+#, c-format
+msgid "%s version %s"
+msgstr "%s, версія %s"
+
+#, c-format
+msgid "%s%s%s - %s"
+msgstr "%s%s%s — %s"
+
+#, c-format
+msgid "(Press %s to release pointer)"
+msgstr "(Натисніть %s, щоб вивільнити вказівник)"
 
-#: ../src/remote-viewer-iso-list-dialog.c:212
 msgid "<b>Loading...</b>"
 msgstr "<b>Завантаження…</b>"
 
-#: ../src/remote-viewer-iso-list-dialog.c:285
-msgid "Refresh"
-msgstr "Оновити"
+msgid "<never|on-disconnect>"
+msgstr "<never|on-disconnect>"
 
-#: ../src/remote-viewer-iso-list-dialog.c:286
-msgid "Close"
-msgstr "Закрити"
+msgid "A remote desktop client built with GTK-VNC, SPICE-GTK and libvirt"
+msgstr ""
+"Клієнтську частину віддаленого керування стільницею побудовано на основі GTK-"
+"VNC, SPICE-GTK та libvirt"
 
-#: ../src/remote-viewer-iso-list-dialog.c:306
-msgid "Unspecified error"
-msgstr "Невизначена помилка"
+msgid "About Virt-Viewer"
+msgstr "Про Virt-Viewer"
 
-#: ../src/remote-viewer-iso-list-dialog.c:328
-msgid "Failed to change CD"
-msgstr "Не вдалося змінити компакт-диск"
+msgid "Access remote desktops"
+msgstr "Доступ до віддалених стільниць"
 
-#: ../src/remote-viewer-iso-list-dialog.c:380
-msgid "Change CD"
-msgstr "Змінити компакт-диск"
+#, c-format
+msgid "Address is too long for unix socket_path: %s"
+msgstr "Адреса є надто довгою для socket_path UNIX: %s"
 
-#: ../src/remote-viewer.c:118
-msgid "Set window title"
-msgstr "Встановити вказаний заголовок вікна"
+#, c-format
+msgid "An error caused the following file transfers to fail:%s"
+msgstr "Помилка спричинила невдале передавання таких файлів:%s"
 
-#: ../src/remote-viewer.c:125
-msgid "Remote viewer client"
-msgstr "Клієнтська програма для перегляду віддалених систем"
+#, c-format
+msgid "At least %s version %s is required to setup this connection"
+msgstr "Для налаштовування цього з’єднання потрібна принаймні версія %s %s"
+
+#, c-format
+msgid ""
+"At least %s version %s is required to setup this connection, see %s for "
+"details"
+msgstr ""
+"Для налаштовування цього з’єднання потрібна принаймні версія %s %s, див. %s, "
+"щоб дізнатися більше"
+
+msgid "Attach to the local display using libvirt"
+msgstr "З’єднатися з локальним графічним сеансом за допомогою libvirt"
+
+msgid "Authentication failed."
+msgstr "Спроба пройти розпізнавання зазнала невдачі."
 
-#: ../src/remote-viewer.c:150
 #, c-format
 msgid ""
+"Authentication is required for the %s connection to:\n"
 "\n"
-"Error: can't handle multiple URIs\n"
+"<b>%s</b>\n"
 "\n"
 msgstr ""
+"Для встановлення з’єднання %s слід пройти розпізнавання:\n"
 "\n"
-"Помилка: обробки декількох адрес одразу не передбачено\n"
+"<b>%s</b>\n"
 "\n"
 
-#: ../src/remote-viewer.c:164 ../src/virt-viewer.c:202
 #, c-format
-msgid "Run '%s --help' to see a full list of available command line options\n"
-msgstr ""
-"Щоб переглянути повний список можливих параметрів командного рядка, віддайте "
-"команду «%s --help»\n"
+msgid "Authentication is required for the %s connection:\n"
+msgstr "Для встановлення з’єднання з %s слід пройти розпізнавання:\n"
 
-#: ../src/remote-viewer.c:435
-msgid "failed to parse ovirt uri"
-msgstr "не вдалося обробити адресу ovirt"
+msgid "Authentication required"
+msgstr "Потрібно пройти розпізнавання"
 
-#: ../src/remote-viewer.c:455 ../src/virt-viewer.c:1101
 msgid "Authentication was cancelled"
 msgstr "Розпізнавання було скасовано"
 
-#: ../src/remote-viewer.c:480
-#, c-format
-msgid "oVirt VM %s is not running"
-msgstr "ВМ oVirt %s не запущено"
-
-#: ../src/remote-viewer.c:494
-#, c-format
-msgid "oVirt VM %s has no display"
-msgstr "ВМ oVirt %s не має дисплея"
-
-#: ../src/remote-viewer.c:520
-#, c-format
-msgid "oVirt VM %s has no host information"
-msgstr "ВМ oVirt %s не містить даних щодо основної системи"
-
-#: ../src/remote-viewer.c:531
-#, c-format
-msgid "oVirt VM %s has unknown display type: %d"
-msgstr "Дисплей ВМ oVirt %s належить до невідомого типу: %d"
-
-#: ../src/remote-viewer.c:713
-msgid "Failed to initiate connection"
-msgstr "Не вдалося започаткувати з’єднання"
-
-#: ../src/remote-viewer.c:742
-msgid "No connection was chosen"
-msgstr "Не вибрано з’єднання"
+msgid "Available virtual machines"
+msgstr "Доступні віртуальні машини"
 
-#: ../src/remote-viewer.c:759
-msgid "Failed to read stdin: "
-msgstr ""
+msgid "C_onnect"
+msgstr "З’_єднати"
 
-#: ../src/remote-viewer.c:776
 #, c-format
-msgid "Invalid file %s: "
-msgstr "Некоректний файл %s: "
+msgid "Can't connect to channel: %s"
+msgstr "Не вдалося з’єднатися із каналом: %s"
 
-#: ../src/remote-viewer.c:786
 msgid "Cannot determine the connection type from URI"
 msgstr "Не вдалося визначити тип з’єднання за адресою"
 
-#: ../src/remote-viewer.c:792
-msgid "Couldn't open oVirt session: "
-msgstr "Не вдалося відкрити сеанс oVirt: "
+#, c-format
+msgid "Cannot determine the graphic type for the guest %s"
+msgstr "Не вдалося визначити тип графічної підсистеми для гостьової системи %s"
 
-#: ../src/remote-viewer.c:815
 #, c-format
-msgid "Unable to connect: %s"
-msgstr "Не вдалося встановити з’єднання: %s"
+msgid "Cannot determine the host for the guest %s"
+msgstr "Не вдалося визначити вузол для гостьової системи %s"
 
-#.
-#. * Local variables:
-#. * c-indent-level: 4
-#. * c-basic-offset: 4
-#. * indent-tabs-mode: nil
-#. * End:
-#.
-#: ../src/resources/ui/remote-viewer-connect.ui.h:1
-msgid "Connection details"
-msgstr "Параметри з’єднання"
+msgid "Cannot get guest state"
+msgstr "Не вдалося отримати стан гостьової системи"
 
-#: ../src/resources/ui/remote-viewer-connect.ui.h:2
-msgid "Connection _Address"
-msgstr "_Адреса з’єднання"
+msgid "Change CD"
+msgstr "Змінити компакт-диск"
 
-#: ../src/resources/ui/remote-viewer-connect.ui.h:3
-msgid "For example, spice://foo.example.org:5900"
-msgstr "Приклад: spice://foo.example.org:5900"
+msgid "Checking guest domain status"
+msgstr "Перевірка стану гостьового домену"
 
-#: ../src/resources/ui/remote-viewer-connect.ui.h:4
-msgid "Recent connections"
-msgstr "Нещодавні з’єднання"
+msgid "Choose a virtual machine"
+msgstr "Виберіть віртуальну машину"
 
-#: ../src/resources/ui/remote-viewer-connect.ui.h:5
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-auth.ui.h:2 ../src/virt-viewer-window.c:979
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-vm-connection.ui.h:2
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-file-transfer-dialog.ui.h:1
-msgid "_Cancel"
-msgstr "_Скасувати"
+msgid "Close"
+msgstr "Закрити"
 
-#: ../src/resources/ui/remote-viewer-connect.ui.h:6
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-vm-connection.ui.h:3
-msgid "C_onnect"
-msgstr "З’_єднати"
+msgid "Connect to channel unsupported."
+msgstr "Встановлення з’єднання з каналом не підтримується."
 
-#: ../src/resources/ui/remote-viewer-iso-list.ui.h:1
-msgid "Loading..."
-msgstr "Завантаження…"
+msgid "Connect to hypervisor"
+msgstr "З’єднатися з гіпервізором"
 
-#: ../src/resources/ui/remote-viewer-iso-list.ui.h:2
-msgid "Select ISO"
-msgstr "Виберіть ISO"
+msgid "Connect to ssh failed."
+msgstr "Спроба встановлення з’єднання ssh зазнала невдачі."
 
-#: ../src/resources/ui/remote-viewer-iso-list.ui.h:3
-msgid "Selected"
-msgstr "Вибрано"
+msgid "Connected to graphic server"
+msgstr "Встановлено з’єднання з графічним сервером"
 
-#: ../src/resources/ui/remote-viewer-iso-list.ui.h:4
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-vm-connection.ui.h:4
-msgid "Name"
-msgstr "Назва"
+msgid "Connecting to graphic server"
+msgstr "Встановлення з’єднання з графічним сервером"
 
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-about.ui.h:1
-msgid "About Virt-Viewer"
-msgstr "Про Virt-Viewer"
+#, c-format
+msgid "Connecting to unix socket failed: %s"
+msgstr "Не вдалося встановити з’єднання із сокетом UNIX: %s"
+
+msgid "Connection _Address"
+msgstr "_Адреса з’єднання"
+
+msgid "Connection details"
+msgstr "Параметри з’єднання"
 
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-about.ui.h:2
 msgid ""
 "Copyright (C) 2007-2012 Daniel P. Berrange\n"
 "Copyright (C) 2007-2014 Red Hat, Inc."
@@ -233,684 +205,461 @@ msgstr ""
 "© Daniel P. Berrange, 2007–2012\n"
 "© Red Hat, Inc., 2007–2014"
 
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-about.ui.h:4
-msgid "A remote desktop client built with GTK-VNC, SPICE-GTK and libvirt"
-msgstr ""
-"Клієнтську частину віддаленого керування стільницею побудовано на основі GTK-"
-"VNC, SPICE-GTK та libvirt"
+msgid "Couldn't open oVirt session: "
+msgstr "Не вдалося відкрити сеанс oVirt: "
 
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-about.ui.h:5
-msgid "virt-manager.org"
-msgstr "virt-manager.org"
+#, c-format
+msgid "Creating unix socket failed: %s"
+msgstr "Не вдалося створити сокет UNIX: %s"
 
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-about.ui.h:6
-msgid ""
-"This program is free software; you can redistribute it and/or modify\n"
-"it under the terms of the GNU General Public License as published by\n"
-"the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or\n"
-"(at your option) any later version.\n"
-"\n"
-"This program is distributed in the hope that it will be useful,\n"
-"but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n"
-"MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the\n"
-"GNU General Public License for more details.\n"
-"\n"
-"You should have received a copy of the GNU General Public License\n"
-"along with this program; if not, write to the Free Software\n"
-"Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA\n"
-msgstr ""
-"Ця програма є вільним програмним забезпеченням; ви можете поширювати її і/"
-"або змінювати її за умов дотримання GNU General Public License у тому "
-"вигляді, у якому її оприлюднено Free Software Foundation; версії 2 цієї "
-"ліцензії, або (за потреби) будь-якої пізнішої версії\n"
-"\n"
-"Ця програма поширюється у сподіванні, що вона буде корисною, але БЕЗ БУДЬ-"
-"ЯКИХ ГАРАНТІЙ; навіть без очевидної гарантії КОМЕРЦІЙНОЇ ЦІННОСТІ або "
-"ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ЯКОЇСЬ МЕТИ Докладніше про це ви можете дізнатися з \n"
-"GNU General Public License\n"
-"Разом з цією програмою ви маєте отримати копію GNU General Public License "
-"Якщо ви її не отримали, повідомте про це на адресу Free Software\n"
-"Foundation, Inc, 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.\n"
+msgid "Ctrl+Alt"
+msgstr "Ctrl+Alt"
 
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-about.ui.h:20
-msgid "The Fedora Translation Team"
-msgstr "Команда локалізації Fedora"
+msgid "Ctrl+Alt+F11"
+msgstr "Ctrl+Alt+F11"
 
-#: ../src/virt-viewer-app.c:459
-msgid "Do you want to close the session?"
-msgstr "Бажаєте завершити сеанс?"
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:461
-msgid "Do not ask me again"
-msgstr "Більше не питати про це"
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:655
-#, c-format
-msgid "Address is too long for unix socket_path: %s"
-msgstr "Адреса є надто довгою для socket_path UNIX: %s"
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:665
-#, c-format
-msgid "Creating unix socket failed: %s"
-msgstr "Не вдалося створити сокет UNIX: %s"
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:671
-#, c-format
-msgid "Connecting to unix socket failed: %s"
-msgstr "Не вдалося встановити з’єднання із сокетом UNIX: %s"
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:955
-#, c-format
-msgid "Waiting for display %d..."
-msgstr "Очікування на показ %d…"
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:1062
-#, c-format
-msgid "Unsupported graphic type '%s'"
-msgstr "Непідтримуваний тип графіки, «%s»"
+msgid "Ctrl+Alt+F12"
+msgstr "Ctrl+Alt+F12"
 
-#: ../src/virt-viewer-app.c:1146
-msgid "Connect to ssh failed."
-msgstr "Спроба встановлення з’єднання ssh зазнала невдачі."
+msgid "Ctrl+Alt+F1_0"
+msgstr "Ctrl+Alt+F1_0"
 
-#: ../src/virt-viewer-app.c:1161
-#, c-format
-msgid "Can't connect to channel: %s"
-msgstr "Не вдалося з’єднатися із каналом: %s"
+msgid "Ctrl+Alt+F_1"
+msgstr "Ctrl+Alt+F_1"
 
-#: ../src/virt-viewer-app.c:1163
-msgid "only SSH or unix socket connection supported."
-msgstr ""
-"передбачено підтримку встановлення з’єднань лише з сокетами SSH або unix."
+msgid "Ctrl+Alt+F_2"
+msgstr "Ctrl+Alt+F_2"
 
-#: ../src/virt-viewer-app.c:1176
-msgid "Connect to channel unsupported."
-msgstr "Встановлення з’єднання з каналом не підтримується."
+msgid "Ctrl+Alt+F_3"
+msgstr "Ctrl+Alt+F_3"
 
-#: ../src/virt-viewer-app.c:1238
-msgid "Display can only be attached through libvirt with --attach"
-msgstr "Дисплей можна з’єднати лише за допомогою libvirt з параметром --attach"
+msgid "Ctrl+Alt+F_4"
+msgstr "Ctrl+Alt+F_4"
 
-#: ../src/virt-viewer-app.c:1263
-msgid "Connecting to graphic server"
-msgstr "Встановлення з’єднання з графічним сервером"
+msgid "Ctrl+Alt+F_5"
+msgstr "Ctrl+Alt+F_5"
 
-#: ../src/virt-viewer-app.c:1362
-msgid "Guest domain has shutdown"
-msgstr "Гостьовий домен завершив роботу"
+msgid "Ctrl+Alt+F_6"
+msgstr "Ctrl+Alt+F_6"
 
-#: ../src/virt-viewer-app.c:1423
-msgid "Connected to graphic server"
-msgstr "Встановлено з’єднання з графічним сервером"
+msgid "Ctrl+Alt+F_7"
+msgstr "Ctrl+Alt+F_7"
 
-#: ../src/virt-viewer-app.c:1452
-#, c-format
-msgid "Unable to connect to the graphic server %s"
-msgstr "Не вдалося встановити з’єднання з графічним сервером %s"
+msgid "Ctrl+Alt+F_8"
+msgstr "Ctrl+Alt+F_8"
 
-#: ../src/virt-viewer-app.c:1478
-#, c-format
-msgid "Unable to authenticate with remote desktop server at %s: %s\n"
-msgstr ""
-"Не вдалося пройти розпізнавання на сервері віддаленої стільниці за адресою "
-"%s: %s\n"
+msgid "Ctrl+Alt+F_9"
+msgstr "Ctrl+Alt+F_9"
 
-#: ../src/virt-viewer-app.c:1492
-#, c-format
-msgid "Unable to authenticate with remote desktop server: %s"
-msgstr "Не вдалося пройти розпізнавання на сервері віддаленої стільниці: %s"
+msgid "Ctrl+Alt+_Backspace"
+msgstr "Ctrl+Alt+_Backspace"
 
-#: ../src/virt-viewer-app.c:1500
-#, c-format
-msgid "USB redirection error: %s"
-msgstr "Помилка переспрямування USB: %s"
+msgid "Ctrl+Alt+_Del"
+msgstr "Ctrl+Alt+_Del"
 
-#: ../src/virt-viewer-app.c:1834
-#, c-format
-msgid "Zoom level must be within %d-%d\n"
-msgstr "Масштаб слід вказувати у діапазоні від %d до %d\n"
+msgid "Customise hotkeys"
+msgstr "Налаштувати клавіатурні скорочення"
 
-#: ../src/virt-viewer-app.c:1887
-#, c-format
-msgid "%s\n"
-msgstr "%s\n"
+msgid "Direct connection with no automatic tunnels"
+msgstr "Пряме з’єднання без тунелів"
 
-#: ../src/virt-viewer-app.c:1897
-#, c-format
-msgid "%s version %s"
-msgstr "%s, версія %s"
+msgid "Disconnect"
+msgstr "Від’єднатися"
 
-#: ../src/virt-viewer-app.c:2321
 #, c-format
 msgid "Display _%d"
 msgstr "Дисплей _%d"
 
-#: ../src/virt-viewer-app.c:2577
-#, c-format
-msgid "Invalid kiosk-quit argument: %s"
-msgstr "Некоректний параметр kiosk-quit: %s"
+msgid "Display can only be attached through libvirt with --attach"
+msgstr "Дисплей можна з’єднати лише за допомогою libvirt з параметром --attach"
+
+msgid "Display debugging information"
+msgstr "Показати діагностичну інформацію"
+
+msgid "Display verbose information"
+msgstr "Показати докладну інформацію"
 
-#: ../src/virt-viewer-app.c:2588
 msgid "Display version information"
 msgstr "Показати інформацію щодо версії"
 
-#: ../src/virt-viewer-app.c:2590
-msgid "Zoom level of window, in percentage"
-msgstr "Масштаб вікна, у відсотках"
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:2592
-msgid "Open in full screen mode (adjusts guest resolution to fit the client)"
-msgstr ""
-"Відкрити у повноекранному режимі (узгоджує роздільність гостьової системи з "
-"роздільністю клієнта)"
+msgid "Do not ask me again"
+msgstr "Більше не питати про це"
 
-#: ../src/virt-viewer-app.c:2594
-msgid "Customise hotkeys"
-msgstr "Налаштувати клавіатурні скорочення"
+msgid "Do you want to close the session?"
+msgstr "Бажаєте завершити сеанс?"
 
-#: ../src/virt-viewer-app.c:2596
 msgid "Enable kiosk mode"
 msgstr "Увімкнути режим кіоску"
 
-#: ../src/virt-viewer-app.c:2598
-msgid "Quit on given condition in kiosk mode"
-msgstr "Вийти за вказаної умови у режимі кіоску"
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:2598
-msgid "<never|on-disconnect>"
-msgstr "<never|on-disconnect>"
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:2600
-msgid "Display verbose information"
-msgstr "Показати докладну інформацію"
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:2602
-msgid "Display debugging information"
-msgstr "Показати діагностичну інформацію"
+msgid "Failed to change CD"
+msgstr "Не вдалося змінити компакт-диск"
 
-#: ../src/virt-viewer-auth.c:89
-#, c-format
-msgid ""
-"Authentication is required for the %s connection to:\n"
-"\n"
-"<b>%s</b>\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"Для встановлення з’єднання %s слід пройти розпізнавання:\n"
-"\n"
-"<b>%s</b>\n"
-"\n"
+msgid "Failed to connect: "
+msgstr "Не вдалося з’єднатися: "
 
-#: ../src/virt-viewer-auth.c:93
-#, c-format
-msgid "Authentication is required for the %s connection:\n"
-msgstr "Для встановлення з’єднання з %s слід пройти розпізнавання:\n"
+msgid "Failed to fetch CD names"
+msgstr "Не вдалося отримати назви компакт-дисків"
 
-#.
-#. * Local variables:
-#. * c-indent-level: 4
-#. * c-basic-offset: 4
-#. * indent-tabs-mode: nil
-#. * End:
-#.
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-auth.ui.h:1
-msgid "Authentication required"
-msgstr "Потрібно пройти розпізнавання"
+msgid "Failed to initiate connection"
+msgstr "Не вдалося започаткувати з’єднання"
 
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-auth.ui.h:3
-msgid "_OK"
-msgstr "_Гаразд"
+msgid "File Transfers"
+msgstr "Передавання файлів"
 
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-auth.ui.h:4
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-guest-details.ui.h:5
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-file-transfer-dialog.ui.h:2
-msgid "label"
-msgstr "мітка"
+msgid "Finding guest domain"
+msgstr "Пошук гостьового домену"
 
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-auth.ui.h:5
-msgid "Password:"
-msgstr "Пароль:"
+msgid "Folder sharing"
+msgstr "Спільне використання тек"
 
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-auth.ui.h:6
-msgid "Username:"
-msgstr "Користувач:"
+msgid "For example, spice://foo.example.org:5900"
+msgstr "Приклад: spice://foo.example.org:5900"
 
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-auth.ui.h:7
-msgid "Show password"
-msgstr "Показувати пароль"
+msgid "GUID:"
+msgstr "GUID:"
 
-#: ../src/virt-viewer-display-vnc.c:134
-msgid "VNC does not provide GUID"
-msgstr "VNC не надає GUID"
+#, c-format
+msgid "Guest '%s' is not reachable"
+msgstr "Гостьова система «%s» недоступна"
 
-#: ../src/virt-viewer-file-transfer-dialog.c:128
-msgid "File Transfers"
-msgstr "Передавання файлів"
+msgid "Guest Details"
+msgstr "Параметри гостьової системи"
 
-#: ../src/virt-viewer-file-transfer-dialog.c:154
-msgid "Transferring 1 file..."
-msgstr "Передаємо 1 файл…"
+msgid "Guest domain has shutdown"
+msgstr "Гостьовий домен завершив роботу"
 
-#: ../src/virt-viewer-file-transfer-dialog.c:156
 #, c-format
-msgid "Transferring %d file of %d..."
-msgid_plural "Transferring %d files of %d..."
-msgstr[0] "Передаємо %d файл з %d…"
-msgstr[1] "Передаємо %d файли з %d…"
-msgstr[2] "Передаємо %d файлів з %d…"
+msgid "Invalid file %s: "
+msgstr "Некоректний файл %s: "
 
-#: ../src/virt-viewer-file-transfer-dialog.c:228
 #, c-format
-msgid "An error caused the following file transfers to fail:%s"
-msgstr "Помилка спричинила невдале передавання таких файлів:%s"
-
-#: ../src/virt-viewer-main.c:38
-msgid "Virt Viewer"
-msgstr "Перегляд віртуальних систем"
+msgid "Invalid kiosk-quit argument: %s"
+msgstr "Некоректний параметр kiosk-quit: %s"
 
-#: ../src/virt-viewer-session-spice.c:704
 msgid "Invalid password"
 msgstr "Некоректний пароль"
 
-#. Create the widgets
-#: ../src/virt-viewer-session-spice.c:802
-msgid "Select USB devices for redirection"
-msgstr "Виберіть пристрої USB для переспрямування"
+msgid "Leave fullscreen"
+msgstr "Вийти з повноекранного режиму"
 
-#: ../src/virt-viewer-session-spice.c:804
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-guest-details.ui.h:2
-msgid "_Close"
-msgstr "З_акрити"
+msgid "Loading..."
+msgstr "Завантаження…"
 
-#: ../src/virt-viewer-session-vnc.c:162
-#, c-format
-msgid "Unsupported authentication type %d"
-msgstr "Непідтримуваний тип розпізнавання %d"
+msgid "Name"
+msgstr "Назва"
 
-#: ../src/virt-viewer-vm-connection.c:64
-msgid "No running virtual machine found"
-msgstr ""
+msgid "Name:"
+msgstr "Назва:"
+
+msgid "No connection was chosen"
+msgstr "Не вибрано з’єднання"
 
-#: ../src/virt-viewer-vm-connection.c:93
 msgid "No virtual machine was chosen"
 msgstr "Не вибрано віртуальної машини"
 
-#: ../src/virt-viewer-window.c:544
-msgid "Ctrl+Alt+_Del"
-msgstr "Ctrl+Alt+_Del"
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:545
-msgid "Ctrl+Alt+_Backspace"
-msgstr "Ctrl+Alt+_Backspace"
+msgid "Open in full screen mode (adjusts guest resolution to fit the client)"
+msgstr ""
+"Відкрити у повноекранному режимі (узгоджує роздільність гостьової системи з "
+"роздільністю клієнта)"
 
-#: ../src/virt-viewer-window.c:547
-msgid "Ctrl+Alt+F_1"
-msgstr "Ctrl+Alt+F_1"
+msgid "Password:"
+msgstr "Пароль:"
 
-#: ../src/virt-viewer-window.c:548
-msgid "Ctrl+Alt+F_2"
-msgstr "Ctrl+Alt+F_2"
+msgid "Preferences"
+msgstr "Параметри"
 
-#: ../src/virt-viewer-window.c:549
-msgid "Ctrl+Alt+F_3"
-msgstr "Ctrl+Alt+F_3"
+msgid "Quit on given condition in kiosk mode"
+msgstr "Вийти за вказаної умови у режимі кіоску"
 
-#: ../src/virt-viewer-window.c:550
-msgid "Ctrl+Alt+F_4"
-msgstr "Ctrl+Alt+F_4"
+msgid "Read-only"
+msgstr "Лише читання"
 
-#: ../src/virt-viewer-window.c:551
-msgid "Ctrl+Alt+F_5"
-msgstr "Ctrl+Alt+F_5"
+msgid "Recent connections"
+msgstr "Нещодавні з’єднання"
 
-#: ../src/virt-viewer-window.c:552
-msgid "Ctrl+Alt+F_6"
-msgstr "Ctrl+Alt+F_6"
+msgid "Reconnect to domain upon restart"
+msgstr "Заново приєднатися до домену після перезапуску"
 
-#: ../src/virt-viewer-window.c:553
-msgid "Ctrl+Alt+F_7"
-msgstr "Ctrl+Alt+F_7"
+msgid "Refresh"
+msgstr "Оновити"
 
-#: ../src/virt-viewer-window.c:554
-msgid "Ctrl+Alt+F_8"
-msgstr "Ctrl+Alt+F_8"
+msgid "Release cursor"
+msgstr "Вивільнити вказівник"
 
-#: ../src/virt-viewer-window.c:555
-msgid "Ctrl+Alt+F_9"
-msgstr "Ctrl+Alt+F_9"
+msgid "Remote Viewer"
+msgstr "Віддалений переглядач"
 
-#: ../src/virt-viewer-window.c:556
-msgid "Ctrl+Alt+F1_0"
-msgstr "Ctrl+Alt+F1_0"
+msgid ""
+"Remote Viewer provides a graphical viewer for the guest OS display. At this "
+"time it supports guest OS using the VNC or SPICE protocols. Further "
+"protocols may be supported in the future as user demand dictates. The viewer "
+"can connect directly to both local and remotely hosted guest OS, optionally "
+"using SSL/TLS encryption."
+msgstr ""
+"Віддалений переглядач є графічним засобом перегляду гостьових систем. У "
+"поточній версії передбачено підтримку гостьових операційних систем, які "
+"використовують протоколи VNC і SPICE. На вимогу користувачів у майбутньому "
+"може бути реалізовано підтримку інших протоколів. Засіб перегляду може "
+"встановлювати безпосередні з’єднання із гостьовими системами на локальному "
+"вузлі або віддалених вузлах. Якщо потрібно, може бути використано шифрування "
+"обміну даними на основі SSL/TLS."
 
-#: ../src/virt-viewer-window.c:557
-msgid "Ctrl+Alt+F11"
-msgstr "Ctrl+Alt+F11"
+msgid "Remote viewer client"
+msgstr "Клієнтська програма для перегляду віддалених систем"
 
-#: ../src/virt-viewer-window.c:558
-msgid "Ctrl+Alt+F12"
-msgstr "Ctrl+Alt+F12"
+msgid "Remotely access virtual machines"
+msgstr "Віддалений досуп до віртуальних машин"
 
-#: ../src/virt-viewer-window.c:953
 #, c-format
-msgid "Unable to determine image format for file '%s'"
+msgid "Run '%s --help' to see a full list of available command line options\n"
 msgstr ""
+"Щоб переглянути повний список можливих параметрів командного рядка, віддайте "
+"команду «%s --help»\n"
 
-#: ../src/virt-viewer-window.c:980
-msgid "_Save"
-msgstr "З_берегти"
+msgid "Select ISO"
+msgstr "Виберіть ISO"
 
-#: ../src/virt-viewer-window.c:988
-msgid "Screenshot.png"
-msgstr ""
+msgid "Select USB devices for redirection"
+msgstr "Виберіть пристрої USB для переспрямування"
 
-#: ../src/virt-viewer-window.c:1062 ../src/virt-viewer-window.c:1064
-msgid "Unknown"
-msgstr "Невідомо"
+msgid "Select the virtual machine only by its id"
+msgstr "Вибрати віртуальну машину лише за її ідентифікатором"
 
-#: ../src/virt-viewer-window.c:1152
-msgid "Unable to connnect to oVirt"
-msgstr "Не вдалося встановити з’єднання із oVirt"
+msgid "Select the virtual machine only by its name"
+msgstr "Вибирати віртуальну машину лише за її назвою"
+
+msgid "Select the virtual machine only by its uuid"
+msgstr "Вибрати віртуальну машину лише за її uuid"
+
+msgid "Selected"
+msgstr "Вибрано"
+
+msgid "Send key combination"
+msgstr "Надіслати комбінацію ключів"
+
+msgid "Set window title"
+msgstr "Встановити вказаний заголовок вікна"
+
+msgid "Share folder"
+msgstr "Оприлюднити теку"
+
+msgid "Show password"
+msgstr "Показувати пароль"
+
+msgid "Smartcard insertion"
+msgstr "Вставлення картки пам’яті"
+
+msgid "Smartcard removal"
+msgstr "Вилучення картки пам’яті"
+
+msgid "Spice"
+msgstr "Spice"
+
+msgid "The Fedora Translation Team"
+msgstr "Команда локалізації Fedora"
+
+msgid ""
+"This program is free software; you can redistribute it and/or modify\n"
+"it under the terms of the GNU General Public License as published by\n"
+"the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or\n"
+"(at your option) any later version.\n"
+"\n"
+"This program is distributed in the hope that it will be useful,\n"
+"but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n"
+"MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the\n"
+"GNU General Public License for more details.\n"
+"\n"
+"You should have received a copy of the GNU General Public License\n"
+"along with this program; if not, write to the Free Software\n"
+"Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA\n"
+msgstr ""
+"Ця програма є вільним програмним забезпеченням; ви можете поширювати її і/"
+"або змінювати її за умов дотримання GNU General Public License у тому "
+"вигляді, у якому її оприлюднено Free Software Foundation; версії 2 цієї "
+"ліцензії, або (за потреби) будь-якої пізнішої версії\n"
+"\n"
+"Ця програма поширюється у сподіванні, що вона буде корисною, але БЕЗ БУДЬ-"
+"ЯКИХ ГАРАНТІЙ; навіть без очевидної гарантії КОМЕРЦІЙНОЇ ЦІННОСТІ або "
+"ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ЯКОЇСЬ МЕТИ Докладніше про це ви можете дізнатися з \n"
+"GNU General Public License\n"
+"Разом з цією програмою ви маєте отримати копію GNU General Public License "
+"Якщо ви її не отримали, повідомте про це на адресу Free Software\n"
+"Foundation, Inc, 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.\n"
 
-#: ../src/virt-viewer-window.c:1175
-msgid "Disconnect"
-msgstr "Від’єднатися"
+msgid "Transferring 1 file..."
+msgstr "Передаємо 1 файл…"
 
-#: ../src/virt-viewer-window.c:1183 ../src/virt-viewer-window.c:1184
 msgid "USB device selection"
 msgstr "Вибір пристрою USB"
 
-#: ../src/virt-viewer-window.c:1193
-msgid "Send key combination"
-msgstr "Надіслати комбінацію ключів"
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:1203 ../src/virt-viewer-window.c:1204
-msgid "Leave fullscreen"
-msgstr "Вийти з повноекранного режиму"
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:1279
-msgid "Ctrl+Alt"
-msgstr "Ctrl+Alt"
+#, c-format
+msgid "USB redirection error: %s"
+msgstr "Помилка переспрямування USB: %s"
 
-#: ../src/virt-viewer-window.c:1282
 #, c-format
-msgid "(Press %s to release pointer)"
-msgstr "(Натисніть %s, щоб вивільнити вказівник)"
+msgid "Unable to authenticate with remote desktop server at %s: %s\n"
+msgstr ""
+"Не вдалося пройти розпізнавання на сервері віддаленої стільниці за адресою "
+"%s: %s\n"
 
-#. translators:
-#. * This is "<ungrab (or empty)><space (or empty)><subtitle (or empty)> - <appname>"
-#. * Such as: "(Press Ctrl+Alt to release pointer) BigCorpTycoon MOTD - Virt Viewer"
-#.
-#: ../src/virt-viewer-window.c:1293
 #, c-format
-msgid "%s%s%s - %s"
-msgstr "%s%s%s — %s"
+msgid "Unable to authenticate with remote desktop server: %s"
+msgstr "Не вдалося пройти розпізнавання на сервері віддаленої стільниці: %s"
 
-#. translators: <space>
-#: ../src/virt-viewer-window.c:1297
-msgid " "
-msgstr " "
+#, c-format
+msgid "Unable to connect to libvirt with URI: %s."
+msgstr "Не вдалося з’єднатися з libvirt з адресою %s."
 
-#: ../src/virt-viewer-file.c:862
 #, c-format
-msgid ""
-"At least %s version %s is required to setup this connection, see %s for "
-"details"
-msgstr ""
-"Для налаштовування цього з’єднання потрібна принаймні версія %s %s, див. %s, "
-"щоб дізнатися більше"
+msgid "Unable to connect to the graphic server %s"
+msgstr "Не вдалося встановити з’єднання з графічним сервером %s"
 
-#: ../src/virt-viewer-file.c:870
 #, c-format
-msgid "At least %s version %s is required to setup this connection"
-msgstr "Для налаштовування цього з’єднання потрібна принаймні версія %s %s"
+msgid "Unable to connect: %s"
+msgstr "Не вдалося встановити з’єднання: %s"
 
-#: ../src/virt-viewer.c:133
-msgid "Direct connection with no automatic tunnels"
-msgstr "Пряме з’єднання без тунелів"
+msgid "Unable to connnect to oVirt"
+msgstr "Не вдалося встановити з’єднання із oVirt"
 
-#: ../src/virt-viewer.c:135
-msgid "Attach to the local display using libvirt"
-msgstr "З’єднатися з локальним графічним сеансом за допомогою libvirt"
+msgid "Unknown"
+msgstr "Невідомо"
 
-#: ../src/virt-viewer.c:137
-msgid "Connect to hypervisor"
-msgstr "З’єднатися з гіпервізором"
+msgid "Unspecified error"
+msgstr "Невизначена помилка"
 
-#: ../src/virt-viewer.c:139
-msgid "Wait for domain to start"
-msgstr "Чекати на запуск служби"
+#, c-format
+msgid "Unsupported graphic type '%s'"
+msgstr "Непідтримуваний тип графіки, «%s»"
 
-#: ../src/virt-viewer.c:141
-msgid "Reconnect to domain upon restart"
-msgstr "Заново приєднатися до домену після перезапуску"
+msgid "Username:"
+msgstr "Користувач:"
 
-#: ../src/virt-viewer.c:143
-msgid "Select the virtual machine only by its name"
-msgstr "Вибирати віртуальну машину лише за її назвою"
+msgid "VNC does not provide GUID"
+msgstr "VNC не надає GUID"
 
-#: ../src/virt-viewer.c:145
-msgid "Select the virtual machine only by its id"
-msgstr "Вибрати віртуальну машину лише за її ідентифікатором"
+msgid "Virt Viewer"
+msgstr "Перегляд віртуальних систем"
 
-#: ../src/virt-viewer.c:147
-msgid "Select the virtual machine only by its uuid"
-msgstr "Вибрати віртуальну машину лише за її uuid"
+#, c-format
+msgid "Virtual machine %s is not running"
+msgstr "Віртуальну машину %s не запущено"
 
-#: ../src/virt-viewer.c:154
 msgid "Virtual machine graphical console"
 msgstr "Графічна консоль віртуальної машини"
 
-#: ../src/virt-viewer.c:173
-#, c-format
-msgid ""
-"\n"
-"Usage: %s [OPTIONS] [ID|UUID|DOMAIN-NAME]\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"\n"
-"Користування: %s [ПАРАМЕТРИ] [ІДЕНТИФІКАТОР|UUID|НАЗВА-ДОМЕНУ]\n"
-"\n"
+msgid "Wait for domain to start"
+msgstr "Чекати на запуск служби"
 
-#: ../src/virt-viewer.c:185
 #, c-format
-msgid ""
-"\n"
-"No ID|UUID|DOMAIN-NAME was specified for '%s'\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"\n"
-"Не вказано ІДЕНТИФІКАТОР|UUID|НАЗВА-ДОМЕНУ для «%s»\n"
-"\n"
+msgid "Waiting for display %d..."
+msgstr "Очікування на показ %d…"
+
+msgid "Waiting for guest domain to be created"
+msgstr "Очікування на створення гостьового домену"
 
-#: ../src/virt-viewer.c:300
 msgid "Waiting for guest domain to re-start"
 msgstr "Очікування на перезапуск гостьового домену"
 
-#: ../src/virt-viewer.c:554
-#, c-format
-msgid "Cannot determine the graphic type for the guest %s"
-msgstr "Не вдалося визначити тип графічної підсистеми для гостьової системи %s"
-
-#: ../src/virt-viewer.c:603
-#, c-format
-msgid "Cannot determine the host for the guest %s"
-msgstr "Не вдалося визначити вузол для гостьової системи %s"
-
-#: ../src/virt-viewer.c:631
-#, c-format
-msgid "Guest '%s' is not reachable"
-msgstr "Гостьова система «%s» недоступна"
-
-#: ../src/virt-viewer.c:860
-#, c-format
-msgid "Virtual machine %s is not running"
-msgstr "Віртуальну машину %s не запущено"
+msgid "Waiting for guest domain to start"
+msgstr "Очікування на запуск гостьового домену"
 
-#: ../src/virt-viewer.c:884
 msgid "Waiting for libvirt to start"
 msgstr "Очікуємо на запуск libvirt"
 
-#: ../src/virt-viewer.c:888
-msgid "Finding guest domain"
-msgstr "Пошук гостьового домену"
-
-#: ../src/virt-viewer.c:892
-msgid "Waiting for guest domain to be created"
-msgstr "Очікування на створення гостьового домену"
-
-#: ../src/virt-viewer.c:918
-msgid "Checking guest domain status"
-msgstr "Перевірка стану гостьового домену"
-
-#: ../src/virt-viewer.c:921
-msgid "Cannot get guest state"
-msgstr "Не вдалося отримати стан гостьової системи"
+msgid "Zoom _In"
+msgstr "З_більшити"
 
-#: ../src/virt-viewer.c:927
-msgid "Waiting for guest domain to start"
-msgstr "Очікування на запуск гостьового домену"
+msgid "Zoom _Out"
+msgstr "З_меншити"
 
-#: ../src/virt-viewer.c:1040
 #, c-format
-msgid "Unable to connect to libvirt with URI: %s."
-msgstr "Не вдалося з’єднатися з libvirt з адресою %s."
+msgid "Zoom level must be within %d-%d\n"
+msgstr "Масштаб слід вказувати у діапазоні від %d до %d\n"
+
+msgid "Zoom level of window, in percentage"
+msgstr "Масштаб вікна, у відсотках"
 
-#: ../src/virt-viewer.c:1041
 msgid "[none]"
 msgstr "[немає]"
 
-#: ../src/virt-viewer.c:1048
-msgid "Authentication failed."
-msgstr "Спроба пройти розпізнавання зазнала невдачі."
-
-#: ../src/virt-viewer.c:1108
-msgid "Failed to connect: "
-msgstr "Не вдалося з’єднатися: "
-
-#.
-#. * Local variables:
-#. * c-indent-level: 4
-#. * c-basic-offset: 4
-#. * indent-tabs-mode: nil
-#. * End:
-#.
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer.ui.h:1
-msgid "_File"
-msgstr "_Файл"
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer.ui.h:2
-msgid "_Screenshot"
-msgstr "З_німок вікна"
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer.ui.h:3
-msgid "_USB device selection"
-msgstr "_Вибір пристрою USB"
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer.ui.h:4
-msgid "Smartcard insertion"
-msgstr "Вставлення картки пам’яті"
+msgid "_About"
+msgstr "_Про програму"
 
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer.ui.h:5
-msgid "Smartcard removal"
-msgstr "Вилучення картки пам’яті"
+msgid "_Cancel"
+msgstr "_Скасувати"
 
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer.ui.h:6
 msgid "_Change CD"
 msgstr "За_мінити CD"
 
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer.ui.h:7
-msgid "_Preferences"
-msgstr "_Налаштування"
+msgid "_Close"
+msgstr "З_акрити"
 
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer.ui.h:8
-msgid "_Quit"
-msgstr "Ви_йти"
+msgid "_Displays"
+msgstr "_Дисплеї"
 
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer.ui.h:9
-msgid "_View"
-msgstr "П_ерегляд"
+msgid "_File"
+msgstr "_Файл"
 
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer.ui.h:10
 msgid "_Full screen"
 msgstr "_Повноекранний режим"
 
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer.ui.h:11
-msgid "_Zoom"
-msgstr "_Масштаб"
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer.ui.h:12
-msgid "Zoom _In"
-msgstr "З_більшити"
+msgid "_Guest Details"
+msgstr "Параметри _гостьової системи"
 
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer.ui.h:13
-msgid "Zoom _Out"
-msgstr "З_меншити"
+msgid "_Help"
+msgstr "_Довідка"
 
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer.ui.h:14
 msgid "_Normal Size"
 msgstr "З_вичайний розмір"
 
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer.ui.h:15
-msgid "_Displays"
-msgstr "_Дисплеї"
+msgid "_OK"
+msgstr "_Гаразд"
 
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer.ui.h:16
-msgid "Release cursor"
-msgstr "Вивільнити вказівник"
+msgid "_Preferences"
+msgstr "_Налаштування"
 
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer.ui.h:17
-msgid "_Send key"
-msgstr "_Надіслати клавішу"
+msgid "_Quit"
+msgstr "Ви_йти"
 
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer.ui.h:18
-msgid "_Help"
-msgstr "_Довідка"
+msgid "_Save"
+msgstr "З_берегти"
 
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer.ui.h:19
-msgid "_Guest Details"
-msgstr "Параметри _гостьової системи"
+msgid "_Screenshot"
+msgstr "З_німок вікна"
 
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer.ui.h:20
-msgid "_About"
-msgstr "_Про програму"
+msgid "_Send key"
+msgstr "_Надіслати клавішу"
 
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-guest-details.ui.h:1
-msgid "Guest Details"
-msgstr "Параметри гостьової системи"
+msgid "_USB device selection"
+msgstr "_Вибір пристрою USB"
 
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-guest-details.ui.h:3
-msgid "Name:"
-msgstr "Назва:"
+msgid "_View"
+msgstr "П_ерегляд"
 
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-guest-details.ui.h:4
-msgid "GUID:"
-msgstr "GUID:"
+msgid "_Zoom"
+msgstr "_Масштаб"
 
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-vm-connection.ui.h:1
-msgid "Choose a virtual machine"
-msgstr "Виберіть віртуальну машину"
+msgid "failed to parse ovirt uri"
+msgstr "не вдалося обробити адресу ovirt"
 
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-vm-connection.ui.h:5
-msgid "Available virtual machines"
-msgstr "Доступні віртуальні машини"
+msgid "label"
+msgstr "мітка"
 
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-preferences.ui.h:1
-msgid "Preferences"
-msgstr "Параметри"
+#, c-format
+msgid "oVirt VM %s has no display"
+msgstr "ВМ oVirt %s не має дисплея"
 
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-preferences.ui.h:2
-msgid "Folder sharing"
-msgstr "Спільне використання тек"
+#, c-format
+msgid "oVirt VM %s has no host information"
+msgstr "ВМ oVirt %s не містить даних щодо основної системи"
 
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-preferences.ui.h:3
-msgid "Share folder"
-msgstr "Оприлюднити теку"
+#, c-format
+msgid "oVirt VM %s is not running"
+msgstr "ВМ oVirt %s не запущено"
 
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-preferences.ui.h:4
-msgid "Read-only"
-msgstr "Лише читання"
+msgid "only SSH or unix socket connection supported."
+msgstr ""
+"передбачено підтримку встановлення з’єднань лише з сокетами SSH або unix."
 
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-preferences.ui.h:5
-msgid "Spice"
-msgstr "Spice"
+msgid "virt-manager.org"
+msgstr "virt-manager.org"
diff --git a/po/ur.mini.po b/po/ur.mini.po
new file mode 100644
index 0000000..f1b1964
--- /dev/null
+++ b/po/ur.mini.po
@@ -0,0 +1,19 @@
+# Libvirt package strings.
+# Copyright (C) 2019 THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
+# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
+# FIRST AUTHOR <EMAIL at ADDRESS>, YEAR.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: https://libvirt.org/bugs.html\n"
+"POT-Creation-Date: 2019-02-20 17:23+0000\n"
+"PO-Revision-Date: \n"
+"Last-Translator: \n"
+"Language-Team: Urdu\n"
+"Language: ur\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1)\n"
+"X-Generator: Zanata 3.8.4\n"
diff --git a/po/ur.po b/po/ur.po
deleted file mode 100644
index 43d1250..0000000
--- a/po/ur.po
+++ /dev/null
@@ -1,864 +0,0 @@
-# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
-# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
-# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
-# FIRST AUTHOR <EMAIL at ADDRESS>, YEAR.
-#
-msgid ""
-msgstr ""
-"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2017-12-04 16:36+0000\n"
-"PO-Revision-Date: \n"
-"Last-Translator: \n"
-"Language-Team: Urdu\n"
-"Language: ur\n"
-"MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1)\n"
-"X-Generator: Zanata 3.8.4\n"
-
-#: ../data/remote-viewer.appdata.xml.in.h:1
-#: ../data/remote-viewer.desktop.in.h:1 ../src/remote-viewer-main.c:39
-msgid "Remote Viewer"
-msgstr ""
-
-#: ../data/remote-viewer.appdata.xml.in.h:2
-msgid "Remotely access virtual machines"
-msgstr ""
-
-#: ../data/remote-viewer.appdata.xml.in.h:3
-msgid ""
-"Remote Viewer provides a graphical viewer for the guest OS display. At this "
-"time it supports guest OS using the VNC or SPICE protocols. Further "
-"protocols may be supported in the future as user demand dictates. The viewer "
-"can connect directly to both local and remotely hosted guest OS, optionally "
-"using SSL/TLS encryption."
-msgstr ""
-
-#: ../data/remote-viewer.desktop.in.h:2
-msgid "Access remote desktops"
-msgstr ""
-
-#: ../data/virt-viewer-mime.xml.in.h:1
-msgid "Virt-Viewer connection file"
-msgstr ""
-
-#: ../src/remote-viewer-iso-list-dialog.c:160
-msgid "Failed to fetch CD names"
-msgstr ""
-
-#: ../src/remote-viewer-iso-list-dialog.c:212
-msgid "<b>Loading...</b>"
-msgstr ""
-
-#: ../src/remote-viewer-iso-list-dialog.c:285
-msgid "Refresh"
-msgstr ""
-
-#: ../src/remote-viewer-iso-list-dialog.c:286
-msgid "Close"
-msgstr ""
-
-#: ../src/remote-viewer-iso-list-dialog.c:306
-msgid "Unspecified error"
-msgstr ""
-
-#: ../src/remote-viewer-iso-list-dialog.c:328
-msgid "Failed to change CD"
-msgstr ""
-
-#: ../src/remote-viewer-iso-list-dialog.c:380
-msgid "Change CD"
-msgstr ""
-
-#: ../src/remote-viewer.c:118
-msgid "Set window title"
-msgstr ""
-
-#: ../src/remote-viewer.c:125
-msgid "Remote viewer client"
-msgstr ""
-
-#: ../src/remote-viewer.c:150
-#, c-format
-msgid ""
-"\n"
-"Error: can't handle multiple URIs\n"
-"\n"
-msgstr ""
-
-#: ../src/remote-viewer.c:164 ../src/virt-viewer.c:202
-#, c-format
-msgid "Run '%s --help' to see a full list of available command line options\n"
-msgstr ""
-
-#: ../src/remote-viewer.c:435
-msgid "failed to parse ovirt uri"
-msgstr ""
-
-#: ../src/remote-viewer.c:455 ../src/virt-viewer.c:1101
-msgid "Authentication was cancelled"
-msgstr ""
-
-#: ../src/remote-viewer.c:480
-#, c-format
-msgid "oVirt VM %s is not running"
-msgstr ""
-
-#: ../src/remote-viewer.c:494
-#, c-format
-msgid "oVirt VM %s has no display"
-msgstr ""
-
-#: ../src/remote-viewer.c:520
-#, c-format
-msgid "oVirt VM %s has no host information"
-msgstr ""
-
-#: ../src/remote-viewer.c:531
-#, c-format
-msgid "oVirt VM %s has unknown display type: %d"
-msgstr ""
-
-#: ../src/remote-viewer.c:713
-msgid "Failed to initiate connection"
-msgstr ""
-
-#: ../src/remote-viewer.c:742
-msgid "No connection was chosen"
-msgstr ""
-
-#: ../src/remote-viewer.c:759
-msgid "Failed to read stdin: "
-msgstr ""
-
-#: ../src/remote-viewer.c:776
-#, c-format
-msgid "Invalid file %s: "
-msgstr ""
-
-#: ../src/remote-viewer.c:786
-msgid "Cannot determine the connection type from URI"
-msgstr ""
-
-#: ../src/remote-viewer.c:792
-msgid "Couldn't open oVirt session: "
-msgstr ""
-
-#: ../src/remote-viewer.c:815
-#, c-format
-msgid "Unable to connect: %s"
-msgstr ""
-
-#.
-#. * Local variables:
-#. * c-indent-level: 4
-#. * c-basic-offset: 4
-#. * indent-tabs-mode: nil
-#. * End:
-#.
-#: ../src/resources/ui/remote-viewer-connect.ui.h:1
-msgid "Connection details"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/remote-viewer-connect.ui.h:2
-msgid "Connection _Address"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/remote-viewer-connect.ui.h:3
-msgid "For example, spice://foo.example.org:5900"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/remote-viewer-connect.ui.h:4
-msgid "Recent connections"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/remote-viewer-connect.ui.h:5
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-auth.ui.h:2 ../src/virt-viewer-window.c:979
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-vm-connection.ui.h:2
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-file-transfer-dialog.ui.h:1
-msgid "_Cancel"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/remote-viewer-connect.ui.h:6
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-vm-connection.ui.h:3
-msgid "C_onnect"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/remote-viewer-iso-list.ui.h:1
-msgid "Loading..."
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/remote-viewer-iso-list.ui.h:2
-msgid "Select ISO"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/remote-viewer-iso-list.ui.h:3
-msgid "Selected"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/remote-viewer-iso-list.ui.h:4
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-vm-connection.ui.h:4
-msgid "Name"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-about.ui.h:1
-msgid "About Virt-Viewer"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-about.ui.h:2
-msgid ""
-"Copyright (C) 2007-2012 Daniel P. Berrange\n"
-"Copyright (C) 2007-2014 Red Hat, Inc."
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-about.ui.h:4
-msgid "A remote desktop client built with GTK-VNC, SPICE-GTK and libvirt"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-about.ui.h:5
-msgid "virt-manager.org"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-about.ui.h:6
-msgid ""
-"This program is free software; you can redistribute it and/or modify\n"
-"it under the terms of the GNU General Public License as published by\n"
-"the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or\n"
-"(at your option) any later version.\n"
-"\n"
-"This program is distributed in the hope that it will be useful,\n"
-"but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n"
-"MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the\n"
-"GNU General Public License for more details.\n"
-"\n"
-"You should have received a copy of the GNU General Public License\n"
-"along with this program; if not, write to the Free Software\n"
-"Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA\n"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-about.ui.h:20
-msgid "The Fedora Translation Team"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:459
-msgid "Do you want to close the session?"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:461
-msgid "Do not ask me again"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:655
-#, c-format
-msgid "Address is too long for unix socket_path: %s"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:665
-#, c-format
-msgid "Creating unix socket failed: %s"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:671
-#, c-format
-msgid "Connecting to unix socket failed: %s"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:955
-#, c-format
-msgid "Waiting for display %d..."
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:1062
-#, c-format
-msgid "Unsupported graphic type '%s'"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:1146
-msgid "Connect to ssh failed."
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:1161
-#, c-format
-msgid "Can't connect to channel: %s"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:1163
-msgid "only SSH or unix socket connection supported."
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:1176
-msgid "Connect to channel unsupported."
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:1238
-msgid "Display can only be attached through libvirt with --attach"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:1263
-msgid "Connecting to graphic server"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:1362
-msgid "Guest domain has shutdown"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:1423
-msgid "Connected to graphic server"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:1452
-#, c-format
-msgid "Unable to connect to the graphic server %s"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:1478
-#, c-format
-msgid "Unable to authenticate with remote desktop server at %s: %s\n"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:1492
-#, c-format
-msgid "Unable to authenticate with remote desktop server: %s"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:1500
-#, c-format
-msgid "USB redirection error: %s"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:1834
-#, c-format
-msgid "Zoom level must be within %d-%d\n"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:1887
-#, c-format
-msgid "%s\n"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:1897
-#, c-format
-msgid "%s version %s"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:2321
-#, c-format
-msgid "Display _%d"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:2577
-#, c-format
-msgid "Invalid kiosk-quit argument: %s"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:2588
-msgid "Display version information"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:2590
-msgid "Zoom level of window, in percentage"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:2592
-msgid "Open in full screen mode (adjusts guest resolution to fit the client)"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:2594
-msgid "Customise hotkeys"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:2596
-msgid "Enable kiosk mode"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:2598
-msgid "Quit on given condition in kiosk mode"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:2598
-msgid "<never|on-disconnect>"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:2600
-msgid "Display verbose information"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:2602
-msgid "Display debugging information"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-auth.c:89
-#, c-format
-msgid ""
-"Authentication is required for the %s connection to:\n"
-"\n"
-"<b>%s</b>\n"
-"\n"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-auth.c:93
-#, c-format
-msgid "Authentication is required for the %s connection:\n"
-msgstr ""
-
-#.
-#. * Local variables:
-#. * c-indent-level: 4
-#. * c-basic-offset: 4
-#. * indent-tabs-mode: nil
-#. * End:
-#.
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-auth.ui.h:1
-msgid "Authentication required"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-auth.ui.h:3
-msgid "_OK"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-auth.ui.h:4
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-guest-details.ui.h:5
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-file-transfer-dialog.ui.h:2
-msgid "label"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-auth.ui.h:5
-msgid "Password:"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-auth.ui.h:6
-msgid "Username:"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-auth.ui.h:7
-msgid "Show password"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-display-vnc.c:134
-msgid "VNC does not provide GUID"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-file-transfer-dialog.c:128
-msgid "File Transfers"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-file-transfer-dialog.c:154
-msgid "Transferring 1 file..."
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-file-transfer-dialog.c:156
-#, c-format
-msgid "Transferring %d file of %d..."
-msgid_plural "Transferring %d files of %d..."
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
-
-#: ../src/virt-viewer-file-transfer-dialog.c:228
-#, c-format
-msgid "An error caused the following file transfers to fail:%s"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-main.c:38
-msgid "Virt Viewer"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-session-spice.c:704
-msgid "Invalid password"
-msgstr ""
-
-#. Create the widgets
-#: ../src/virt-viewer-session-spice.c:802
-msgid "Select USB devices for redirection"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-session-spice.c:804
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-guest-details.ui.h:2
-msgid "_Close"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-session-vnc.c:162
-#, c-format
-msgid "Unsupported authentication type %d"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-vm-connection.c:64
-msgid "No running virtual machine found"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-vm-connection.c:93
-msgid "No virtual machine was chosen"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:544
-msgid "Ctrl+Alt+_Del"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:545
-msgid "Ctrl+Alt+_Backspace"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:547
-msgid "Ctrl+Alt+F_1"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:548
-msgid "Ctrl+Alt+F_2"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:549
-msgid "Ctrl+Alt+F_3"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:550
-msgid "Ctrl+Alt+F_4"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:551
-msgid "Ctrl+Alt+F_5"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:552
-msgid "Ctrl+Alt+F_6"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:553
-msgid "Ctrl+Alt+F_7"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:554
-msgid "Ctrl+Alt+F_8"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:555
-msgid "Ctrl+Alt+F_9"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:556
-msgid "Ctrl+Alt+F1_0"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:557
-msgid "Ctrl+Alt+F11"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:558
-msgid "Ctrl+Alt+F12"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:953
-#, c-format
-msgid "Unable to determine image format for file '%s'"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:980
-msgid "_Save"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:988
-msgid "Screenshot.png"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:1062 ../src/virt-viewer-window.c:1064
-msgid "Unknown"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:1152
-msgid "Unable to connnect to oVirt"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:1175
-msgid "Disconnect"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:1183 ../src/virt-viewer-window.c:1184
-msgid "USB device selection"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:1193
-msgid "Send key combination"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:1203 ../src/virt-viewer-window.c:1204
-msgid "Leave fullscreen"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:1279
-msgid "Ctrl+Alt"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:1282
-#, c-format
-msgid "(Press %s to release pointer)"
-msgstr ""
-
-#. translators:
-#. * This is "<ungrab (or empty)><space (or empty)><subtitle (or empty)> - <appname>"
-#. * Such as: "(Press Ctrl+Alt to release pointer) BigCorpTycoon MOTD - Virt Viewer"
-#.
-#: ../src/virt-viewer-window.c:1293
-#, c-format
-msgid "%s%s%s - %s"
-msgstr ""
-
-#. translators: <space>
-#: ../src/virt-viewer-window.c:1297
-msgid " "
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-file.c:862
-#, c-format
-msgid ""
-"At least %s version %s is required to setup this connection, see %s for "
-"details"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-file.c:870
-#, c-format
-msgid "At least %s version %s is required to setup this connection"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer.c:133
-msgid "Direct connection with no automatic tunnels"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer.c:135
-msgid "Attach to the local display using libvirt"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer.c:137
-msgid "Connect to hypervisor"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer.c:139
-msgid "Wait for domain to start"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer.c:141
-msgid "Reconnect to domain upon restart"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer.c:143
-msgid "Select the virtual machine only by its name"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer.c:145
-msgid "Select the virtual machine only by its id"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer.c:147
-msgid "Select the virtual machine only by its uuid"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer.c:154
-msgid "Virtual machine graphical console"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer.c:173
-#, c-format
-msgid ""
-"\n"
-"Usage: %s [OPTIONS] [ID|UUID|DOMAIN-NAME]\n"
-"\n"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer.c:185
-#, c-format
-msgid ""
-"\n"
-"No ID|UUID|DOMAIN-NAME was specified for '%s'\n"
-"\n"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer.c:300
-msgid "Waiting for guest domain to re-start"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer.c:554
-#, c-format
-msgid "Cannot determine the graphic type for the guest %s"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer.c:603
-#, c-format
-msgid "Cannot determine the host for the guest %s"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer.c:631
-#, c-format
-msgid "Guest '%s' is not reachable"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer.c:860
-#, c-format
-msgid "Virtual machine %s is not running"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer.c:884
-msgid "Waiting for libvirt to start"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer.c:888
-msgid "Finding guest domain"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer.c:892
-msgid "Waiting for guest domain to be created"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer.c:918
-msgid "Checking guest domain status"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer.c:921
-msgid "Cannot get guest state"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer.c:927
-msgid "Waiting for guest domain to start"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer.c:1040
-#, c-format
-msgid "Unable to connect to libvirt with URI: %s."
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer.c:1041
-msgid "[none]"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer.c:1048
-msgid "Authentication failed."
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer.c:1108
-msgid "Failed to connect: "
-msgstr ""
-
-#.
-#. * Local variables:
-#. * c-indent-level: 4
-#. * c-basic-offset: 4
-#. * indent-tabs-mode: nil
-#. * End:
-#.
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer.ui.h:1
-msgid "_File"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer.ui.h:2
-msgid "_Screenshot"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer.ui.h:3
-msgid "_USB device selection"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer.ui.h:4
-msgid "Smartcard insertion"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer.ui.h:5
-msgid "Smartcard removal"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer.ui.h:6
-msgid "_Change CD"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer.ui.h:7
-msgid "_Preferences"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer.ui.h:8
-msgid "_Quit"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer.ui.h:9
-msgid "_View"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer.ui.h:10
-msgid "_Full screen"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer.ui.h:11
-msgid "_Zoom"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer.ui.h:12
-msgid "Zoom _In"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer.ui.h:13
-msgid "Zoom _Out"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer.ui.h:14
-msgid "_Normal Size"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer.ui.h:15
-msgid "_Displays"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer.ui.h:16
-msgid "Release cursor"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer.ui.h:17
-msgid "_Send key"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer.ui.h:18
-msgid "_Help"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer.ui.h:19
-msgid "_Guest Details"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer.ui.h:20
-msgid "_About"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-guest-details.ui.h:1
-msgid "Guest Details"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-guest-details.ui.h:3
-msgid "Name:"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-guest-details.ui.h:4
-msgid "GUID:"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-vm-connection.ui.h:1
-msgid "Choose a virtual machine"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-vm-connection.ui.h:5
-msgid "Available virtual machines"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-preferences.ui.h:1
-msgid "Preferences"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-preferences.ui.h:2
-msgid "Folder sharing"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-preferences.ui.h:3
-msgid "Share folder"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-preferences.ui.h:4
-msgid "Read-only"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-preferences.ui.h:5
-msgid "Spice"
-msgstr ""
diff --git a/po/vi.mini.po b/po/vi.mini.po
new file mode 100644
index 0000000..3d2ebd2
--- /dev/null
+++ b/po/vi.mini.po
@@ -0,0 +1,19 @@
+# Libvirt package strings.
+# Copyright (C) 2019 THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
+# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
+# FIRST AUTHOR <EMAIL at ADDRESS>, YEAR.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: https://libvirt.org/bugs.html\n"
+"POT-Creation-Date: 2019-02-20 17:23+0000\n"
+"PO-Revision-Date: \n"
+"Last-Translator: \n"
+"Language-Team: Vietnamese\n"
+"Language: vi\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0\n"
+"X-Generator: Zanata 3.8.4\n"
diff --git a/po/vi.po b/po/vi.po
deleted file mode 100644
index b383268..0000000
--- a/po/vi.po
+++ /dev/null
@@ -1,863 +0,0 @@
-# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
-# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
-# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
-# FIRST AUTHOR <EMAIL at ADDRESS>, YEAR.
-#
-msgid ""
-msgstr ""
-"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2017-12-04 16:36+0000\n"
-"PO-Revision-Date: \n"
-"Last-Translator: \n"
-"Language-Team: Vietnamese\n"
-"Language: vi\n"
-"MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0\n"
-"X-Generator: Zanata 3.8.4\n"
-
-#: ../data/remote-viewer.appdata.xml.in.h:1
-#: ../data/remote-viewer.desktop.in.h:1 ../src/remote-viewer-main.c:39
-msgid "Remote Viewer"
-msgstr ""
-
-#: ../data/remote-viewer.appdata.xml.in.h:2
-msgid "Remotely access virtual machines"
-msgstr ""
-
-#: ../data/remote-viewer.appdata.xml.in.h:3
-msgid ""
-"Remote Viewer provides a graphical viewer for the guest OS display. At this "
-"time it supports guest OS using the VNC or SPICE protocols. Further "
-"protocols may be supported in the future as user demand dictates. The viewer "
-"can connect directly to both local and remotely hosted guest OS, optionally "
-"using SSL/TLS encryption."
-msgstr ""
-
-#: ../data/remote-viewer.desktop.in.h:2
-msgid "Access remote desktops"
-msgstr ""
-
-#: ../data/virt-viewer-mime.xml.in.h:1
-msgid "Virt-Viewer connection file"
-msgstr ""
-
-#: ../src/remote-viewer-iso-list-dialog.c:160
-msgid "Failed to fetch CD names"
-msgstr ""
-
-#: ../src/remote-viewer-iso-list-dialog.c:212
-msgid "<b>Loading...</b>"
-msgstr ""
-
-#: ../src/remote-viewer-iso-list-dialog.c:285
-msgid "Refresh"
-msgstr ""
-
-#: ../src/remote-viewer-iso-list-dialog.c:286
-msgid "Close"
-msgstr ""
-
-#: ../src/remote-viewer-iso-list-dialog.c:306
-msgid "Unspecified error"
-msgstr ""
-
-#: ../src/remote-viewer-iso-list-dialog.c:328
-msgid "Failed to change CD"
-msgstr ""
-
-#: ../src/remote-viewer-iso-list-dialog.c:380
-msgid "Change CD"
-msgstr ""
-
-#: ../src/remote-viewer.c:118
-msgid "Set window title"
-msgstr ""
-
-#: ../src/remote-viewer.c:125
-msgid "Remote viewer client"
-msgstr ""
-
-#: ../src/remote-viewer.c:150
-#, c-format
-msgid ""
-"\n"
-"Error: can't handle multiple URIs\n"
-"\n"
-msgstr ""
-
-#: ../src/remote-viewer.c:164 ../src/virt-viewer.c:202
-#, c-format
-msgid "Run '%s --help' to see a full list of available command line options\n"
-msgstr ""
-
-#: ../src/remote-viewer.c:435
-msgid "failed to parse ovirt uri"
-msgstr ""
-
-#: ../src/remote-viewer.c:455 ../src/virt-viewer.c:1101
-msgid "Authentication was cancelled"
-msgstr ""
-
-#: ../src/remote-viewer.c:480
-#, c-format
-msgid "oVirt VM %s is not running"
-msgstr ""
-
-#: ../src/remote-viewer.c:494
-#, c-format
-msgid "oVirt VM %s has no display"
-msgstr ""
-
-#: ../src/remote-viewer.c:520
-#, c-format
-msgid "oVirt VM %s has no host information"
-msgstr ""
-
-#: ../src/remote-viewer.c:531
-#, c-format
-msgid "oVirt VM %s has unknown display type: %d"
-msgstr ""
-
-#: ../src/remote-viewer.c:713
-msgid "Failed to initiate connection"
-msgstr ""
-
-#: ../src/remote-viewer.c:742
-msgid "No connection was chosen"
-msgstr ""
-
-#: ../src/remote-viewer.c:759
-msgid "Failed to read stdin: "
-msgstr ""
-
-#: ../src/remote-viewer.c:776
-#, c-format
-msgid "Invalid file %s: "
-msgstr ""
-
-#: ../src/remote-viewer.c:786
-msgid "Cannot determine the connection type from URI"
-msgstr ""
-
-#: ../src/remote-viewer.c:792
-msgid "Couldn't open oVirt session: "
-msgstr ""
-
-#: ../src/remote-viewer.c:815
-#, c-format
-msgid "Unable to connect: %s"
-msgstr ""
-
-#.
-#. * Local variables:
-#. * c-indent-level: 4
-#. * c-basic-offset: 4
-#. * indent-tabs-mode: nil
-#. * End:
-#.
-#: ../src/resources/ui/remote-viewer-connect.ui.h:1
-msgid "Connection details"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/remote-viewer-connect.ui.h:2
-msgid "Connection _Address"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/remote-viewer-connect.ui.h:3
-msgid "For example, spice://foo.example.org:5900"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/remote-viewer-connect.ui.h:4
-msgid "Recent connections"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/remote-viewer-connect.ui.h:5
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-auth.ui.h:2 ../src/virt-viewer-window.c:979
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-vm-connection.ui.h:2
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-file-transfer-dialog.ui.h:1
-msgid "_Cancel"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/remote-viewer-connect.ui.h:6
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-vm-connection.ui.h:3
-msgid "C_onnect"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/remote-viewer-iso-list.ui.h:1
-msgid "Loading..."
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/remote-viewer-iso-list.ui.h:2
-msgid "Select ISO"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/remote-viewer-iso-list.ui.h:3
-msgid "Selected"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/remote-viewer-iso-list.ui.h:4
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-vm-connection.ui.h:4
-msgid "Name"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-about.ui.h:1
-msgid "About Virt-Viewer"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-about.ui.h:2
-msgid ""
-"Copyright (C) 2007-2012 Daniel P. Berrange\n"
-"Copyright (C) 2007-2014 Red Hat, Inc."
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-about.ui.h:4
-msgid "A remote desktop client built with GTK-VNC, SPICE-GTK and libvirt"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-about.ui.h:5
-msgid "virt-manager.org"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-about.ui.h:6
-msgid ""
-"This program is free software; you can redistribute it and/or modify\n"
-"it under the terms of the GNU General Public License as published by\n"
-"the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or\n"
-"(at your option) any later version.\n"
-"\n"
-"This program is distributed in the hope that it will be useful,\n"
-"but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n"
-"MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the\n"
-"GNU General Public License for more details.\n"
-"\n"
-"You should have received a copy of the GNU General Public License\n"
-"along with this program; if not, write to the Free Software\n"
-"Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA\n"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-about.ui.h:20
-msgid "The Fedora Translation Team"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:459
-msgid "Do you want to close the session?"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:461
-msgid "Do not ask me again"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:655
-#, c-format
-msgid "Address is too long for unix socket_path: %s"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:665
-#, c-format
-msgid "Creating unix socket failed: %s"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:671
-#, c-format
-msgid "Connecting to unix socket failed: %s"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:955
-#, c-format
-msgid "Waiting for display %d..."
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:1062
-#, c-format
-msgid "Unsupported graphic type '%s'"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:1146
-msgid "Connect to ssh failed."
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:1161
-#, c-format
-msgid "Can't connect to channel: %s"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:1163
-msgid "only SSH or unix socket connection supported."
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:1176
-msgid "Connect to channel unsupported."
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:1238
-msgid "Display can only be attached through libvirt with --attach"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:1263
-msgid "Connecting to graphic server"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:1362
-msgid "Guest domain has shutdown"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:1423
-msgid "Connected to graphic server"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:1452
-#, c-format
-msgid "Unable to connect to the graphic server %s"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:1478
-#, c-format
-msgid "Unable to authenticate with remote desktop server at %s: %s\n"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:1492
-#, c-format
-msgid "Unable to authenticate with remote desktop server: %s"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:1500
-#, c-format
-msgid "USB redirection error: %s"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:1834
-#, c-format
-msgid "Zoom level must be within %d-%d\n"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:1887
-#, c-format
-msgid "%s\n"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:1897
-#, c-format
-msgid "%s version %s"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:2321
-#, c-format
-msgid "Display _%d"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:2577
-#, c-format
-msgid "Invalid kiosk-quit argument: %s"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:2588
-msgid "Display version information"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:2590
-msgid "Zoom level of window, in percentage"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:2592
-msgid "Open in full screen mode (adjusts guest resolution to fit the client)"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:2594
-msgid "Customise hotkeys"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:2596
-msgid "Enable kiosk mode"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:2598
-msgid "Quit on given condition in kiosk mode"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:2598
-msgid "<never|on-disconnect>"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:2600
-msgid "Display verbose information"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:2602
-msgid "Display debugging information"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-auth.c:89
-#, c-format
-msgid ""
-"Authentication is required for the %s connection to:\n"
-"\n"
-"<b>%s</b>\n"
-"\n"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-auth.c:93
-#, c-format
-msgid "Authentication is required for the %s connection:\n"
-msgstr ""
-
-#.
-#. * Local variables:
-#. * c-indent-level: 4
-#. * c-basic-offset: 4
-#. * indent-tabs-mode: nil
-#. * End:
-#.
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-auth.ui.h:1
-msgid "Authentication required"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-auth.ui.h:3
-msgid "_OK"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-auth.ui.h:4
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-guest-details.ui.h:5
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-file-transfer-dialog.ui.h:2
-msgid "label"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-auth.ui.h:5
-msgid "Password:"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-auth.ui.h:6
-msgid "Username:"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-auth.ui.h:7
-msgid "Show password"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-display-vnc.c:134
-msgid "VNC does not provide GUID"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-file-transfer-dialog.c:128
-msgid "File Transfers"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-file-transfer-dialog.c:154
-msgid "Transferring 1 file..."
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-file-transfer-dialog.c:156
-#, c-format
-msgid "Transferring %d file of %d..."
-msgid_plural "Transferring %d files of %d..."
-msgstr[0] ""
-
-#: ../src/virt-viewer-file-transfer-dialog.c:228
-#, c-format
-msgid "An error caused the following file transfers to fail:%s"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-main.c:38
-msgid "Virt Viewer"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-session-spice.c:704
-msgid "Invalid password"
-msgstr ""
-
-#. Create the widgets
-#: ../src/virt-viewer-session-spice.c:802
-msgid "Select USB devices for redirection"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-session-spice.c:804
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-guest-details.ui.h:2
-msgid "_Close"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-session-vnc.c:162
-#, c-format
-msgid "Unsupported authentication type %d"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-vm-connection.c:64
-msgid "No running virtual machine found"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-vm-connection.c:93
-msgid "No virtual machine was chosen"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:544
-msgid "Ctrl+Alt+_Del"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:545
-msgid "Ctrl+Alt+_Backspace"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:547
-msgid "Ctrl+Alt+F_1"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:548
-msgid "Ctrl+Alt+F_2"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:549
-msgid "Ctrl+Alt+F_3"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:550
-msgid "Ctrl+Alt+F_4"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:551
-msgid "Ctrl+Alt+F_5"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:552
-msgid "Ctrl+Alt+F_6"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:553
-msgid "Ctrl+Alt+F_7"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:554
-msgid "Ctrl+Alt+F_8"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:555
-msgid "Ctrl+Alt+F_9"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:556
-msgid "Ctrl+Alt+F1_0"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:557
-msgid "Ctrl+Alt+F11"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:558
-msgid "Ctrl+Alt+F12"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:953
-#, c-format
-msgid "Unable to determine image format for file '%s'"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:980
-msgid "_Save"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:988
-msgid "Screenshot.png"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:1062 ../src/virt-viewer-window.c:1064
-msgid "Unknown"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:1152
-msgid "Unable to connnect to oVirt"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:1175
-msgid "Disconnect"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:1183 ../src/virt-viewer-window.c:1184
-msgid "USB device selection"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:1193
-msgid "Send key combination"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:1203 ../src/virt-viewer-window.c:1204
-msgid "Leave fullscreen"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:1279
-msgid "Ctrl+Alt"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:1282
-#, c-format
-msgid "(Press %s to release pointer)"
-msgstr ""
-
-#. translators:
-#. * This is "<ungrab (or empty)><space (or empty)><subtitle (or empty)> - <appname>"
-#. * Such as: "(Press Ctrl+Alt to release pointer) BigCorpTycoon MOTD - Virt Viewer"
-#.
-#: ../src/virt-viewer-window.c:1293
-#, c-format
-msgid "%s%s%s - %s"
-msgstr ""
-
-#. translators: <space>
-#: ../src/virt-viewer-window.c:1297
-msgid " "
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-file.c:862
-#, c-format
-msgid ""
-"At least %s version %s is required to setup this connection, see %s for "
-"details"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-file.c:870
-#, c-format
-msgid "At least %s version %s is required to setup this connection"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer.c:133
-msgid "Direct connection with no automatic tunnels"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer.c:135
-msgid "Attach to the local display using libvirt"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer.c:137
-msgid "Connect to hypervisor"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer.c:139
-msgid "Wait for domain to start"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer.c:141
-msgid "Reconnect to domain upon restart"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer.c:143
-msgid "Select the virtual machine only by its name"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer.c:145
-msgid "Select the virtual machine only by its id"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer.c:147
-msgid "Select the virtual machine only by its uuid"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer.c:154
-msgid "Virtual machine graphical console"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer.c:173
-#, c-format
-msgid ""
-"\n"
-"Usage: %s [OPTIONS] [ID|UUID|DOMAIN-NAME]\n"
-"\n"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer.c:185
-#, c-format
-msgid ""
-"\n"
-"No ID|UUID|DOMAIN-NAME was specified for '%s'\n"
-"\n"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer.c:300
-msgid "Waiting for guest domain to re-start"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer.c:554
-#, c-format
-msgid "Cannot determine the graphic type for the guest %s"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer.c:603
-#, c-format
-msgid "Cannot determine the host for the guest %s"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer.c:631
-#, c-format
-msgid "Guest '%s' is not reachable"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer.c:860
-#, c-format
-msgid "Virtual machine %s is not running"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer.c:884
-msgid "Waiting for libvirt to start"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer.c:888
-msgid "Finding guest domain"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer.c:892
-msgid "Waiting for guest domain to be created"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer.c:918
-msgid "Checking guest domain status"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer.c:921
-msgid "Cannot get guest state"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer.c:927
-msgid "Waiting for guest domain to start"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer.c:1040
-#, c-format
-msgid "Unable to connect to libvirt with URI: %s."
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer.c:1041
-msgid "[none]"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer.c:1048
-msgid "Authentication failed."
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer.c:1108
-msgid "Failed to connect: "
-msgstr ""
-
-#.
-#. * Local variables:
-#. * c-indent-level: 4
-#. * c-basic-offset: 4
-#. * indent-tabs-mode: nil
-#. * End:
-#.
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer.ui.h:1
-msgid "_File"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer.ui.h:2
-msgid "_Screenshot"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer.ui.h:3
-msgid "_USB device selection"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer.ui.h:4
-msgid "Smartcard insertion"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer.ui.h:5
-msgid "Smartcard removal"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer.ui.h:6
-msgid "_Change CD"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer.ui.h:7
-msgid "_Preferences"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer.ui.h:8
-msgid "_Quit"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer.ui.h:9
-msgid "_View"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer.ui.h:10
-msgid "_Full screen"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer.ui.h:11
-msgid "_Zoom"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer.ui.h:12
-msgid "Zoom _In"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer.ui.h:13
-msgid "Zoom _Out"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer.ui.h:14
-msgid "_Normal Size"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer.ui.h:15
-msgid "_Displays"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer.ui.h:16
-msgid "Release cursor"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer.ui.h:17
-msgid "_Send key"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer.ui.h:18
-msgid "_Help"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer.ui.h:19
-msgid "_Guest Details"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer.ui.h:20
-msgid "_About"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-guest-details.ui.h:1
-msgid "Guest Details"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-guest-details.ui.h:3
-msgid "Name:"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-guest-details.ui.h:4
-msgid "GUID:"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-vm-connection.ui.h:1
-msgid "Choose a virtual machine"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-vm-connection.ui.h:5
-msgid "Available virtual machines"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-preferences.ui.h:1
-msgid "Preferences"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-preferences.ui.h:2
-msgid "Folder sharing"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-preferences.ui.h:3
-msgid "Share folder"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-preferences.ui.h:4
-msgid "Read-only"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-preferences.ui.h:5
-msgid "Spice"
-msgstr ""
diff --git a/po/wba.mini.po b/po/wba.mini.po
new file mode 100644
index 0000000..d4c1a65
--- /dev/null
+++ b/po/wba.mini.po
@@ -0,0 +1,19 @@
+# Libvirt package strings.
+# Copyright (C) 2019 THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
+# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
+# FIRST AUTHOR <EMAIL at ADDRESS>, YEAR.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: https://libvirt.org/bugs.html\n"
+"POT-Creation-Date: 2019-02-20 17:23+0000\n"
+"PO-Revision-Date: \n"
+"Last-Translator: \n"
+"Language-Team: wba\n"
+"Language: wba\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0\n"
+"X-Generator: Zanata 3.8.4\n"
diff --git a/po/wba.po b/po/wba.po
deleted file mode 100644
index a1a3ba6..0000000
--- a/po/wba.po
+++ /dev/null
@@ -1,863 +0,0 @@
-# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
-# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
-# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
-# FIRST AUTHOR <EMAIL at ADDRESS>, YEAR.
-#
-msgid ""
-msgstr ""
-"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2017-12-04 16:36+0000\n"
-"PO-Revision-Date: \n"
-"Last-Translator: \n"
-"Language-Team: wba\n"
-"Language: wba\n"
-"MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0\n"
-"X-Generator: Zanata 3.8.4\n"
-
-#: ../data/remote-viewer.appdata.xml.in.h:1
-#: ../data/remote-viewer.desktop.in.h:1 ../src/remote-viewer-main.c:39
-msgid "Remote Viewer"
-msgstr ""
-
-#: ../data/remote-viewer.appdata.xml.in.h:2
-msgid "Remotely access virtual machines"
-msgstr ""
-
-#: ../data/remote-viewer.appdata.xml.in.h:3
-msgid ""
-"Remote Viewer provides a graphical viewer for the guest OS display. At this "
-"time it supports guest OS using the VNC or SPICE protocols. Further "
-"protocols may be supported in the future as user demand dictates. The viewer "
-"can connect directly to both local and remotely hosted guest OS, optionally "
-"using SSL/TLS encryption."
-msgstr ""
-
-#: ../data/remote-viewer.desktop.in.h:2
-msgid "Access remote desktops"
-msgstr ""
-
-#: ../data/virt-viewer-mime.xml.in.h:1
-msgid "Virt-Viewer connection file"
-msgstr ""
-
-#: ../src/remote-viewer-iso-list-dialog.c:160
-msgid "Failed to fetch CD names"
-msgstr ""
-
-#: ../src/remote-viewer-iso-list-dialog.c:212
-msgid "<b>Loading...</b>"
-msgstr ""
-
-#: ../src/remote-viewer-iso-list-dialog.c:285
-msgid "Refresh"
-msgstr ""
-
-#: ../src/remote-viewer-iso-list-dialog.c:286
-msgid "Close"
-msgstr ""
-
-#: ../src/remote-viewer-iso-list-dialog.c:306
-msgid "Unspecified error"
-msgstr ""
-
-#: ../src/remote-viewer-iso-list-dialog.c:328
-msgid "Failed to change CD"
-msgstr ""
-
-#: ../src/remote-viewer-iso-list-dialog.c:380
-msgid "Change CD"
-msgstr ""
-
-#: ../src/remote-viewer.c:118
-msgid "Set window title"
-msgstr ""
-
-#: ../src/remote-viewer.c:125
-msgid "Remote viewer client"
-msgstr ""
-
-#: ../src/remote-viewer.c:150
-#, c-format
-msgid ""
-"\n"
-"Error: can't handle multiple URIs\n"
-"\n"
-msgstr ""
-
-#: ../src/remote-viewer.c:164 ../src/virt-viewer.c:202
-#, c-format
-msgid "Run '%s --help' to see a full list of available command line options\n"
-msgstr ""
-
-#: ../src/remote-viewer.c:435
-msgid "failed to parse ovirt uri"
-msgstr ""
-
-#: ../src/remote-viewer.c:455 ../src/virt-viewer.c:1101
-msgid "Authentication was cancelled"
-msgstr ""
-
-#: ../src/remote-viewer.c:480
-#, c-format
-msgid "oVirt VM %s is not running"
-msgstr ""
-
-#: ../src/remote-viewer.c:494
-#, c-format
-msgid "oVirt VM %s has no display"
-msgstr ""
-
-#: ../src/remote-viewer.c:520
-#, c-format
-msgid "oVirt VM %s has no host information"
-msgstr ""
-
-#: ../src/remote-viewer.c:531
-#, c-format
-msgid "oVirt VM %s has unknown display type: %d"
-msgstr ""
-
-#: ../src/remote-viewer.c:713
-msgid "Failed to initiate connection"
-msgstr ""
-
-#: ../src/remote-viewer.c:742
-msgid "No connection was chosen"
-msgstr ""
-
-#: ../src/remote-viewer.c:759
-msgid "Failed to read stdin: "
-msgstr ""
-
-#: ../src/remote-viewer.c:776
-#, c-format
-msgid "Invalid file %s: "
-msgstr ""
-
-#: ../src/remote-viewer.c:786
-msgid "Cannot determine the connection type from URI"
-msgstr ""
-
-#: ../src/remote-viewer.c:792
-msgid "Couldn't open oVirt session: "
-msgstr ""
-
-#: ../src/remote-viewer.c:815
-#, c-format
-msgid "Unable to connect: %s"
-msgstr ""
-
-#.
-#. * Local variables:
-#. * c-indent-level: 4
-#. * c-basic-offset: 4
-#. * indent-tabs-mode: nil
-#. * End:
-#.
-#: ../src/resources/ui/remote-viewer-connect.ui.h:1
-msgid "Connection details"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/remote-viewer-connect.ui.h:2
-msgid "Connection _Address"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/remote-viewer-connect.ui.h:3
-msgid "For example, spice://foo.example.org:5900"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/remote-viewer-connect.ui.h:4
-msgid "Recent connections"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/remote-viewer-connect.ui.h:5
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-auth.ui.h:2 ../src/virt-viewer-window.c:979
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-vm-connection.ui.h:2
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-file-transfer-dialog.ui.h:1
-msgid "_Cancel"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/remote-viewer-connect.ui.h:6
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-vm-connection.ui.h:3
-msgid "C_onnect"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/remote-viewer-iso-list.ui.h:1
-msgid "Loading..."
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/remote-viewer-iso-list.ui.h:2
-msgid "Select ISO"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/remote-viewer-iso-list.ui.h:3
-msgid "Selected"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/remote-viewer-iso-list.ui.h:4
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-vm-connection.ui.h:4
-msgid "Name"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-about.ui.h:1
-msgid "About Virt-Viewer"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-about.ui.h:2
-msgid ""
-"Copyright (C) 2007-2012 Daniel P. Berrange\n"
-"Copyright (C) 2007-2014 Red Hat, Inc."
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-about.ui.h:4
-msgid "A remote desktop client built with GTK-VNC, SPICE-GTK and libvirt"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-about.ui.h:5
-msgid "virt-manager.org"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-about.ui.h:6
-msgid ""
-"This program is free software; you can redistribute it and/or modify\n"
-"it under the terms of the GNU General Public License as published by\n"
-"the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or\n"
-"(at your option) any later version.\n"
-"\n"
-"This program is distributed in the hope that it will be useful,\n"
-"but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n"
-"MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the\n"
-"GNU General Public License for more details.\n"
-"\n"
-"You should have received a copy of the GNU General Public License\n"
-"along with this program; if not, write to the Free Software\n"
-"Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA\n"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-about.ui.h:20
-msgid "The Fedora Translation Team"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:459
-msgid "Do you want to close the session?"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:461
-msgid "Do not ask me again"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:655
-#, c-format
-msgid "Address is too long for unix socket_path: %s"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:665
-#, c-format
-msgid "Creating unix socket failed: %s"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:671
-#, c-format
-msgid "Connecting to unix socket failed: %s"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:955
-#, c-format
-msgid "Waiting for display %d..."
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:1062
-#, c-format
-msgid "Unsupported graphic type '%s'"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:1146
-msgid "Connect to ssh failed."
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:1161
-#, c-format
-msgid "Can't connect to channel: %s"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:1163
-msgid "only SSH or unix socket connection supported."
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:1176
-msgid "Connect to channel unsupported."
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:1238
-msgid "Display can only be attached through libvirt with --attach"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:1263
-msgid "Connecting to graphic server"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:1362
-msgid "Guest domain has shutdown"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:1423
-msgid "Connected to graphic server"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:1452
-#, c-format
-msgid "Unable to connect to the graphic server %s"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:1478
-#, c-format
-msgid "Unable to authenticate with remote desktop server at %s: %s\n"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:1492
-#, c-format
-msgid "Unable to authenticate with remote desktop server: %s"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:1500
-#, c-format
-msgid "USB redirection error: %s"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:1834
-#, c-format
-msgid "Zoom level must be within %d-%d\n"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:1887
-#, c-format
-msgid "%s\n"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:1897
-#, c-format
-msgid "%s version %s"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:2321
-#, c-format
-msgid "Display _%d"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:2577
-#, c-format
-msgid "Invalid kiosk-quit argument: %s"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:2588
-msgid "Display version information"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:2590
-msgid "Zoom level of window, in percentage"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:2592
-msgid "Open in full screen mode (adjusts guest resolution to fit the client)"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:2594
-msgid "Customise hotkeys"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:2596
-msgid "Enable kiosk mode"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:2598
-msgid "Quit on given condition in kiosk mode"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:2598
-msgid "<never|on-disconnect>"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:2600
-msgid "Display verbose information"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:2602
-msgid "Display debugging information"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-auth.c:89
-#, c-format
-msgid ""
-"Authentication is required for the %s connection to:\n"
-"\n"
-"<b>%s</b>\n"
-"\n"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-auth.c:93
-#, c-format
-msgid "Authentication is required for the %s connection:\n"
-msgstr ""
-
-#.
-#. * Local variables:
-#. * c-indent-level: 4
-#. * c-basic-offset: 4
-#. * indent-tabs-mode: nil
-#. * End:
-#.
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-auth.ui.h:1
-msgid "Authentication required"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-auth.ui.h:3
-msgid "_OK"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-auth.ui.h:4
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-guest-details.ui.h:5
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-file-transfer-dialog.ui.h:2
-msgid "label"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-auth.ui.h:5
-msgid "Password:"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-auth.ui.h:6
-msgid "Username:"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-auth.ui.h:7
-msgid "Show password"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-display-vnc.c:134
-msgid "VNC does not provide GUID"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-file-transfer-dialog.c:128
-msgid "File Transfers"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-file-transfer-dialog.c:154
-msgid "Transferring 1 file..."
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-file-transfer-dialog.c:156
-#, c-format
-msgid "Transferring %d file of %d..."
-msgid_plural "Transferring %d files of %d..."
-msgstr[0] ""
-
-#: ../src/virt-viewer-file-transfer-dialog.c:228
-#, c-format
-msgid "An error caused the following file transfers to fail:%s"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-main.c:38
-msgid "Virt Viewer"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-session-spice.c:704
-msgid "Invalid password"
-msgstr ""
-
-#. Create the widgets
-#: ../src/virt-viewer-session-spice.c:802
-msgid "Select USB devices for redirection"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-session-spice.c:804
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-guest-details.ui.h:2
-msgid "_Close"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-session-vnc.c:162
-#, c-format
-msgid "Unsupported authentication type %d"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-vm-connection.c:64
-msgid "No running virtual machine found"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-vm-connection.c:93
-msgid "No virtual machine was chosen"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:544
-msgid "Ctrl+Alt+_Del"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:545
-msgid "Ctrl+Alt+_Backspace"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:547
-msgid "Ctrl+Alt+F_1"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:548
-msgid "Ctrl+Alt+F_2"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:549
-msgid "Ctrl+Alt+F_3"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:550
-msgid "Ctrl+Alt+F_4"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:551
-msgid "Ctrl+Alt+F_5"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:552
-msgid "Ctrl+Alt+F_6"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:553
-msgid "Ctrl+Alt+F_7"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:554
-msgid "Ctrl+Alt+F_8"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:555
-msgid "Ctrl+Alt+F_9"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:556
-msgid "Ctrl+Alt+F1_0"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:557
-msgid "Ctrl+Alt+F11"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:558
-msgid "Ctrl+Alt+F12"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:953
-#, c-format
-msgid "Unable to determine image format for file '%s'"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:980
-msgid "_Save"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:988
-msgid "Screenshot.png"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:1062 ../src/virt-viewer-window.c:1064
-msgid "Unknown"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:1152
-msgid "Unable to connnect to oVirt"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:1175
-msgid "Disconnect"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:1183 ../src/virt-viewer-window.c:1184
-msgid "USB device selection"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:1193
-msgid "Send key combination"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:1203 ../src/virt-viewer-window.c:1204
-msgid "Leave fullscreen"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:1279
-msgid "Ctrl+Alt"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:1282
-#, c-format
-msgid "(Press %s to release pointer)"
-msgstr ""
-
-#. translators:
-#. * This is "<ungrab (or empty)><space (or empty)><subtitle (or empty)> - <appname>"
-#. * Such as: "(Press Ctrl+Alt to release pointer) BigCorpTycoon MOTD - Virt Viewer"
-#.
-#: ../src/virt-viewer-window.c:1293
-#, c-format
-msgid "%s%s%s - %s"
-msgstr ""
-
-#. translators: <space>
-#: ../src/virt-viewer-window.c:1297
-msgid " "
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-file.c:862
-#, c-format
-msgid ""
-"At least %s version %s is required to setup this connection, see %s for "
-"details"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-file.c:870
-#, c-format
-msgid "At least %s version %s is required to setup this connection"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer.c:133
-msgid "Direct connection with no automatic tunnels"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer.c:135
-msgid "Attach to the local display using libvirt"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer.c:137
-msgid "Connect to hypervisor"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer.c:139
-msgid "Wait for domain to start"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer.c:141
-msgid "Reconnect to domain upon restart"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer.c:143
-msgid "Select the virtual machine only by its name"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer.c:145
-msgid "Select the virtual machine only by its id"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer.c:147
-msgid "Select the virtual machine only by its uuid"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer.c:154
-msgid "Virtual machine graphical console"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer.c:173
-#, c-format
-msgid ""
-"\n"
-"Usage: %s [OPTIONS] [ID|UUID|DOMAIN-NAME]\n"
-"\n"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer.c:185
-#, c-format
-msgid ""
-"\n"
-"No ID|UUID|DOMAIN-NAME was specified for '%s'\n"
-"\n"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer.c:300
-msgid "Waiting for guest domain to re-start"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer.c:554
-#, c-format
-msgid "Cannot determine the graphic type for the guest %s"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer.c:603
-#, c-format
-msgid "Cannot determine the host for the guest %s"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer.c:631
-#, c-format
-msgid "Guest '%s' is not reachable"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer.c:860
-#, c-format
-msgid "Virtual machine %s is not running"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer.c:884
-msgid "Waiting for libvirt to start"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer.c:888
-msgid "Finding guest domain"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer.c:892
-msgid "Waiting for guest domain to be created"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer.c:918
-msgid "Checking guest domain status"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer.c:921
-msgid "Cannot get guest state"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer.c:927
-msgid "Waiting for guest domain to start"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer.c:1040
-#, c-format
-msgid "Unable to connect to libvirt with URI: %s."
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer.c:1041
-msgid "[none]"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer.c:1048
-msgid "Authentication failed."
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer.c:1108
-msgid "Failed to connect: "
-msgstr ""
-
-#.
-#. * Local variables:
-#. * c-indent-level: 4
-#. * c-basic-offset: 4
-#. * indent-tabs-mode: nil
-#. * End:
-#.
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer.ui.h:1
-msgid "_File"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer.ui.h:2
-msgid "_Screenshot"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer.ui.h:3
-msgid "_USB device selection"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer.ui.h:4
-msgid "Smartcard insertion"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer.ui.h:5
-msgid "Smartcard removal"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer.ui.h:6
-msgid "_Change CD"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer.ui.h:7
-msgid "_Preferences"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer.ui.h:8
-msgid "_Quit"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer.ui.h:9
-msgid "_View"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer.ui.h:10
-msgid "_Full screen"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer.ui.h:11
-msgid "_Zoom"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer.ui.h:12
-msgid "Zoom _In"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer.ui.h:13
-msgid "Zoom _Out"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer.ui.h:14
-msgid "_Normal Size"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer.ui.h:15
-msgid "_Displays"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer.ui.h:16
-msgid "Release cursor"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer.ui.h:17
-msgid "_Send key"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer.ui.h:18
-msgid "_Help"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer.ui.h:19
-msgid "_Guest Details"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer.ui.h:20
-msgid "_About"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-guest-details.ui.h:1
-msgid "Guest Details"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-guest-details.ui.h:3
-msgid "Name:"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-guest-details.ui.h:4
-msgid "GUID:"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-vm-connection.ui.h:1
-msgid "Choose a virtual machine"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-vm-connection.ui.h:5
-msgid "Available virtual machines"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-preferences.ui.h:1
-msgid "Preferences"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-preferences.ui.h:2
-msgid "Folder sharing"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-preferences.ui.h:3
-msgid "Share folder"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-preferences.ui.h:4
-msgid "Read-only"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-preferences.ui.h:5
-msgid "Spice"
-msgstr ""
diff --git a/po/yo.mini.po b/po/yo.mini.po
new file mode 100644
index 0000000..21b1e2d
--- /dev/null
+++ b/po/yo.mini.po
@@ -0,0 +1,19 @@
+# Libvirt package strings.
+# Copyright (C) 2019 THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
+# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
+# FIRST AUTHOR <EMAIL at ADDRESS>, YEAR.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: https://libvirt.org/bugs.html\n"
+"POT-Creation-Date: 2019-02-20 17:23+0000\n"
+"PO-Revision-Date: \n"
+"Last-Translator: \n"
+"Language-Team: Yoruba\n"
+"Language: yo\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1)\n"
+"X-Generator: Zanata 3.8.4\n"
diff --git a/po/yo.po b/po/yo.po
deleted file mode 100644
index ee0e573..0000000
--- a/po/yo.po
+++ /dev/null
@@ -1,864 +0,0 @@
-# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
-# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
-# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
-# FIRST AUTHOR <EMAIL at ADDRESS>, YEAR.
-#
-msgid ""
-msgstr ""
-"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2017-12-04 16:36+0000\n"
-"PO-Revision-Date: \n"
-"Last-Translator: \n"
-"Language-Team: Yoruba\n"
-"Language: yo\n"
-"MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1)\n"
-"X-Generator: Zanata 3.8.4\n"
-
-#: ../data/remote-viewer.appdata.xml.in.h:1
-#: ../data/remote-viewer.desktop.in.h:1 ../src/remote-viewer-main.c:39
-msgid "Remote Viewer"
-msgstr ""
-
-#: ../data/remote-viewer.appdata.xml.in.h:2
-msgid "Remotely access virtual machines"
-msgstr ""
-
-#: ../data/remote-viewer.appdata.xml.in.h:3
-msgid ""
-"Remote Viewer provides a graphical viewer for the guest OS display. At this "
-"time it supports guest OS using the VNC or SPICE protocols. Further "
-"protocols may be supported in the future as user demand dictates. The viewer "
-"can connect directly to both local and remotely hosted guest OS, optionally "
-"using SSL/TLS encryption."
-msgstr ""
-
-#: ../data/remote-viewer.desktop.in.h:2
-msgid "Access remote desktops"
-msgstr ""
-
-#: ../data/virt-viewer-mime.xml.in.h:1
-msgid "Virt-Viewer connection file"
-msgstr ""
-
-#: ../src/remote-viewer-iso-list-dialog.c:160
-msgid "Failed to fetch CD names"
-msgstr ""
-
-#: ../src/remote-viewer-iso-list-dialog.c:212
-msgid "<b>Loading...</b>"
-msgstr ""
-
-#: ../src/remote-viewer-iso-list-dialog.c:285
-msgid "Refresh"
-msgstr ""
-
-#: ../src/remote-viewer-iso-list-dialog.c:286
-msgid "Close"
-msgstr ""
-
-#: ../src/remote-viewer-iso-list-dialog.c:306
-msgid "Unspecified error"
-msgstr ""
-
-#: ../src/remote-viewer-iso-list-dialog.c:328
-msgid "Failed to change CD"
-msgstr ""
-
-#: ../src/remote-viewer-iso-list-dialog.c:380
-msgid "Change CD"
-msgstr ""
-
-#: ../src/remote-viewer.c:118
-msgid "Set window title"
-msgstr ""
-
-#: ../src/remote-viewer.c:125
-msgid "Remote viewer client"
-msgstr ""
-
-#: ../src/remote-viewer.c:150
-#, c-format
-msgid ""
-"\n"
-"Error: can't handle multiple URIs\n"
-"\n"
-msgstr ""
-
-#: ../src/remote-viewer.c:164 ../src/virt-viewer.c:202
-#, c-format
-msgid "Run '%s --help' to see a full list of available command line options\n"
-msgstr ""
-
-#: ../src/remote-viewer.c:435
-msgid "failed to parse ovirt uri"
-msgstr ""
-
-#: ../src/remote-viewer.c:455 ../src/virt-viewer.c:1101
-msgid "Authentication was cancelled"
-msgstr ""
-
-#: ../src/remote-viewer.c:480
-#, c-format
-msgid "oVirt VM %s is not running"
-msgstr ""
-
-#: ../src/remote-viewer.c:494
-#, c-format
-msgid "oVirt VM %s has no display"
-msgstr ""
-
-#: ../src/remote-viewer.c:520
-#, c-format
-msgid "oVirt VM %s has no host information"
-msgstr ""
-
-#: ../src/remote-viewer.c:531
-#, c-format
-msgid "oVirt VM %s has unknown display type: %d"
-msgstr ""
-
-#: ../src/remote-viewer.c:713
-msgid "Failed to initiate connection"
-msgstr ""
-
-#: ../src/remote-viewer.c:742
-msgid "No connection was chosen"
-msgstr ""
-
-#: ../src/remote-viewer.c:759
-msgid "Failed to read stdin: "
-msgstr ""
-
-#: ../src/remote-viewer.c:776
-#, c-format
-msgid "Invalid file %s: "
-msgstr ""
-
-#: ../src/remote-viewer.c:786
-msgid "Cannot determine the connection type from URI"
-msgstr ""
-
-#: ../src/remote-viewer.c:792
-msgid "Couldn't open oVirt session: "
-msgstr ""
-
-#: ../src/remote-viewer.c:815
-#, c-format
-msgid "Unable to connect: %s"
-msgstr ""
-
-#.
-#. * Local variables:
-#. * c-indent-level: 4
-#. * c-basic-offset: 4
-#. * indent-tabs-mode: nil
-#. * End:
-#.
-#: ../src/resources/ui/remote-viewer-connect.ui.h:1
-msgid "Connection details"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/remote-viewer-connect.ui.h:2
-msgid "Connection _Address"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/remote-viewer-connect.ui.h:3
-msgid "For example, spice://foo.example.org:5900"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/remote-viewer-connect.ui.h:4
-msgid "Recent connections"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/remote-viewer-connect.ui.h:5
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-auth.ui.h:2 ../src/virt-viewer-window.c:979
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-vm-connection.ui.h:2
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-file-transfer-dialog.ui.h:1
-msgid "_Cancel"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/remote-viewer-connect.ui.h:6
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-vm-connection.ui.h:3
-msgid "C_onnect"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/remote-viewer-iso-list.ui.h:1
-msgid "Loading..."
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/remote-viewer-iso-list.ui.h:2
-msgid "Select ISO"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/remote-viewer-iso-list.ui.h:3
-msgid "Selected"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/remote-viewer-iso-list.ui.h:4
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-vm-connection.ui.h:4
-msgid "Name"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-about.ui.h:1
-msgid "About Virt-Viewer"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-about.ui.h:2
-msgid ""
-"Copyright (C) 2007-2012 Daniel P. Berrange\n"
-"Copyright (C) 2007-2014 Red Hat, Inc."
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-about.ui.h:4
-msgid "A remote desktop client built with GTK-VNC, SPICE-GTK and libvirt"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-about.ui.h:5
-msgid "virt-manager.org"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-about.ui.h:6
-msgid ""
-"This program is free software; you can redistribute it and/or modify\n"
-"it under the terms of the GNU General Public License as published by\n"
-"the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or\n"
-"(at your option) any later version.\n"
-"\n"
-"This program is distributed in the hope that it will be useful,\n"
-"but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n"
-"MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the\n"
-"GNU General Public License for more details.\n"
-"\n"
-"You should have received a copy of the GNU General Public License\n"
-"along with this program; if not, write to the Free Software\n"
-"Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA\n"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-about.ui.h:20
-msgid "The Fedora Translation Team"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:459
-msgid "Do you want to close the session?"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:461
-msgid "Do not ask me again"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:655
-#, c-format
-msgid "Address is too long for unix socket_path: %s"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:665
-#, c-format
-msgid "Creating unix socket failed: %s"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:671
-#, c-format
-msgid "Connecting to unix socket failed: %s"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:955
-#, c-format
-msgid "Waiting for display %d..."
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:1062
-#, c-format
-msgid "Unsupported graphic type '%s'"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:1146
-msgid "Connect to ssh failed."
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:1161
-#, c-format
-msgid "Can't connect to channel: %s"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:1163
-msgid "only SSH or unix socket connection supported."
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:1176
-msgid "Connect to channel unsupported."
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:1238
-msgid "Display can only be attached through libvirt with --attach"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:1263
-msgid "Connecting to graphic server"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:1362
-msgid "Guest domain has shutdown"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:1423
-msgid "Connected to graphic server"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:1452
-#, c-format
-msgid "Unable to connect to the graphic server %s"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:1478
-#, c-format
-msgid "Unable to authenticate with remote desktop server at %s: %s\n"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:1492
-#, c-format
-msgid "Unable to authenticate with remote desktop server: %s"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:1500
-#, c-format
-msgid "USB redirection error: %s"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:1834
-#, c-format
-msgid "Zoom level must be within %d-%d\n"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:1887
-#, c-format
-msgid "%s\n"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:1897
-#, c-format
-msgid "%s version %s"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:2321
-#, c-format
-msgid "Display _%d"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:2577
-#, c-format
-msgid "Invalid kiosk-quit argument: %s"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:2588
-msgid "Display version information"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:2590
-msgid "Zoom level of window, in percentage"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:2592
-msgid "Open in full screen mode (adjusts guest resolution to fit the client)"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:2594
-msgid "Customise hotkeys"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:2596
-msgid "Enable kiosk mode"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:2598
-msgid "Quit on given condition in kiosk mode"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:2598
-msgid "<never|on-disconnect>"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:2600
-msgid "Display verbose information"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:2602
-msgid "Display debugging information"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-auth.c:89
-#, c-format
-msgid ""
-"Authentication is required for the %s connection to:\n"
-"\n"
-"<b>%s</b>\n"
-"\n"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-auth.c:93
-#, c-format
-msgid "Authentication is required for the %s connection:\n"
-msgstr ""
-
-#.
-#. * Local variables:
-#. * c-indent-level: 4
-#. * c-basic-offset: 4
-#. * indent-tabs-mode: nil
-#. * End:
-#.
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-auth.ui.h:1
-msgid "Authentication required"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-auth.ui.h:3
-msgid "_OK"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-auth.ui.h:4
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-guest-details.ui.h:5
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-file-transfer-dialog.ui.h:2
-msgid "label"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-auth.ui.h:5
-msgid "Password:"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-auth.ui.h:6
-msgid "Username:"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-auth.ui.h:7
-msgid "Show password"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-display-vnc.c:134
-msgid "VNC does not provide GUID"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-file-transfer-dialog.c:128
-msgid "File Transfers"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-file-transfer-dialog.c:154
-msgid "Transferring 1 file..."
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-file-transfer-dialog.c:156
-#, c-format
-msgid "Transferring %d file of %d..."
-msgid_plural "Transferring %d files of %d..."
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
-
-#: ../src/virt-viewer-file-transfer-dialog.c:228
-#, c-format
-msgid "An error caused the following file transfers to fail:%s"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-main.c:38
-msgid "Virt Viewer"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-session-spice.c:704
-msgid "Invalid password"
-msgstr ""
-
-#. Create the widgets
-#: ../src/virt-viewer-session-spice.c:802
-msgid "Select USB devices for redirection"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-session-spice.c:804
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-guest-details.ui.h:2
-msgid "_Close"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-session-vnc.c:162
-#, c-format
-msgid "Unsupported authentication type %d"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-vm-connection.c:64
-msgid "No running virtual machine found"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-vm-connection.c:93
-msgid "No virtual machine was chosen"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:544
-msgid "Ctrl+Alt+_Del"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:545
-msgid "Ctrl+Alt+_Backspace"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:547
-msgid "Ctrl+Alt+F_1"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:548
-msgid "Ctrl+Alt+F_2"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:549
-msgid "Ctrl+Alt+F_3"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:550
-msgid "Ctrl+Alt+F_4"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:551
-msgid "Ctrl+Alt+F_5"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:552
-msgid "Ctrl+Alt+F_6"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:553
-msgid "Ctrl+Alt+F_7"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:554
-msgid "Ctrl+Alt+F_8"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:555
-msgid "Ctrl+Alt+F_9"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:556
-msgid "Ctrl+Alt+F1_0"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:557
-msgid "Ctrl+Alt+F11"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:558
-msgid "Ctrl+Alt+F12"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:953
-#, c-format
-msgid "Unable to determine image format for file '%s'"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:980
-msgid "_Save"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:988
-msgid "Screenshot.png"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:1062 ../src/virt-viewer-window.c:1064
-msgid "Unknown"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:1152
-msgid "Unable to connnect to oVirt"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:1175
-msgid "Disconnect"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:1183 ../src/virt-viewer-window.c:1184
-msgid "USB device selection"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:1193
-msgid "Send key combination"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:1203 ../src/virt-viewer-window.c:1204
-msgid "Leave fullscreen"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:1279
-msgid "Ctrl+Alt"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:1282
-#, c-format
-msgid "(Press %s to release pointer)"
-msgstr ""
-
-#. translators:
-#. * This is "<ungrab (or empty)><space (or empty)><subtitle (or empty)> - <appname>"
-#. * Such as: "(Press Ctrl+Alt to release pointer) BigCorpTycoon MOTD - Virt Viewer"
-#.
-#: ../src/virt-viewer-window.c:1293
-#, c-format
-msgid "%s%s%s - %s"
-msgstr ""
-
-#. translators: <space>
-#: ../src/virt-viewer-window.c:1297
-msgid " "
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-file.c:862
-#, c-format
-msgid ""
-"At least %s version %s is required to setup this connection, see %s for "
-"details"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-file.c:870
-#, c-format
-msgid "At least %s version %s is required to setup this connection"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer.c:133
-msgid "Direct connection with no automatic tunnels"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer.c:135
-msgid "Attach to the local display using libvirt"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer.c:137
-msgid "Connect to hypervisor"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer.c:139
-msgid "Wait for domain to start"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer.c:141
-msgid "Reconnect to domain upon restart"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer.c:143
-msgid "Select the virtual machine only by its name"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer.c:145
-msgid "Select the virtual machine only by its id"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer.c:147
-msgid "Select the virtual machine only by its uuid"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer.c:154
-msgid "Virtual machine graphical console"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer.c:173
-#, c-format
-msgid ""
-"\n"
-"Usage: %s [OPTIONS] [ID|UUID|DOMAIN-NAME]\n"
-"\n"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer.c:185
-#, c-format
-msgid ""
-"\n"
-"No ID|UUID|DOMAIN-NAME was specified for '%s'\n"
-"\n"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer.c:300
-msgid "Waiting for guest domain to re-start"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer.c:554
-#, c-format
-msgid "Cannot determine the graphic type for the guest %s"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer.c:603
-#, c-format
-msgid "Cannot determine the host for the guest %s"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer.c:631
-#, c-format
-msgid "Guest '%s' is not reachable"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer.c:860
-#, c-format
-msgid "Virtual machine %s is not running"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer.c:884
-msgid "Waiting for libvirt to start"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer.c:888
-msgid "Finding guest domain"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer.c:892
-msgid "Waiting for guest domain to be created"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer.c:918
-msgid "Checking guest domain status"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer.c:921
-msgid "Cannot get guest state"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer.c:927
-msgid "Waiting for guest domain to start"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer.c:1040
-#, c-format
-msgid "Unable to connect to libvirt with URI: %s."
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer.c:1041
-msgid "[none]"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer.c:1048
-msgid "Authentication failed."
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer.c:1108
-msgid "Failed to connect: "
-msgstr ""
-
-#.
-#. * Local variables:
-#. * c-indent-level: 4
-#. * c-basic-offset: 4
-#. * indent-tabs-mode: nil
-#. * End:
-#.
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer.ui.h:1
-msgid "_File"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer.ui.h:2
-msgid "_Screenshot"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer.ui.h:3
-msgid "_USB device selection"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer.ui.h:4
-msgid "Smartcard insertion"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer.ui.h:5
-msgid "Smartcard removal"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer.ui.h:6
-msgid "_Change CD"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer.ui.h:7
-msgid "_Preferences"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer.ui.h:8
-msgid "_Quit"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer.ui.h:9
-msgid "_View"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer.ui.h:10
-msgid "_Full screen"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer.ui.h:11
-msgid "_Zoom"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer.ui.h:12
-msgid "Zoom _In"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer.ui.h:13
-msgid "Zoom _Out"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer.ui.h:14
-msgid "_Normal Size"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer.ui.h:15
-msgid "_Displays"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer.ui.h:16
-msgid "Release cursor"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer.ui.h:17
-msgid "_Send key"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer.ui.h:18
-msgid "_Help"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer.ui.h:19
-msgid "_Guest Details"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer.ui.h:20
-msgid "_About"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-guest-details.ui.h:1
-msgid "Guest Details"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-guest-details.ui.h:3
-msgid "Name:"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-guest-details.ui.h:4
-msgid "GUID:"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-vm-connection.ui.h:1
-msgid "Choose a virtual machine"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-vm-connection.ui.h:5
-msgid "Available virtual machines"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-preferences.ui.h:1
-msgid "Preferences"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-preferences.ui.h:2
-msgid "Folder sharing"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-preferences.ui.h:3
-msgid "Share folder"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-preferences.ui.h:4
-msgid "Read-only"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-preferences.ui.h:5
-msgid "Spice"
-msgstr ""
diff --git a/po/zh_CN.mini.po b/po/zh_CN.mini.po
new file mode 100644
index 0000000..bd563e2
--- /dev/null
+++ b/po/zh_CN.mini.po
@@ -0,0 +1,465 @@
+# Libvirt package strings.
+# Copyright (C) 2019 THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
+# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
+#
+# Translators:
+# Aron Xu <aronxu at gnome.org>, 2010
+# Christopher Meng <cickumqt at gmail.com>, 2013
+# Leah Liu <lliu at redhat.com>, 2010
+# Tommy He <lovenemesis at gmail.com>, 2013
+# Wei Liu <LLIU at REDHAT.COM>, 2012-2013
+# Leah Liu <lliu at redhat.com>, 2016. #zanata
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: https://libvirt.org/bugs.html\n"
+"POT-Creation-Date: 2019-02-20 17:23+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2016-02-23 12:28-0500\n"
+"Last-Translator: Leah Liu <lliu at redhat.com>\n"
+"Language-Team: Chinese (China) (http://www.transifex.com/projects/p/virt-"
+"viewer/language/zh_CN/)\n"
+"Language: zh-CN\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
+"X-Generator: Zanata 3.9.6\n"
+
+msgid " "
+msgstr " "
+
+#, c-format
+msgid "%s%s%s - %s"
+msgstr "%s%s%s - %s"
+
+#, c-format
+msgid "(Press %s to release pointer)"
+msgstr "(按 %s 释放光标)"
+
+msgid "<never|on-disconnect>"
+msgstr "<never|on-disconnect>"
+
+msgid "A remote desktop client built with GTK-VNC, SPICE-GTK and libvirt"
+msgstr "使用 GTK-VNC, SPICE-GTK 和 libvirt 构建远程桌面客户端"
+
+msgid "Access remote desktops"
+msgstr "访问远程桌面"
+
+#, c-format
+msgid "At least %s version %s is required to setup this connection"
+msgstr "设置这个连接至少需要 %s 的 %s 版本"
+
+#, c-format
+msgid ""
+"At least %s version %s is required to setup this connection, see %s for "
+"details"
+msgstr "设置这个连接至少需要 %s 的 %s 版本,详情请查看 %s"
+
+msgid "Attach to the local display using libvirt"
+msgstr "使用 libvirt 附加本地画面"
+
+msgid "Authentication failed."
+msgstr "认证失败。"
+
+#, c-format
+msgid ""
+"Authentication is required for the %s connection to:\n"
+"\n"
+"<b>%s</b>\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"%s 连接需要认证:\n"
+"\n"
+"<b>%s</b>\n"
+"\n"
+
+#, c-format
+msgid "Authentication is required for the %s connection:\n"
+msgstr "需要为 %s 连接进行认证:\n"
+
+msgid "Authentication required"
+msgstr "所需验证"
+
+msgid "Authentication was cancelled"
+msgstr "已取消认证"
+
+msgid "Available virtual machines"
+msgstr "可用虚拟机"
+
+msgid "Cannot determine the connection type from URI"
+msgstr "无法确定 URI 的连接类型"
+
+#, c-format
+msgid "Cannot determine the graphic type for the guest %s"
+msgstr "无法确定虚拟机 %s 的图形类型"
+
+#, c-format
+msgid "Cannot determine the host for the guest %s"
+msgstr "无法确定虚拟机 %s 的主机"
+
+msgid "Cannot get guest state"
+msgstr "无法获得虚拟机状态"
+
+msgid "Checking guest domain status"
+msgstr "正在检查虚拟机域状态"
+
+msgid "Choose a virtual machine"
+msgstr "选择虚拟机"
+
+msgid "Connect to channel unsupported."
+msgstr "无法连接到不支持的通道。"
+
+msgid "Connect to hypervisor"
+msgstr "连接到管理程序(hypervisor)"
+
+msgid "Connect to ssh failed."
+msgstr "连接到 ssh 失败"
+
+msgid "Connected to graphic server"
+msgstr "已连接到图形服务器"
+
+msgid "Connecting to graphic server"
+msgstr "正在连接到图形服务器"
+
+msgid "Connection details"
+msgstr "连接详情"
+
+msgid ""
+"Copyright (C) 2007-2012 Daniel P. Berrange\n"
+"Copyright (C) 2007-2014 Red Hat, Inc."
+msgstr ""
+"版权所有 (C) 2007-2012 Daniel P. Berrange\n"
+"版权所有 (C) 2007-2010 Red Hat, Inc."
+
+msgid "Couldn't open oVirt session: "
+msgstr "无法打开 oVirt 会话:"
+
+msgid "Ctrl+Alt"
+msgstr "Ctrl+Alt"
+
+msgid "Ctrl+Alt+F11"
+msgstr "Ctrl+Alt+F11"
+
+msgid "Ctrl+Alt+F12"
+msgstr "Ctrl+Alt+F12"
+
+msgid "Ctrl+Alt+F1_0"
+msgstr "Ctrl+Alt+F1_0"
+
+msgid "Ctrl+Alt+F_1"
+msgstr "Ctrl+Alt+F_1"
+
+msgid "Ctrl+Alt+F_2"
+msgstr "Ctrl+Alt+F_2"
+
+msgid "Ctrl+Alt+F_3"
+msgstr "Ctrl+Alt+F_3"
+
+msgid "Ctrl+Alt+F_4"
+msgstr "Ctrl+Alt+F_4"
+
+msgid "Ctrl+Alt+F_5"
+msgstr "Ctrl+Alt+F_5"
+
+msgid "Ctrl+Alt+F_6"
+msgstr "Ctrl+Alt+F_6"
+
+msgid "Ctrl+Alt+F_7"
+msgstr "Ctrl+Alt+F_7"
+
+msgid "Ctrl+Alt+F_8"
+msgstr "Ctrl+Alt+F_8"
+
+msgid "Ctrl+Alt+F_9"
+msgstr "Ctrl+Alt+F_9"
+
+msgid "Ctrl+Alt+_Backspace"
+msgstr "Ctrl+Alt+_Backspace"
+
+msgid "Ctrl+Alt+_Del"
+msgstr "Ctrl+Alt+_Del"
+
+msgid "Customise hotkeys"
+msgstr "自定义快捷键"
+
+msgid "Direct connection with no automatic tunnels"
+msgstr "无自动通道的直接连接"
+
+msgid "Disconnect"
+msgstr "断开连接"
+
+msgid "Display can only be attached through libvirt with --attach"
+msgstr "只能通过 libvirt 使用 --attach 连接显示器"
+
+msgid "Display debugging information"
+msgstr "显示调试信息"
+
+msgid "Display verbose information"
+msgstr "显示详细信息"
+
+msgid "Display version information"
+msgstr "显示版本信息"
+
+msgid "Do not ask me again"
+msgstr "不要再问我"
+
+msgid "Do you want to close the session?"
+msgstr "您要关闭这个会话吗?"
+
+msgid "Enable kiosk mode"
+msgstr "启用 kiosk 模式"
+
+msgid "Failed to connect: "
+msgstr "无法连接:"
+
+msgid "Failed to initiate connection"
+msgstr "初始化连接失败"
+
+msgid "Finding guest domain"
+msgstr "正在查找虚拟机域"
+
+msgid "Folder sharing"
+msgstr "文件夹共享"
+
+msgid "For example, spice://foo.example.org:5900"
+msgstr "例如:spice://foo.example.org:5900"
+
+msgid "GUID:"
+msgstr "GUID:"
+
+#, c-format
+msgid "Guest '%s' is not reachable"
+msgstr "无法访问 '%s'"
+
+msgid "Guest Details"
+msgstr "虚拟机详情"
+
+msgid "Guest domain has shutdown"
+msgstr "已关闭虚拟机域"
+
+#, c-format
+msgid "Invalid file %s: "
+msgstr "无效文件 %s:"
+
+#, c-format
+msgid "Invalid kiosk-quit argument: %s"
+msgstr "无效的 kiosk-quit 参数:%s"
+
+msgid "Invalid password"
+msgstr "无效密码"
+
+msgid "Leave fullscreen"
+msgstr "离开全屏"
+
+msgid "Name"
+msgstr "名称"
+
+msgid "Name:"
+msgstr "名称:"
+
+msgid "No connection was chosen"
+msgstr "没有选择任何连接"
+
+msgid "No virtual machine was chosen"
+msgstr "未选择虚拟机"
+
+msgid "Open in full screen mode (adjusts guest resolution to fit the client)"
+msgstr "以全屏模式打开(调整虚拟机解析度使其适用于客户端)"
+
+msgid "Password:"
+msgstr "密码:"
+
+msgid "Preferences"
+msgstr "属性"
+
+msgid "Quit on given condition in kiosk mode"
+msgstr "以 kiosk 模式中给出的条件退出"
+
+msgid "Read-only"
+msgstr "只读"
+
+msgid "Recent connections"
+msgstr "最近的连接"
+
+msgid "Reconnect to domain upon restart"
+msgstr "重启后重新连接到域"
+
+msgid "Release cursor"
+msgstr "释放光标"
+
+msgid "Remote Viewer"
+msgstr "远程查看程序"
+
+msgid "Remote viewer client"
+msgstr "远程查看客户端"
+
+msgid "Select USB devices for redirection"
+msgstr "为重新定向选择 USB 设备"
+
+msgid "Send key combination"
+msgstr "发送按键组合"
+
+msgid "Set window title"
+msgstr "设置窗口标题"
+
+msgid "Share folder"
+msgstr "共享文件夹"
+
+msgid "Show password"
+msgstr "显示密码"
+
+msgid "Smartcard insertion"
+msgstr "插入智能卡"
+
+msgid "Smartcard removal"
+msgstr "删除智能卡"
+
+msgid "Spice"
+msgstr "Spice"
+
+msgid "The Fedora Translation Team"
+msgstr "Fedora 翻译团队"
+
+msgid ""
+"This program is free software; you can redistribute it and/or modify\n"
+"it under the terms of the GNU General Public License as published by\n"
+"the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or\n"
+"(at your option) any later version.\n"
+"\n"
+"This program is distributed in the hope that it will be useful,\n"
+"but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n"
+"MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the\n"
+"GNU General Public License for more details.\n"
+"\n"
+"You should have received a copy of the GNU General Public License\n"
+"along with this program; if not, write to the Free Software\n"
+"Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA\n"
+msgstr ""
+"本程序是免费软件,您可以根据自由软件基金发布的 GNU 通用公共许可证版本 2 或(您"
+"认为合适的)之后的版本重新发布和(/或)修改这个软件。\n"
+"\n"
+"发布本程序是希望它\n"
+"对您有帮助,但不做任何保证,\n"
+"也不保证可用于商业或适合特定目的。\n"
+"详情请查看 GNU 通用公共许可证。\n"
+"\n"
+"本程序附带 GNU 通用公共许可证;\n"
+"如果没有,请致电自由软件基金\n"
+"59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA⏎ \n"
+
+msgid "USB device selection"
+msgstr "USB 设备选择"
+
+#, c-format
+msgid "USB redirection error: %s"
+msgstr "USB 重新定向错误:%s"
+
+#, c-format
+msgid "Unable to authenticate with remote desktop server at %s: %s\n"
+msgstr "无法使用远程桌面服务器在 %s 认证: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "Unable to authenticate with remote desktop server: %s"
+msgstr "无法使用远程桌面服务器验证:%s"
+
+#, c-format
+msgid "Unable to connect to libvirt with URI: %s."
+msgstr "无论使用 URI 连接到 libvirt:%s"
+
+#, c-format
+msgid "Unable to connect to the graphic server %s"
+msgstr "无法连接到图形服务器 %s"
+
+msgid "Unknown"
+msgstr "未知"
+
+#, c-format
+msgid "Unsupported graphic type '%s'"
+msgstr "不支持的图形类型 '%s'"
+
+msgid "Username:"
+msgstr "用户名:"
+
+msgid "VNC does not provide GUID"
+msgstr "VNC 不提供 GUID"
+
+msgid "Virt Viewer"
+msgstr "Virt Viewer"
+
+#, c-format
+msgid "Virtual machine %s is not running"
+msgstr "虚拟机 %s 未运行"
+
+msgid "Virtual machine graphical console"
+msgstr "虚拟机图形控制台"
+
+msgid "Wait for domain to start"
+msgstr "等待域启动"
+
+#, c-format
+msgid "Waiting for display %d..."
+msgstr "等待显示器 %d......"
+
+msgid "Waiting for guest domain to be created"
+msgstr "正在等待生成虚拟机域"
+
+msgid "Waiting for guest domain to re-start"
+msgstr "等待虚拟机域重启"
+
+msgid "Waiting for guest domain to start"
+msgstr "正在等待虚拟机域启动"
+
+msgid "Waiting for libvirt to start"
+msgstr "等待 libvirt 启动"
+
+#, c-format
+msgid "Zoom level must be within %d-%d\n"
+msgstr "缩放级别必须在 %d-%d 之间\n"
+
+msgid "Zoom level of window, in percentage"
+msgstr "窗口缩放级别,以百分比计"
+
+msgid "[none]"
+msgstr "[无]"
+
+msgid "_Change CD"
+msgstr "更换设备(_C)"
+
+msgid "_File"
+msgstr "文件(_F)"
+
+msgid "_Guest Details"
+msgstr "虚拟机详情(_G)"
+
+msgid "_Help"
+msgstr "帮助(_H)"
+
+msgid "_Send key"
+msgstr "发送按键(_S)"
+
+msgid "_View"
+msgstr "查看(_V)"
+
+msgid "_Zoom"
+msgstr "缩放(_Z)"
+
+msgid "failed to parse ovirt uri"
+msgstr "解析 ovirt uri 失败"
+
+msgid "label"
+msgstr "标签"
+
+#, c-format
+msgid "oVirt VM %s has no display"
+msgstr "oVirt VM %s 没有显示器"
+
+#, c-format
+msgid "oVirt VM %s has no host information"
+msgstr "oVirt VM %s 没有主机虚拟系"
+
+#, c-format
+msgid "oVirt VM %s is not running"
+msgstr "oVirt VM %s 未运行"
+
+msgid "virt-manager.org"
+msgstr "virt-manager.org"
diff --git a/po/zh_CN.po b/po/zh_CN.po
deleted file mode 100644
index dea0795..0000000
--- a/po/zh_CN.po
+++ /dev/null
@@ -1,887 +0,0 @@
-# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
-# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
-# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
-#
-# Translators:
-# Aron Xu <aronxu at gnome.org>, 2010
-# Christopher Meng <cickumqt at gmail.com>, 2013
-# Leah Liu <lliu at redhat.com>, 2010
-# Tommy He <lovenemesis at gmail.com>, 2013
-# Wei Liu <LLIU at REDHAT.COM>, 2012-2013
-# Leah Liu <lliu at redhat.com>, 2016. #zanata
-msgid ""
-msgstr ""
-"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2017-12-04 16:36+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2016-02-23 12:28-0500\n"
-"Last-Translator: Leah Liu <lliu at redhat.com>\n"
-"Language-Team: Chinese (China) (http://www.transifex.com/projects/p/virt-"
-"viewer/language/zh_CN/)\n"
-"Language: zh-CN\n"
-"MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
-"X-Generator: Zanata 3.9.6\n"
-
-#: ../data/remote-viewer.appdata.xml.in.h:1
-#: ../data/remote-viewer.desktop.in.h:1 ../src/remote-viewer-main.c:39
-msgid "Remote Viewer"
-msgstr "远程查看程序"
-
-#: ../data/remote-viewer.appdata.xml.in.h:2
-msgid "Remotely access virtual machines"
-msgstr ""
-
-#: ../data/remote-viewer.appdata.xml.in.h:3
-msgid ""
-"Remote Viewer provides a graphical viewer for the guest OS display. At this "
-"time it supports guest OS using the VNC or SPICE protocols. Further "
-"protocols may be supported in the future as user demand dictates. The viewer "
-"can connect directly to both local and remotely hosted guest OS, optionally "
-"using SSL/TLS encryption."
-msgstr ""
-
-#: ../data/remote-viewer.desktop.in.h:2
-msgid "Access remote desktops"
-msgstr "访问远程桌面"
-
-#: ../data/virt-viewer-mime.xml.in.h:1
-msgid "Virt-Viewer connection file"
-msgstr "Virt-Viewer 连接文件"
-
-#: ../src/remote-viewer-iso-list-dialog.c:160
-msgid "Failed to fetch CD names"
-msgstr ""
-
-#: ../src/remote-viewer-iso-list-dialog.c:212
-msgid "<b>Loading...</b>"
-msgstr ""
-
-#: ../src/remote-viewer-iso-list-dialog.c:285
-msgid "Refresh"
-msgstr ""
-
-#: ../src/remote-viewer-iso-list-dialog.c:286
-msgid "Close"
-msgstr ""
-
-#: ../src/remote-viewer-iso-list-dialog.c:306
-msgid "Unspecified error"
-msgstr ""
-
-#: ../src/remote-viewer-iso-list-dialog.c:328
-msgid "Failed to change CD"
-msgstr ""
-
-#: ../src/remote-viewer-iso-list-dialog.c:380
-msgid "Change CD"
-msgstr ""
-
-#: ../src/remote-viewer.c:118
-msgid "Set window title"
-msgstr "设置窗口标题"
-
-#: ../src/remote-viewer.c:125
-msgid "Remote viewer client"
-msgstr "远程查看客户端"
-
-#: ../src/remote-viewer.c:150
-#, c-format
-msgid ""
-"\n"
-"Error: can't handle multiple URIs\n"
-"\n"
-msgstr ""
-
-#: ../src/remote-viewer.c:164 ../src/virt-viewer.c:202
-#, c-format
-msgid "Run '%s --help' to see a full list of available command line options\n"
-msgstr ""
-
-#: ../src/remote-viewer.c:435
-msgid "failed to parse ovirt uri"
-msgstr "解析 ovirt uri 失败"
-
-#: ../src/remote-viewer.c:455 ../src/virt-viewer.c:1101
-msgid "Authentication was cancelled"
-msgstr "已取消认证"
-
-#: ../src/remote-viewer.c:480
-#, c-format
-msgid "oVirt VM %s is not running"
-msgstr "oVirt VM %s 未运行"
-
-#: ../src/remote-viewer.c:494
-#, c-format
-msgid "oVirt VM %s has no display"
-msgstr "oVirt VM %s 没有显示器"
-
-#: ../src/remote-viewer.c:520
-#, c-format
-msgid "oVirt VM %s has no host information"
-msgstr "oVirt VM %s 没有主机虚拟系"
-
-#: ../src/remote-viewer.c:531
-#, c-format
-msgid "oVirt VM %s has unknown display type: %d"
-msgstr "oVirt VM %s 有未知限制器类型:%d"
-
-#: ../src/remote-viewer.c:713
-msgid "Failed to initiate connection"
-msgstr "初始化连接失败"
-
-#: ../src/remote-viewer.c:742
-msgid "No connection was chosen"
-msgstr "没有选择任何连接"
-
-#: ../src/remote-viewer.c:759
-msgid "Failed to read stdin: "
-msgstr ""
-
-#: ../src/remote-viewer.c:776
-#, c-format
-msgid "Invalid file %s: "
-msgstr "无效文件 %s:"
-
-#: ../src/remote-viewer.c:786
-msgid "Cannot determine the connection type from URI"
-msgstr "无法确定 URI 的连接类型"
-
-#: ../src/remote-viewer.c:792
-msgid "Couldn't open oVirt session: "
-msgstr "无法打开 oVirt 会话:"
-
-#: ../src/remote-viewer.c:815
-#, c-format
-msgid "Unable to connect: %s"
-msgstr ""
-
-#.
-#. * Local variables:
-#. * c-indent-level: 4
-#. * c-basic-offset: 4
-#. * indent-tabs-mode: nil
-#. * End:
-#.
-#: ../src/resources/ui/remote-viewer-connect.ui.h:1
-msgid "Connection details"
-msgstr "连接详情"
-
-#: ../src/resources/ui/remote-viewer-connect.ui.h:2
-msgid "Connection _Address"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/remote-viewer-connect.ui.h:3
-msgid "For example, spice://foo.example.org:5900"
-msgstr "例如:spice://foo.example.org:5900"
-
-#: ../src/resources/ui/remote-viewer-connect.ui.h:4
-msgid "Recent connections"
-msgstr "最近的连接"
-
-#: ../src/resources/ui/remote-viewer-connect.ui.h:5
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-auth.ui.h:2 ../src/virt-viewer-window.c:979
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-vm-connection.ui.h:2
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-file-transfer-dialog.ui.h:1
-msgid "_Cancel"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/remote-viewer-connect.ui.h:6
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-vm-connection.ui.h:3
-msgid "C_onnect"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/remote-viewer-iso-list.ui.h:1
-msgid "Loading..."
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/remote-viewer-iso-list.ui.h:2
-msgid "Select ISO"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/remote-viewer-iso-list.ui.h:3
-msgid "Selected"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/remote-viewer-iso-list.ui.h:4
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-vm-connection.ui.h:4
-msgid "Name"
-msgstr "名称"
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-about.ui.h:1
-msgid "About Virt-Viewer"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-about.ui.h:2
-msgid ""
-"Copyright (C) 2007-2012 Daniel P. Berrange\n"
-"Copyright (C) 2007-2014 Red Hat, Inc."
-msgstr ""
-"版权所有 (C) 2007-2012 Daniel P. Berrange\n"
-"版权所有 (C) 2007-2010 Red Hat, Inc."
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-about.ui.h:4
-msgid "A remote desktop client built with GTK-VNC, SPICE-GTK and libvirt"
-msgstr "使用 GTK-VNC, SPICE-GTK 和 libvirt 构建远程桌面客户端"
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-about.ui.h:5
-msgid "virt-manager.org"
-msgstr "virt-manager.org"
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-about.ui.h:6
-msgid ""
-"This program is free software; you can redistribute it and/or modify\n"
-"it under the terms of the GNU General Public License as published by\n"
-"the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or\n"
-"(at your option) any later version.\n"
-"\n"
-"This program is distributed in the hope that it will be useful,\n"
-"but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n"
-"MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the\n"
-"GNU General Public License for more details.\n"
-"\n"
-"You should have received a copy of the GNU General Public License\n"
-"along with this program; if not, write to the Free Software\n"
-"Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA\n"
-msgstr ""
-"本程序是免费软件,您可以根据自由软件基金发布的 GNU 通用公共许可证版本 2 或(您"
-"认为合适的)之后的版本重新发布和(/或)修改这个软件。\n"
-"\n"
-"发布本程序是希望它\n"
-"对您有帮助,但不做任何保证,\n"
-"也不保证可用于商业或适合特定目的。\n"
-"详情请查看 GNU 通用公共许可证。\n"
-"\n"
-"本程序附带 GNU 通用公共许可证;\n"
-"如果没有,请致电自由软件基金\n"
-"59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA⏎ \n"
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-about.ui.h:20
-msgid "The Fedora Translation Team"
-msgstr "Fedora 翻译团队"
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:459
-msgid "Do you want to close the session?"
-msgstr "您要关闭这个会话吗?"
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:461
-msgid "Do not ask me again"
-msgstr "不要再问我"
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:655
-#, c-format
-msgid "Address is too long for unix socket_path: %s"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:665
-#, c-format
-msgid "Creating unix socket failed: %s"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:671
-#, c-format
-msgid "Connecting to unix socket failed: %s"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:955
-#, c-format
-msgid "Waiting for display %d..."
-msgstr "等待显示器 %d......"
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:1062
-#, c-format
-msgid "Unsupported graphic type '%s'"
-msgstr "不支持的图形类型 '%s'"
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:1146
-msgid "Connect to ssh failed."
-msgstr "连接到 ssh 失败"
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:1161
-#, c-format
-msgid "Can't connect to channel: %s"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:1163
-msgid "only SSH or unix socket connection supported."
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:1176
-msgid "Connect to channel unsupported."
-msgstr "无法连接到不支持的通道。"
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:1238
-msgid "Display can only be attached through libvirt with --attach"
-msgstr "只能通过 libvirt 使用 --attach 连接显示器"
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:1263
-msgid "Connecting to graphic server"
-msgstr "正在连接到图形服务器"
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:1362
-msgid "Guest domain has shutdown"
-msgstr "已关闭虚拟机域"
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:1423
-msgid "Connected to graphic server"
-msgstr "已连接到图形服务器"
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:1452
-#, c-format
-msgid "Unable to connect to the graphic server %s"
-msgstr "无法连接到图形服务器 %s"
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:1478
-#, c-format
-msgid "Unable to authenticate with remote desktop server at %s: %s\n"
-msgstr "无法使用远程桌面服务器在 %s 认证: %s\n"
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:1492
-#, c-format
-msgid "Unable to authenticate with remote desktop server: %s"
-msgstr "无法使用远程桌面服务器验证:%s"
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:1500
-#, c-format
-msgid "USB redirection error: %s"
-msgstr "USB 重新定向错误:%s"
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:1834
-#, c-format
-msgid "Zoom level must be within %d-%d\n"
-msgstr "缩放级别必须在 %d-%d 之间\n"
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:1887
-#, c-format
-msgid "%s\n"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:1897
-#, c-format
-msgid "%s version %s"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:2321
-#, c-format
-msgid "Display _%d"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:2577
-#, c-format
-msgid "Invalid kiosk-quit argument: %s"
-msgstr "无效的 kiosk-quit 参数:%s"
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:2588
-msgid "Display version information"
-msgstr "显示版本信息"
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:2590
-msgid "Zoom level of window, in percentage"
-msgstr "窗口缩放级别,以百分比计"
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:2592
-msgid "Open in full screen mode (adjusts guest resolution to fit the client)"
-msgstr "以全屏模式打开(调整虚拟机解析度使其适用于客户端)"
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:2594
-msgid "Customise hotkeys"
-msgstr "自定义快捷键"
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:2596
-msgid "Enable kiosk mode"
-msgstr "启用 kiosk 模式"
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:2598
-msgid "Quit on given condition in kiosk mode"
-msgstr "以 kiosk 模式中给出的条件退出"
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:2598
-msgid "<never|on-disconnect>"
-msgstr "<never|on-disconnect>"
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:2600
-msgid "Display verbose information"
-msgstr "显示详细信息"
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:2602
-msgid "Display debugging information"
-msgstr "显示调试信息"
-
-#: ../src/virt-viewer-auth.c:89
-#, c-format
-msgid ""
-"Authentication is required for the %s connection to:\n"
-"\n"
-"<b>%s</b>\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"%s 连接需要认证:\n"
-"\n"
-"<b>%s</b>\n"
-"\n"
-
-#: ../src/virt-viewer-auth.c:93
-#, c-format
-msgid "Authentication is required for the %s connection:\n"
-msgstr "需要为 %s 连接进行认证:\n"
-
-#.
-#. * Local variables:
-#. * c-indent-level: 4
-#. * c-basic-offset: 4
-#. * indent-tabs-mode: nil
-#. * End:
-#.
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-auth.ui.h:1
-msgid "Authentication required"
-msgstr "所需验证"
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-auth.ui.h:3
-msgid "_OK"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-auth.ui.h:4
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-guest-details.ui.h:5
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-file-transfer-dialog.ui.h:2
-msgid "label"
-msgstr "标签"
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-auth.ui.h:5
-msgid "Password:"
-msgstr "密码:"
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-auth.ui.h:6
-msgid "Username:"
-msgstr "用户名:"
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-auth.ui.h:7
-msgid "Show password"
-msgstr "显示密码"
-
-#: ../src/virt-viewer-display-vnc.c:134
-msgid "VNC does not provide GUID"
-msgstr "VNC 不提供 GUID"
-
-#: ../src/virt-viewer-file-transfer-dialog.c:128
-msgid "File Transfers"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-file-transfer-dialog.c:154
-msgid "Transferring 1 file..."
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-file-transfer-dialog.c:156
-#, c-format
-msgid "Transferring %d file of %d..."
-msgid_plural "Transferring %d files of %d..."
-msgstr[0] ""
-
-#: ../src/virt-viewer-file-transfer-dialog.c:228
-#, c-format
-msgid "An error caused the following file transfers to fail:%s"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-main.c:38
-msgid "Virt Viewer"
-msgstr "Virt Viewer"
-
-#: ../src/virt-viewer-session-spice.c:704
-msgid "Invalid password"
-msgstr "无效密码"
-
-#. Create the widgets
-#: ../src/virt-viewer-session-spice.c:802
-msgid "Select USB devices for redirection"
-msgstr "为重新定向选择 USB 设备"
-
-#: ../src/virt-viewer-session-spice.c:804
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-guest-details.ui.h:2
-msgid "_Close"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-session-vnc.c:162
-#, c-format
-msgid "Unsupported authentication type %d"
-msgstr "不支持的验证类型 %d"
-
-#: ../src/virt-viewer-vm-connection.c:64
-msgid "No running virtual machine found"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-vm-connection.c:93
-msgid "No virtual machine was chosen"
-msgstr "未选择虚拟机"
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:544
-msgid "Ctrl+Alt+_Del"
-msgstr "Ctrl+Alt+_Del"
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:545
-msgid "Ctrl+Alt+_Backspace"
-msgstr "Ctrl+Alt+_Backspace"
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:547
-msgid "Ctrl+Alt+F_1"
-msgstr "Ctrl+Alt+F_1"
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:548
-msgid "Ctrl+Alt+F_2"
-msgstr "Ctrl+Alt+F_2"
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:549
-msgid "Ctrl+Alt+F_3"
-msgstr "Ctrl+Alt+F_3"
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:550
-msgid "Ctrl+Alt+F_4"
-msgstr "Ctrl+Alt+F_4"
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:551
-msgid "Ctrl+Alt+F_5"
-msgstr "Ctrl+Alt+F_5"
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:552
-msgid "Ctrl+Alt+F_6"
-msgstr "Ctrl+Alt+F_6"
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:553
-msgid "Ctrl+Alt+F_7"
-msgstr "Ctrl+Alt+F_7"
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:554
-msgid "Ctrl+Alt+F_8"
-msgstr "Ctrl+Alt+F_8"
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:555
-msgid "Ctrl+Alt+F_9"
-msgstr "Ctrl+Alt+F_9"
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:556
-msgid "Ctrl+Alt+F1_0"
-msgstr "Ctrl+Alt+F1_0"
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:557
-msgid "Ctrl+Alt+F11"
-msgstr "Ctrl+Alt+F11"
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:558
-msgid "Ctrl+Alt+F12"
-msgstr "Ctrl+Alt+F12"
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:953
-#, c-format
-msgid "Unable to determine image format for file '%s'"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:980
-msgid "_Save"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:988
-msgid "Screenshot.png"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:1062 ../src/virt-viewer-window.c:1064
-msgid "Unknown"
-msgstr "未知"
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:1152
-msgid "Unable to connnect to oVirt"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:1175
-msgid "Disconnect"
-msgstr "断开连接"
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:1183 ../src/virt-viewer-window.c:1184
-msgid "USB device selection"
-msgstr "USB 设备选择"
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:1193
-msgid "Send key combination"
-msgstr "发送按键组合"
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:1203 ../src/virt-viewer-window.c:1204
-msgid "Leave fullscreen"
-msgstr "离开全屏"
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:1279
-msgid "Ctrl+Alt"
-msgstr "Ctrl+Alt"
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:1282
-#, c-format
-msgid "(Press %s to release pointer)"
-msgstr "(按 %s 释放光标)"
-
-#. translators:
-#. * This is "<ungrab (or empty)><space (or empty)><subtitle (or empty)> - <appname>"
-#. * Such as: "(Press Ctrl+Alt to release pointer) BigCorpTycoon MOTD - Virt Viewer"
-#.
-#: ../src/virt-viewer-window.c:1293
-#, c-format
-msgid "%s%s%s - %s"
-msgstr "%s%s%s - %s"
-
-#. translators: <space>
-#: ../src/virt-viewer-window.c:1297
-msgid " "
-msgstr " "
-
-#: ../src/virt-viewer-file.c:862
-#, c-format
-msgid ""
-"At least %s version %s is required to setup this connection, see %s for "
-"details"
-msgstr "设置这个连接至少需要 %s 的 %s 版本,详情请查看 %s"
-
-#: ../src/virt-viewer-file.c:870
-#, c-format
-msgid "At least %s version %s is required to setup this connection"
-msgstr "设置这个连接至少需要 %s 的 %s 版本"
-
-#: ../src/virt-viewer.c:133
-msgid "Direct connection with no automatic tunnels"
-msgstr "无自动通道的直接连接"
-
-#: ../src/virt-viewer.c:135
-msgid "Attach to the local display using libvirt"
-msgstr "使用 libvirt 附加本地画面"
-
-#: ../src/virt-viewer.c:137
-msgid "Connect to hypervisor"
-msgstr "连接到管理程序(hypervisor)"
-
-#: ../src/virt-viewer.c:139
-msgid "Wait for domain to start"
-msgstr "等待域启动"
-
-#: ../src/virt-viewer.c:141
-msgid "Reconnect to domain upon restart"
-msgstr "重启后重新连接到域"
-
-#: ../src/virt-viewer.c:143
-msgid "Select the virtual machine only by its name"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer.c:145
-msgid "Select the virtual machine only by its id"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer.c:147
-msgid "Select the virtual machine only by its uuid"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer.c:154
-msgid "Virtual machine graphical console"
-msgstr "虚拟机图形控制台"
-
-#: ../src/virt-viewer.c:173
-#, c-format
-msgid ""
-"\n"
-"Usage: %s [OPTIONS] [ID|UUID|DOMAIN-NAME]\n"
-"\n"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer.c:185
-#, c-format
-msgid ""
-"\n"
-"No ID|UUID|DOMAIN-NAME was specified for '%s'\n"
-"\n"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer.c:300
-msgid "Waiting for guest domain to re-start"
-msgstr "等待虚拟机域重启"
-
-#: ../src/virt-viewer.c:554
-#, c-format
-msgid "Cannot determine the graphic type for the guest %s"
-msgstr "无法确定虚拟机 %s 的图形类型"
-
-#: ../src/virt-viewer.c:603
-#, c-format
-msgid "Cannot determine the host for the guest %s"
-msgstr "无法确定虚拟机 %s 的主机"
-
-#: ../src/virt-viewer.c:631
-#, c-format
-msgid "Guest '%s' is not reachable"
-msgstr "无法访问 '%s'"
-
-#: ../src/virt-viewer.c:860
-#, c-format
-msgid "Virtual machine %s is not running"
-msgstr "虚拟机 %s 未运行"
-
-#: ../src/virt-viewer.c:884
-msgid "Waiting for libvirt to start"
-msgstr "等待 libvirt 启动"
-
-#: ../src/virt-viewer.c:888
-msgid "Finding guest domain"
-msgstr "正在查找虚拟机域"
-
-#: ../src/virt-viewer.c:892
-msgid "Waiting for guest domain to be created"
-msgstr "正在等待生成虚拟机域"
-
-#: ../src/virt-viewer.c:918
-msgid "Checking guest domain status"
-msgstr "正在检查虚拟机域状态"
-
-#: ../src/virt-viewer.c:921
-msgid "Cannot get guest state"
-msgstr "无法获得虚拟机状态"
-
-#: ../src/virt-viewer.c:927
-msgid "Waiting for guest domain to start"
-msgstr "正在等待虚拟机域启动"
-
-#: ../src/virt-viewer.c:1040
-#, c-format
-msgid "Unable to connect to libvirt with URI: %s."
-msgstr "无论使用 URI 连接到 libvirt:%s"
-
-#: ../src/virt-viewer.c:1041
-msgid "[none]"
-msgstr "[无]"
-
-#: ../src/virt-viewer.c:1048
-msgid "Authentication failed."
-msgstr "认证失败。"
-
-#: ../src/virt-viewer.c:1108
-msgid "Failed to connect: "
-msgstr "无法连接:"
-
-#.
-#. * Local variables:
-#. * c-indent-level: 4
-#. * c-basic-offset: 4
-#. * indent-tabs-mode: nil
-#. * End:
-#.
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer.ui.h:1
-msgid "_File"
-msgstr "文件(_F)"
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer.ui.h:2
-msgid "_Screenshot"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer.ui.h:3
-msgid "_USB device selection"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer.ui.h:4
-msgid "Smartcard insertion"
-msgstr "插入智能卡"
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer.ui.h:5
-msgid "Smartcard removal"
-msgstr "删除智能卡"
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer.ui.h:6
-msgid "_Change CD"
-msgstr "更换设备(_C)"
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer.ui.h:7
-msgid "_Preferences"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer.ui.h:8
-msgid "_Quit"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer.ui.h:9
-msgid "_View"
-msgstr "查看(_V)"
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer.ui.h:10
-msgid "_Full screen"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer.ui.h:11
-msgid "_Zoom"
-msgstr "缩放(_Z)"
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer.ui.h:12
-msgid "Zoom _In"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer.ui.h:13
-msgid "Zoom _Out"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer.ui.h:14
-msgid "_Normal Size"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer.ui.h:15
-msgid "_Displays"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer.ui.h:16
-msgid "Release cursor"
-msgstr "释放光标"
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer.ui.h:17
-msgid "_Send key"
-msgstr "发送按键(_S)"
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer.ui.h:18
-msgid "_Help"
-msgstr "帮助(_H)"
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer.ui.h:19
-msgid "_Guest Details"
-msgstr "虚拟机详情(_G)"
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer.ui.h:20
-msgid "_About"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-guest-details.ui.h:1
-msgid "Guest Details"
-msgstr "虚拟机详情"
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-guest-details.ui.h:3
-msgid "Name:"
-msgstr "名称:"
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-guest-details.ui.h:4
-msgid "GUID:"
-msgstr "GUID:"
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-vm-connection.ui.h:1
-msgid "Choose a virtual machine"
-msgstr "选择虚拟机"
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-vm-connection.ui.h:5
-msgid "Available virtual machines"
-msgstr "可用虚拟机"
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-preferences.ui.h:1
-msgid "Preferences"
-msgstr "属性"
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-preferences.ui.h:2
-msgid "Folder sharing"
-msgstr "文件夹共享"
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-preferences.ui.h:3
-msgid "Share folder"
-msgstr "共享文件夹"
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-preferences.ui.h:4
-msgid "Read-only"
-msgstr "只读"
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-preferences.ui.h:5
-msgid "Spice"
-msgstr "Spice"
diff --git a/po/zh_HK.mini.po b/po/zh_HK.mini.po
new file mode 100644
index 0000000..7467198
--- /dev/null
+++ b/po/zh_HK.mini.po
@@ -0,0 +1,19 @@
+# Libvirt package strings.
+# Copyright (C) 2019 THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
+# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
+# FIRST AUTHOR <EMAIL at ADDRESS>, YEAR.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: https://libvirt.org/bugs.html\n"
+"POT-Creation-Date: 2019-02-20 17:23+0000\n"
+"PO-Revision-Date: \n"
+"Last-Translator: \n"
+"Language-Team: Chinese (Hong Kong SAR China)\n"
+"Language: zh-HK\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0\n"
+"X-Generator: Zanata 3.8.4\n"
diff --git a/po/zh_HK.po b/po/zh_HK.po
deleted file mode 100644
index c1f6235..0000000
--- a/po/zh_HK.po
+++ /dev/null
@@ -1,863 +0,0 @@
-# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
-# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
-# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
-# FIRST AUTHOR <EMAIL at ADDRESS>, YEAR.
-#
-msgid ""
-msgstr ""
-"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2017-12-04 16:36+0000\n"
-"PO-Revision-Date: \n"
-"Last-Translator: \n"
-"Language-Team: Chinese (Hong Kong SAR China)\n"
-"Language: zh-HK\n"
-"MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0\n"
-"X-Generator: Zanata 3.8.4\n"
-
-#: ../data/remote-viewer.appdata.xml.in.h:1
-#: ../data/remote-viewer.desktop.in.h:1 ../src/remote-viewer-main.c:39
-msgid "Remote Viewer"
-msgstr ""
-
-#: ../data/remote-viewer.appdata.xml.in.h:2
-msgid "Remotely access virtual machines"
-msgstr ""
-
-#: ../data/remote-viewer.appdata.xml.in.h:3
-msgid ""
-"Remote Viewer provides a graphical viewer for the guest OS display. At this "
-"time it supports guest OS using the VNC or SPICE protocols. Further "
-"protocols may be supported in the future as user demand dictates. The viewer "
-"can connect directly to both local and remotely hosted guest OS, optionally "
-"using SSL/TLS encryption."
-msgstr ""
-
-#: ../data/remote-viewer.desktop.in.h:2
-msgid "Access remote desktops"
-msgstr ""
-
-#: ../data/virt-viewer-mime.xml.in.h:1
-msgid "Virt-Viewer connection file"
-msgstr ""
-
-#: ../src/remote-viewer-iso-list-dialog.c:160
-msgid "Failed to fetch CD names"
-msgstr ""
-
-#: ../src/remote-viewer-iso-list-dialog.c:212
-msgid "<b>Loading...</b>"
-msgstr ""
-
-#: ../src/remote-viewer-iso-list-dialog.c:285
-msgid "Refresh"
-msgstr ""
-
-#: ../src/remote-viewer-iso-list-dialog.c:286
-msgid "Close"
-msgstr ""
-
-#: ../src/remote-viewer-iso-list-dialog.c:306
-msgid "Unspecified error"
-msgstr ""
-
-#: ../src/remote-viewer-iso-list-dialog.c:328
-msgid "Failed to change CD"
-msgstr ""
-
-#: ../src/remote-viewer-iso-list-dialog.c:380
-msgid "Change CD"
-msgstr ""
-
-#: ../src/remote-viewer.c:118
-msgid "Set window title"
-msgstr ""
-
-#: ../src/remote-viewer.c:125
-msgid "Remote viewer client"
-msgstr ""
-
-#: ../src/remote-viewer.c:150
-#, c-format
-msgid ""
-"\n"
-"Error: can't handle multiple URIs\n"
-"\n"
-msgstr ""
-
-#: ../src/remote-viewer.c:164 ../src/virt-viewer.c:202
-#, c-format
-msgid "Run '%s --help' to see a full list of available command line options\n"
-msgstr ""
-
-#: ../src/remote-viewer.c:435
-msgid "failed to parse ovirt uri"
-msgstr ""
-
-#: ../src/remote-viewer.c:455 ../src/virt-viewer.c:1101
-msgid "Authentication was cancelled"
-msgstr ""
-
-#: ../src/remote-viewer.c:480
-#, c-format
-msgid "oVirt VM %s is not running"
-msgstr ""
-
-#: ../src/remote-viewer.c:494
-#, c-format
-msgid "oVirt VM %s has no display"
-msgstr ""
-
-#: ../src/remote-viewer.c:520
-#, c-format
-msgid "oVirt VM %s has no host information"
-msgstr ""
-
-#: ../src/remote-viewer.c:531
-#, c-format
-msgid "oVirt VM %s has unknown display type: %d"
-msgstr ""
-
-#: ../src/remote-viewer.c:713
-msgid "Failed to initiate connection"
-msgstr ""
-
-#: ../src/remote-viewer.c:742
-msgid "No connection was chosen"
-msgstr ""
-
-#: ../src/remote-viewer.c:759
-msgid "Failed to read stdin: "
-msgstr ""
-
-#: ../src/remote-viewer.c:776
-#, c-format
-msgid "Invalid file %s: "
-msgstr ""
-
-#: ../src/remote-viewer.c:786
-msgid "Cannot determine the connection type from URI"
-msgstr ""
-
-#: ../src/remote-viewer.c:792
-msgid "Couldn't open oVirt session: "
-msgstr ""
-
-#: ../src/remote-viewer.c:815
-#, c-format
-msgid "Unable to connect: %s"
-msgstr ""
-
-#.
-#. * Local variables:
-#. * c-indent-level: 4
-#. * c-basic-offset: 4
-#. * indent-tabs-mode: nil
-#. * End:
-#.
-#: ../src/resources/ui/remote-viewer-connect.ui.h:1
-msgid "Connection details"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/remote-viewer-connect.ui.h:2
-msgid "Connection _Address"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/remote-viewer-connect.ui.h:3
-msgid "For example, spice://foo.example.org:5900"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/remote-viewer-connect.ui.h:4
-msgid "Recent connections"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/remote-viewer-connect.ui.h:5
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-auth.ui.h:2 ../src/virt-viewer-window.c:979
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-vm-connection.ui.h:2
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-file-transfer-dialog.ui.h:1
-msgid "_Cancel"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/remote-viewer-connect.ui.h:6
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-vm-connection.ui.h:3
-msgid "C_onnect"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/remote-viewer-iso-list.ui.h:1
-msgid "Loading..."
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/remote-viewer-iso-list.ui.h:2
-msgid "Select ISO"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/remote-viewer-iso-list.ui.h:3
-msgid "Selected"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/remote-viewer-iso-list.ui.h:4
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-vm-connection.ui.h:4
-msgid "Name"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-about.ui.h:1
-msgid "About Virt-Viewer"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-about.ui.h:2
-msgid ""
-"Copyright (C) 2007-2012 Daniel P. Berrange\n"
-"Copyright (C) 2007-2014 Red Hat, Inc."
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-about.ui.h:4
-msgid "A remote desktop client built with GTK-VNC, SPICE-GTK and libvirt"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-about.ui.h:5
-msgid "virt-manager.org"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-about.ui.h:6
-msgid ""
-"This program is free software; you can redistribute it and/or modify\n"
-"it under the terms of the GNU General Public License as published by\n"
-"the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or\n"
-"(at your option) any later version.\n"
-"\n"
-"This program is distributed in the hope that it will be useful,\n"
-"but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n"
-"MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the\n"
-"GNU General Public License for more details.\n"
-"\n"
-"You should have received a copy of the GNU General Public License\n"
-"along with this program; if not, write to the Free Software\n"
-"Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA\n"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-about.ui.h:20
-msgid "The Fedora Translation Team"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:459
-msgid "Do you want to close the session?"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:461
-msgid "Do not ask me again"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:655
-#, c-format
-msgid "Address is too long for unix socket_path: %s"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:665
-#, c-format
-msgid "Creating unix socket failed: %s"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:671
-#, c-format
-msgid "Connecting to unix socket failed: %s"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:955
-#, c-format
-msgid "Waiting for display %d..."
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:1062
-#, c-format
-msgid "Unsupported graphic type '%s'"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:1146
-msgid "Connect to ssh failed."
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:1161
-#, c-format
-msgid "Can't connect to channel: %s"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:1163
-msgid "only SSH or unix socket connection supported."
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:1176
-msgid "Connect to channel unsupported."
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:1238
-msgid "Display can only be attached through libvirt with --attach"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:1263
-msgid "Connecting to graphic server"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:1362
-msgid "Guest domain has shutdown"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:1423
-msgid "Connected to graphic server"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:1452
-#, c-format
-msgid "Unable to connect to the graphic server %s"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:1478
-#, c-format
-msgid "Unable to authenticate with remote desktop server at %s: %s\n"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:1492
-#, c-format
-msgid "Unable to authenticate with remote desktop server: %s"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:1500
-#, c-format
-msgid "USB redirection error: %s"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:1834
-#, c-format
-msgid "Zoom level must be within %d-%d\n"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:1887
-#, c-format
-msgid "%s\n"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:1897
-#, c-format
-msgid "%s version %s"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:2321
-#, c-format
-msgid "Display _%d"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:2577
-#, c-format
-msgid "Invalid kiosk-quit argument: %s"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:2588
-msgid "Display version information"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:2590
-msgid "Zoom level of window, in percentage"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:2592
-msgid "Open in full screen mode (adjusts guest resolution to fit the client)"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:2594
-msgid "Customise hotkeys"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:2596
-msgid "Enable kiosk mode"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:2598
-msgid "Quit on given condition in kiosk mode"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:2598
-msgid "<never|on-disconnect>"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:2600
-msgid "Display verbose information"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:2602
-msgid "Display debugging information"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-auth.c:89
-#, c-format
-msgid ""
-"Authentication is required for the %s connection to:\n"
-"\n"
-"<b>%s</b>\n"
-"\n"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-auth.c:93
-#, c-format
-msgid "Authentication is required for the %s connection:\n"
-msgstr ""
-
-#.
-#. * Local variables:
-#. * c-indent-level: 4
-#. * c-basic-offset: 4
-#. * indent-tabs-mode: nil
-#. * End:
-#.
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-auth.ui.h:1
-msgid "Authentication required"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-auth.ui.h:3
-msgid "_OK"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-auth.ui.h:4
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-guest-details.ui.h:5
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-file-transfer-dialog.ui.h:2
-msgid "label"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-auth.ui.h:5
-msgid "Password:"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-auth.ui.h:6
-msgid "Username:"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-auth.ui.h:7
-msgid "Show password"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-display-vnc.c:134
-msgid "VNC does not provide GUID"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-file-transfer-dialog.c:128
-msgid "File Transfers"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-file-transfer-dialog.c:154
-msgid "Transferring 1 file..."
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-file-transfer-dialog.c:156
-#, c-format
-msgid "Transferring %d file of %d..."
-msgid_plural "Transferring %d files of %d..."
-msgstr[0] ""
-
-#: ../src/virt-viewer-file-transfer-dialog.c:228
-#, c-format
-msgid "An error caused the following file transfers to fail:%s"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-main.c:38
-msgid "Virt Viewer"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-session-spice.c:704
-msgid "Invalid password"
-msgstr ""
-
-#. Create the widgets
-#: ../src/virt-viewer-session-spice.c:802
-msgid "Select USB devices for redirection"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-session-spice.c:804
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-guest-details.ui.h:2
-msgid "_Close"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-session-vnc.c:162
-#, c-format
-msgid "Unsupported authentication type %d"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-vm-connection.c:64
-msgid "No running virtual machine found"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-vm-connection.c:93
-msgid "No virtual machine was chosen"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:544
-msgid "Ctrl+Alt+_Del"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:545
-msgid "Ctrl+Alt+_Backspace"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:547
-msgid "Ctrl+Alt+F_1"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:548
-msgid "Ctrl+Alt+F_2"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:549
-msgid "Ctrl+Alt+F_3"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:550
-msgid "Ctrl+Alt+F_4"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:551
-msgid "Ctrl+Alt+F_5"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:552
-msgid "Ctrl+Alt+F_6"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:553
-msgid "Ctrl+Alt+F_7"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:554
-msgid "Ctrl+Alt+F_8"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:555
-msgid "Ctrl+Alt+F_9"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:556
-msgid "Ctrl+Alt+F1_0"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:557
-msgid "Ctrl+Alt+F11"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:558
-msgid "Ctrl+Alt+F12"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:953
-#, c-format
-msgid "Unable to determine image format for file '%s'"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:980
-msgid "_Save"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:988
-msgid "Screenshot.png"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:1062 ../src/virt-viewer-window.c:1064
-msgid "Unknown"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:1152
-msgid "Unable to connnect to oVirt"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:1175
-msgid "Disconnect"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:1183 ../src/virt-viewer-window.c:1184
-msgid "USB device selection"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:1193
-msgid "Send key combination"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:1203 ../src/virt-viewer-window.c:1204
-msgid "Leave fullscreen"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:1279
-msgid "Ctrl+Alt"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:1282
-#, c-format
-msgid "(Press %s to release pointer)"
-msgstr ""
-
-#. translators:
-#. * This is "<ungrab (or empty)><space (or empty)><subtitle (or empty)> - <appname>"
-#. * Such as: "(Press Ctrl+Alt to release pointer) BigCorpTycoon MOTD - Virt Viewer"
-#.
-#: ../src/virt-viewer-window.c:1293
-#, c-format
-msgid "%s%s%s - %s"
-msgstr ""
-
-#. translators: <space>
-#: ../src/virt-viewer-window.c:1297
-msgid " "
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-file.c:862
-#, c-format
-msgid ""
-"At least %s version %s is required to setup this connection, see %s for "
-"details"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-file.c:870
-#, c-format
-msgid "At least %s version %s is required to setup this connection"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer.c:133
-msgid "Direct connection with no automatic tunnels"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer.c:135
-msgid "Attach to the local display using libvirt"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer.c:137
-msgid "Connect to hypervisor"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer.c:139
-msgid "Wait for domain to start"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer.c:141
-msgid "Reconnect to domain upon restart"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer.c:143
-msgid "Select the virtual machine only by its name"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer.c:145
-msgid "Select the virtual machine only by its id"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer.c:147
-msgid "Select the virtual machine only by its uuid"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer.c:154
-msgid "Virtual machine graphical console"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer.c:173
-#, c-format
-msgid ""
-"\n"
-"Usage: %s [OPTIONS] [ID|UUID|DOMAIN-NAME]\n"
-"\n"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer.c:185
-#, c-format
-msgid ""
-"\n"
-"No ID|UUID|DOMAIN-NAME was specified for '%s'\n"
-"\n"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer.c:300
-msgid "Waiting for guest domain to re-start"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer.c:554
-#, c-format
-msgid "Cannot determine the graphic type for the guest %s"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer.c:603
-#, c-format
-msgid "Cannot determine the host for the guest %s"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer.c:631
-#, c-format
-msgid "Guest '%s' is not reachable"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer.c:860
-#, c-format
-msgid "Virtual machine %s is not running"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer.c:884
-msgid "Waiting for libvirt to start"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer.c:888
-msgid "Finding guest domain"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer.c:892
-msgid "Waiting for guest domain to be created"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer.c:918
-msgid "Checking guest domain status"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer.c:921
-msgid "Cannot get guest state"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer.c:927
-msgid "Waiting for guest domain to start"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer.c:1040
-#, c-format
-msgid "Unable to connect to libvirt with URI: %s."
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer.c:1041
-msgid "[none]"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer.c:1048
-msgid "Authentication failed."
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer.c:1108
-msgid "Failed to connect: "
-msgstr ""
-
-#.
-#. * Local variables:
-#. * c-indent-level: 4
-#. * c-basic-offset: 4
-#. * indent-tabs-mode: nil
-#. * End:
-#.
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer.ui.h:1
-msgid "_File"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer.ui.h:2
-msgid "_Screenshot"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer.ui.h:3
-msgid "_USB device selection"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer.ui.h:4
-msgid "Smartcard insertion"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer.ui.h:5
-msgid "Smartcard removal"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer.ui.h:6
-msgid "_Change CD"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer.ui.h:7
-msgid "_Preferences"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer.ui.h:8
-msgid "_Quit"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer.ui.h:9
-msgid "_View"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer.ui.h:10
-msgid "_Full screen"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer.ui.h:11
-msgid "_Zoom"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer.ui.h:12
-msgid "Zoom _In"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer.ui.h:13
-msgid "Zoom _Out"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer.ui.h:14
-msgid "_Normal Size"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer.ui.h:15
-msgid "_Displays"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer.ui.h:16
-msgid "Release cursor"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer.ui.h:17
-msgid "_Send key"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer.ui.h:18
-msgid "_Help"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer.ui.h:19
-msgid "_Guest Details"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer.ui.h:20
-msgid "_About"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-guest-details.ui.h:1
-msgid "Guest Details"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-guest-details.ui.h:3
-msgid "Name:"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-guest-details.ui.h:4
-msgid "GUID:"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-vm-connection.ui.h:1
-msgid "Choose a virtual machine"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-vm-connection.ui.h:5
-msgid "Available virtual machines"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-preferences.ui.h:1
-msgid "Preferences"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-preferences.ui.h:2
-msgid "Folder sharing"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-preferences.ui.h:3
-msgid "Share folder"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-preferences.ui.h:4
-msgid "Read-only"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-preferences.ui.h:5
-msgid "Spice"
-msgstr ""
diff --git a/po/zh_TW.mini.po b/po/zh_TW.mini.po
new file mode 100644
index 0000000..7689855
--- /dev/null
+++ b/po/zh_TW.mini.po
@@ -0,0 +1,469 @@
+# Libvirt package strings.
+# Copyright (C) 2019 THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
+# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
+#
+# Translators:
+# Cheng-Chia Tseng <pswo10680 at gmail.com>, 2013
+# Chester Cheng <ccheng at redhat.com>, 2013
+# Terry Chuang <tchuang at redhat>, 2010
+# Terry Chuang <tchuang at redhat.com>, 2012-2013
+# Walter Cheuk <wwycheuk at gmail.com>, 2012
+# Chester Cheng <snowlet.cheng at gmail.com>, 2016. #zanata
+# Terry Chuang <tchuang at redhat.com>, 2016. #zanata
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: https://libvirt.org/bugs.html\n"
+"POT-Creation-Date: 2019-02-20 17:23+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2016-02-25 07:46-0500\n"
+"Last-Translator: Chester Cheng <snowlet.cheng at gmail.com>\n"
+"Language-Team: Chinese (Taiwan) (http://www.transifex.com/projects/p/virt-"
+"viewer/language/zh_TW/)\n"
+"Language: zh-TW\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
+"X-Generator: Zanata 3.9.6\n"
+
+msgid " "
+msgstr " "
+
+#, c-format
+msgid "%s%s%s - %s"
+msgstr "%s%s%s - %s"
+
+#, c-format
+msgid "(Press %s to release pointer)"
+msgstr "(按下 %s 以釋放游標)"
+
+msgid "<never|on-disconnect>"
+msgstr "<never|on-disconnect>"
+
+msgid "A remote desktop client built with GTK-VNC, SPICE-GTK and libvirt"
+msgstr "以 GTK-VNC、SPICE-GTK 和 libvirt 所建立的遠端桌面客戶端"
+
+msgid "Access remote desktops"
+msgstr "存取遠端桌面"
+
+#, c-format
+msgid "At least %s version %s is required to setup this connection"
+msgstr "至少需要 %s 版本 %s 以上才能設置此連線"
+
+#, c-format
+msgid ""
+"At least %s version %s is required to setup this connection, see %s for "
+"details"
+msgstr "至少需要 %s 版本 %s 以上才能設置此連線,詳情請見 %s"
+
+msgid "Attach to the local display using libvirt"
+msgstr "使用 libvirt 接至本機顯示器"
+
+msgid "Authentication failed."
+msgstr "認證失敗。"
+
+#, c-format
+msgid ""
+"Authentication is required for the %s connection to:\n"
+"\n"
+"<b>%s</b>\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"需通過認證,%s 連線才能:\n"
+"\n"
+"<b>%s</b>\n"
+"\n"
+
+#, c-format
+msgid "Authentication is required for the %s connection:\n"
+msgstr "%s 連線需通過認證:\n"
+
+msgid "Authentication required"
+msgstr "須要通過認證"
+
+msgid "Authentication was cancelled"
+msgstr "認證已取消"
+
+msgid "Available virtual machines"
+msgstr "可用的虛擬機器"
+
+msgid "Cannot determine the connection type from URI"
+msgstr "無法從 URI 判斷連線類型"
+
+#, c-format
+msgid "Cannot determine the graphic type for the guest %s"
+msgstr "無法判斷客端 %s 的圖形化類型為何"
+
+#, c-format
+msgid "Cannot determine the host for the guest %s"
+msgstr "無法判斷客端 %s 的主機為何"
+
+msgid "Cannot get guest state"
+msgstr "無法取得客座端狀態"
+
+msgid "Checking guest domain status"
+msgstr "正在檢查客端網域狀態"
+
+msgid "Choose a virtual machine"
+msgstr "選擇虛擬機器"
+
+msgid "Connect to channel unsupported."
+msgstr "不支援頻道的連接。"
+
+msgid "Connect to hypervisor"
+msgstr "連接 hypervisor"
+
+msgid "Connect to ssh failed."
+msgstr "連至 ssh 的連線失敗。"
+
+msgid "Connected to graphic server"
+msgstr "已連上圖形化伺服器"
+
+msgid "Connecting to graphic server"
+msgstr "正在連接圖形化伺服器"
+
+msgid "Connection details"
+msgstr "連線細節"
+
+msgid ""
+"Copyright (C) 2007-2012 Daniel P. Berrange\n"
+"Copyright (C) 2007-2014 Red Hat, Inc."
+msgstr ""
+"著作權 (C) 2007-2012 Daniel P. Berrange\n"
+"著作權 (C) 2007-2014 Red Hat, Inc."
+
+msgid "Couldn't open oVirt session: "
+msgstr "無法開啟 oVirt session:"
+
+msgid "Ctrl+Alt"
+msgstr "Ctrl+Alt"
+
+msgid "Ctrl+Alt+F11"
+msgstr "Ctrl+Alt+F11"
+
+msgid "Ctrl+Alt+F12"
+msgstr "Ctrl+Alt+F12"
+
+msgid "Ctrl+Alt+F1_0"
+msgstr "Ctrl+Alt+F1_0"
+
+msgid "Ctrl+Alt+F_1"
+msgstr "Ctrl+Alt+F_1"
+
+msgid "Ctrl+Alt+F_2"
+msgstr "Ctrl+Alt+F_2"
+
+msgid "Ctrl+Alt+F_3"
+msgstr "Ctrl+Alt+F_3"
+
+msgid "Ctrl+Alt+F_4"
+msgstr "Ctrl+Alt+F_4"
+
+msgid "Ctrl+Alt+F_5"
+msgstr "Ctrl+Alt+F_5"
+
+msgid "Ctrl+Alt+F_6"
+msgstr "Ctrl+Alt+F_6"
+
+msgid "Ctrl+Alt+F_7"
+msgstr "Ctrl+Alt+F_7"
+
+msgid "Ctrl+Alt+F_8"
+msgstr "Ctrl+Alt+F_8"
+
+msgid "Ctrl+Alt+F_9"
+msgstr "Ctrl+Alt+F_9"
+
+msgid "Ctrl+Alt+_Backspace"
+msgstr "Ctrl+Alt+_Backspace"
+
+msgid "Ctrl+Alt+_Del"
+msgstr "Ctrl+Alt+_Del"
+
+msgid "Customise hotkeys"
+msgstr "自訂快速鍵"
+
+msgid "Direct connection with no automatic tunnels"
+msgstr "無自動穿隧的直接連線"
+
+msgid "Disconnect"
+msgstr "中斷連接"
+
+msgid "Display can only be attached through libvirt with --attach"
+msgstr "顯示器僅能以 --attach 透過 libvirt 來連接"
+
+msgid "Display debugging information"
+msgstr "顯示除錯資訊"
+
+msgid "Display verbose information"
+msgstr "顯示詳細資訊"
+
+msgid "Display version information"
+msgstr "顯示版本資訊"
+
+msgid "Do not ask me again"
+msgstr "不再詢問我"
+
+msgid "Do you want to close the session?"
+msgstr "您是否希望關閉本作業階段?"
+
+msgid "Enable kiosk mode"
+msgstr "啟用 kiosk 模式"
+
+msgid "Failed to connect: "
+msgstr "無法連上:"
+
+msgid "Failed to initiate connection"
+msgstr "初始化連線失敗"
+
+msgid "Finding guest domain"
+msgstr "正在尋找客端網域"
+
+msgid "Folder sharing"
+msgstr "資料夾共享"
+
+msgid "For example, spice://foo.example.org:5900"
+msgstr "例如 spice://foo.example.org:5900"
+
+msgid "GUID:"
+msgstr "GUID:"
+
+#, c-format
+msgid "Guest '%s' is not reachable"
+msgstr "無法連上客座端 '%s'"
+
+msgid "Guest Details"
+msgstr "客座端詳細資料"
+
+msgid "Guest domain has shutdown"
+msgstr "客座端網域已關閉"
+
+#, c-format
+msgid "Invalid file %s: "
+msgstr "無效的檔案 %s:"
+
+#, c-format
+msgid "Invalid kiosk-quit argument: %s"
+msgstr "無效的 kiosk-quit 引數:%s"
+
+msgid "Invalid password"
+msgstr "密碼無效"
+
+msgid "Leave fullscreen"
+msgstr "離開全螢幕"
+
+msgid "Name"
+msgstr "名稱"
+
+msgid "Name:"
+msgstr "名稱:"
+
+msgid "No connection was chosen"
+msgstr "未選擇連線"
+
+msgid "No virtual machine was chosen"
+msgstr "未選擇虛擬機器"
+
+msgid "Open in full screen mode (adjusts guest resolution to fit the client)"
+msgstr "以全螢幕模式開啟 (調整客端解析度以適應客戶端)"
+
+msgid "Password:"
+msgstr "密碼:"
+
+msgid "Preferences"
+msgstr "偏好設定"
+
+msgid "Quit on given condition in kiosk mode"
+msgstr "於 kiosk 模式中的指定情況下離開"
+
+msgid "Read-only"
+msgstr "唯讀"
+
+msgid "Recent connections"
+msgstr "最近的連線"
+
+msgid "Reconnect to domain upon restart"
+msgstr "重新啓動時重新連接網域"
+
+msgid "Release cursor"
+msgstr "釋放游標"
+
+msgid "Remote Viewer"
+msgstr "遠端檢視器"
+
+msgid "Remote viewer client"
+msgstr "遠端檢視器客戶端"
+
+msgid "Select USB devices for redirection"
+msgstr "選擇欲重定向的 USB 裝置"
+
+msgid "Send key combination"
+msgstr "傳送按鍵組合"
+
+msgid "Set window title"
+msgstr "設定視窗標題"
+
+msgid "Share folder"
+msgstr "共享資料夾"
+
+msgid "Show password"
+msgstr "顯示密碼"
+
+msgid "Smartcard insertion"
+msgstr "智慧卡插入"
+
+msgid "Smartcard removal"
+msgstr "智慧卡移除"
+
+msgid "Spice"
+msgstr "Spice"
+
+msgid "The Fedora Translation Team"
+msgstr "Fedora 翻譯團隊"
+
+msgid ""
+"This program is free software; you can redistribute it and/or modify\n"
+"it under the terms of the GNU General Public License as published by\n"
+"the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or\n"
+"(at your option) any later version.\n"
+"\n"
+"This program is distributed in the hope that it will be useful,\n"
+"but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n"
+"MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the\n"
+"GNU General Public License for more details.\n"
+"\n"
+"You should have received a copy of the GNU General Public License\n"
+"along with this program; if not, write to the Free Software\n"
+"Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA\n"
+msgstr ""
+"此程式為自由軟體;您可將它重新發佈與/或對它進行修改,\n"
+"您必須同意自由軟體基金會 (Free Software Foundation) 的 GNU 通用\n"
+"公共許可證 (GNU General Public License) 的授權條款;許可證\n"
+"版本 2 或任何更新的版本。\n"
+"\n"
+"此程式乃為了方便社群使用,不過\n"
+"卻不含任何使用上的保証;甚至沒有任何適銷性上\n"
+"以及特定使用對象的保証。 欲取得更多詳細\n"
+"資訊,請參閱 GNU 通用公共許可證。\n"
+"\n"
+"當您取得此程式時,您應同時取得了\n"
+"一份 GNU 通用公共許可證。若沒有的話,請聯絡自由軟體\n"
+"基金會(Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, "
+"MA 02111-1307 USA\n"
+
+msgid "USB device selection"
+msgstr "USB 裝置選取"
+
+#, c-format
+msgid "USB redirection error: %s"
+msgstr "USB 重定向錯誤:%s"
+
+#, c-format
+msgid "Unable to authenticate with remote desktop server at %s: %s\n"
+msgstr "無法取得位於 %s 的遠端桌面伺服器的認證:%s\n"
+
+#, c-format
+msgid "Unable to authenticate with remote desktop server: %s"
+msgstr "無法取得遠端桌面伺服器的認證:%s"
+
+#, c-format
+msgid "Unable to connect to libvirt with URI: %s."
+msgstr "無法透過 URI 連接 libvirt:%s。"
+
+#, c-format
+msgid "Unable to connect to the graphic server %s"
+msgstr "無法連接圖形化伺服器 %s"
+
+msgid "Unknown"
+msgstr "不明"
+
+#, c-format
+msgid "Unsupported graphic type '%s'"
+msgstr "不支援的圖形類型「%s」"
+
+msgid "Username:"
+msgstr "使用者名稱:"
+
+msgid "VNC does not provide GUID"
+msgstr "VNC 不提供 GUID"
+
+msgid "Virt Viewer"
+msgstr "Virt 檢視器"
+
+#, c-format
+msgid "Virtual machine %s is not running"
+msgstr "虛擬機器 %s 沒有在執行"
+
+msgid "Virtual machine graphical console"
+msgstr "虛擬機圖形化主控臺"
+
+msgid "Wait for domain to start"
+msgstr "等候網域啟動"
+
+#, c-format
+msgid "Waiting for display %d..."
+msgstr "正在等候顯示器 %d..."
+
+msgid "Waiting for guest domain to be created"
+msgstr "正在等候客端網域被建立"
+
+msgid "Waiting for guest domain to re-start"
+msgstr "正在等候客端網域重新啓用"
+
+msgid "Waiting for guest domain to start"
+msgstr "正在等候客端網域啟動"
+
+msgid "Waiting for libvirt to start"
+msgstr "等候 libvirt 啟動"
+
+#, c-format
+msgid "Zoom level must be within %d-%d\n"
+msgstr "縮放等級必須介於 %d-%d\n"
+
+msgid "Zoom level of window, in percentage"
+msgstr "視窗放大等級,單位為百分比"
+
+msgid "[none]"
+msgstr "[無]"
+
+msgid "_Change CD"
+msgstr "更換 CD(_C)"
+
+msgid "_File"
+msgstr "檔案(_F)"
+
+msgid "_Guest Details"
+msgstr "客座端詳細資料 (_G)"
+
+msgid "_Help"
+msgstr "求助(_H)"
+
+msgid "_Send key"
+msgstr "傳送按鍵(_S)"
+
+msgid "_View"
+msgstr "檢視(_V)"
+
+msgid "_Zoom"
+msgstr "遠近(_Z)"
+
+msgid "failed to parse ovirt uri"
+msgstr "無法叵析 ovirt uri"
+
+msgid "label"
+msgstr "標籤"
+
+#, c-format
+msgid "oVirt VM %s has no display"
+msgstr "oVirt VM %s 沒有畫面"
+
+#, c-format
+msgid "oVirt VM %s has no host information"
+msgstr "oVirt VM %s 沒有主機資訊"
+
+#, c-format
+msgid "oVirt VM %s is not running"
+msgstr "oVirt VM %s 沒有在執行"
+
+msgid "virt-manager.org"
+msgstr "virt-manager.org"
diff --git a/po/zh_TW.po b/po/zh_TW.po
deleted file mode 100644
index 2f3be4a..0000000
--- a/po/zh_TW.po
+++ /dev/null
@@ -1,891 +0,0 @@
-# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
-# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
-# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
-#
-# Translators:
-# Cheng-Chia Tseng <pswo10680 at gmail.com>, 2013
-# Chester Cheng <ccheng at redhat.com>, 2013
-# Terry Chuang <tchuang at redhat>, 2010
-# Terry Chuang <tchuang at redhat.com>, 2012-2013
-# Walter Cheuk <wwycheuk at gmail.com>, 2012
-# Chester Cheng <snowlet.cheng at gmail.com>, 2016. #zanata
-# Terry Chuang <tchuang at redhat.com>, 2016. #zanata
-msgid ""
-msgstr ""
-"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2017-12-04 16:36+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2016-02-25 07:46-0500\n"
-"Last-Translator: Chester Cheng <snowlet.cheng at gmail.com>\n"
-"Language-Team: Chinese (Taiwan) (http://www.transifex.com/projects/p/virt-"
-"viewer/language/zh_TW/)\n"
-"Language: zh-TW\n"
-"MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
-"X-Generator: Zanata 3.9.6\n"
-
-#: ../data/remote-viewer.appdata.xml.in.h:1
-#: ../data/remote-viewer.desktop.in.h:1 ../src/remote-viewer-main.c:39
-msgid "Remote Viewer"
-msgstr "遠端檢視器"
-
-#: ../data/remote-viewer.appdata.xml.in.h:2
-msgid "Remotely access virtual machines"
-msgstr ""
-
-#: ../data/remote-viewer.appdata.xml.in.h:3
-msgid ""
-"Remote Viewer provides a graphical viewer for the guest OS display. At this "
-"time it supports guest OS using the VNC or SPICE protocols. Further "
-"protocols may be supported in the future as user demand dictates. The viewer "
-"can connect directly to both local and remotely hosted guest OS, optionally "
-"using SSL/TLS encryption."
-msgstr ""
-
-#: ../data/remote-viewer.desktop.in.h:2
-msgid "Access remote desktops"
-msgstr "存取遠端桌面"
-
-#: ../data/virt-viewer-mime.xml.in.h:1
-msgid "Virt-Viewer connection file"
-msgstr "Virt-Viewer 連線檔案"
-
-#: ../src/remote-viewer-iso-list-dialog.c:160
-msgid "Failed to fetch CD names"
-msgstr ""
-
-#: ../src/remote-viewer-iso-list-dialog.c:212
-msgid "<b>Loading...</b>"
-msgstr ""
-
-#: ../src/remote-viewer-iso-list-dialog.c:285
-msgid "Refresh"
-msgstr ""
-
-#: ../src/remote-viewer-iso-list-dialog.c:286
-msgid "Close"
-msgstr ""
-
-#: ../src/remote-viewer-iso-list-dialog.c:306
-msgid "Unspecified error"
-msgstr ""
-
-#: ../src/remote-viewer-iso-list-dialog.c:328
-msgid "Failed to change CD"
-msgstr ""
-
-#: ../src/remote-viewer-iso-list-dialog.c:380
-msgid "Change CD"
-msgstr ""
-
-#: ../src/remote-viewer.c:118
-msgid "Set window title"
-msgstr "設定視窗標題"
-
-#: ../src/remote-viewer.c:125
-msgid "Remote viewer client"
-msgstr "遠端檢視器客戶端"
-
-#: ../src/remote-viewer.c:150
-#, c-format
-msgid ""
-"\n"
-"Error: can't handle multiple URIs\n"
-"\n"
-msgstr ""
-
-#: ../src/remote-viewer.c:164 ../src/virt-viewer.c:202
-#, c-format
-msgid "Run '%s --help' to see a full list of available command line options\n"
-msgstr ""
-
-#: ../src/remote-viewer.c:435
-msgid "failed to parse ovirt uri"
-msgstr "無法叵析 ovirt uri"
-
-#: ../src/remote-viewer.c:455 ../src/virt-viewer.c:1101
-msgid "Authentication was cancelled"
-msgstr "認證已取消"
-
-#: ../src/remote-viewer.c:480
-#, c-format
-msgid "oVirt VM %s is not running"
-msgstr "oVirt VM %s 沒有在執行"
-
-#: ../src/remote-viewer.c:494
-#, c-format
-msgid "oVirt VM %s has no display"
-msgstr "oVirt VM %s 沒有畫面"
-
-#: ../src/remote-viewer.c:520
-#, c-format
-msgid "oVirt VM %s has no host information"
-msgstr "oVirt VM %s 沒有主機資訊"
-
-#: ../src/remote-viewer.c:531
-#, c-format
-msgid "oVirt VM %s has unknown display type: %d"
-msgstr "oVirt VM %s 含有不明顯示類型:%d"
-
-#: ../src/remote-viewer.c:713
-msgid "Failed to initiate connection"
-msgstr "初始化連線失敗"
-
-#: ../src/remote-viewer.c:742
-msgid "No connection was chosen"
-msgstr "未選擇連線"
-
-#: ../src/remote-viewer.c:759
-msgid "Failed to read stdin: "
-msgstr ""
-
-#: ../src/remote-viewer.c:776
-#, c-format
-msgid "Invalid file %s: "
-msgstr "無效的檔案 %s:"
-
-#: ../src/remote-viewer.c:786
-msgid "Cannot determine the connection type from URI"
-msgstr "無法從 URI 判斷連線類型"
-
-#: ../src/remote-viewer.c:792
-msgid "Couldn't open oVirt session: "
-msgstr "無法開啟 oVirt session:"
-
-#: ../src/remote-viewer.c:815
-#, c-format
-msgid "Unable to connect: %s"
-msgstr ""
-
-#.
-#. * Local variables:
-#. * c-indent-level: 4
-#. * c-basic-offset: 4
-#. * indent-tabs-mode: nil
-#. * End:
-#.
-#: ../src/resources/ui/remote-viewer-connect.ui.h:1
-msgid "Connection details"
-msgstr "連線細節"
-
-#: ../src/resources/ui/remote-viewer-connect.ui.h:2
-msgid "Connection _Address"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/remote-viewer-connect.ui.h:3
-msgid "For example, spice://foo.example.org:5900"
-msgstr "例如 spice://foo.example.org:5900"
-
-#: ../src/resources/ui/remote-viewer-connect.ui.h:4
-msgid "Recent connections"
-msgstr "最近的連線"
-
-#: ../src/resources/ui/remote-viewer-connect.ui.h:5
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-auth.ui.h:2 ../src/virt-viewer-window.c:979
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-vm-connection.ui.h:2
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-file-transfer-dialog.ui.h:1
-msgid "_Cancel"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/remote-viewer-connect.ui.h:6
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-vm-connection.ui.h:3
-msgid "C_onnect"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/remote-viewer-iso-list.ui.h:1
-msgid "Loading..."
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/remote-viewer-iso-list.ui.h:2
-msgid "Select ISO"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/remote-viewer-iso-list.ui.h:3
-msgid "Selected"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/remote-viewer-iso-list.ui.h:4
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-vm-connection.ui.h:4
-msgid "Name"
-msgstr "名稱"
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-about.ui.h:1
-msgid "About Virt-Viewer"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-about.ui.h:2
-msgid ""
-"Copyright (C) 2007-2012 Daniel P. Berrange\n"
-"Copyright (C) 2007-2014 Red Hat, Inc."
-msgstr ""
-"著作權 (C) 2007-2012 Daniel P. Berrange\n"
-"著作權 (C) 2007-2014 Red Hat, Inc."
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-about.ui.h:4
-msgid "A remote desktop client built with GTK-VNC, SPICE-GTK and libvirt"
-msgstr "以 GTK-VNC、SPICE-GTK 和 libvirt 所建立的遠端桌面客戶端"
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-about.ui.h:5
-msgid "virt-manager.org"
-msgstr "virt-manager.org"
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-about.ui.h:6
-msgid ""
-"This program is free software; you can redistribute it and/or modify\n"
-"it under the terms of the GNU General Public License as published by\n"
-"the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or\n"
-"(at your option) any later version.\n"
-"\n"
-"This program is distributed in the hope that it will be useful,\n"
-"but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n"
-"MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the\n"
-"GNU General Public License for more details.\n"
-"\n"
-"You should have received a copy of the GNU General Public License\n"
-"along with this program; if not, write to the Free Software\n"
-"Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA\n"
-msgstr ""
-"此程式為自由軟體;您可將它重新發佈與/或對它進行修改,\n"
-"您必須同意自由軟體基金會 (Free Software Foundation) 的 GNU 通用\n"
-"公共許可證 (GNU General Public License) 的授權條款;許可證\n"
-"版本 2 或任何更新的版本。\n"
-"\n"
-"此程式乃為了方便社群使用,不過\n"
-"卻不含任何使用上的保証;甚至沒有任何適銷性上\n"
-"以及特定使用對象的保証。 欲取得更多詳細\n"
-"資訊,請參閱 GNU 通用公共許可證。\n"
-"\n"
-"當您取得此程式時,您應同時取得了\n"
-"一份 GNU 通用公共許可證。若沒有的話,請聯絡自由軟體\n"
-"基金會(Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, "
-"MA 02111-1307 USA\n"
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-about.ui.h:20
-msgid "The Fedora Translation Team"
-msgstr "Fedora 翻譯團隊"
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:459
-msgid "Do you want to close the session?"
-msgstr "您是否希望關閉本作業階段?"
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:461
-msgid "Do not ask me again"
-msgstr "不再詢問我"
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:655
-#, c-format
-msgid "Address is too long for unix socket_path: %s"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:665
-#, c-format
-msgid "Creating unix socket failed: %s"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:671
-#, c-format
-msgid "Connecting to unix socket failed: %s"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:955
-#, c-format
-msgid "Waiting for display %d..."
-msgstr "正在等候顯示器 %d..."
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:1062
-#, c-format
-msgid "Unsupported graphic type '%s'"
-msgstr "不支援的圖形類型「%s」"
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:1146
-msgid "Connect to ssh failed."
-msgstr "連至 ssh 的連線失敗。"
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:1161
-#, c-format
-msgid "Can't connect to channel: %s"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:1163
-msgid "only SSH or unix socket connection supported."
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:1176
-msgid "Connect to channel unsupported."
-msgstr "不支援頻道的連接。"
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:1238
-msgid "Display can only be attached through libvirt with --attach"
-msgstr "顯示器僅能以 --attach 透過 libvirt 來連接"
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:1263
-msgid "Connecting to graphic server"
-msgstr "正在連接圖形化伺服器"
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:1362
-msgid "Guest domain has shutdown"
-msgstr "客座端網域已關閉"
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:1423
-msgid "Connected to graphic server"
-msgstr "已連上圖形化伺服器"
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:1452
-#, c-format
-msgid "Unable to connect to the graphic server %s"
-msgstr "無法連接圖形化伺服器 %s"
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:1478
-#, c-format
-msgid "Unable to authenticate with remote desktop server at %s: %s\n"
-msgstr "無法取得位於 %s 的遠端桌面伺服器的認證:%s\n"
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:1492
-#, c-format
-msgid "Unable to authenticate with remote desktop server: %s"
-msgstr "無法取得遠端桌面伺服器的認證:%s"
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:1500
-#, c-format
-msgid "USB redirection error: %s"
-msgstr "USB 重定向錯誤:%s"
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:1834
-#, c-format
-msgid "Zoom level must be within %d-%d\n"
-msgstr "縮放等級必須介於 %d-%d\n"
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:1887
-#, c-format
-msgid "%s\n"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:1897
-#, c-format
-msgid "%s version %s"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:2321
-#, c-format
-msgid "Display _%d"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:2577
-#, c-format
-msgid "Invalid kiosk-quit argument: %s"
-msgstr "無效的 kiosk-quit 引數:%s"
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:2588
-msgid "Display version information"
-msgstr "顯示版本資訊"
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:2590
-msgid "Zoom level of window, in percentage"
-msgstr "視窗放大等級,單位為百分比"
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:2592
-msgid "Open in full screen mode (adjusts guest resolution to fit the client)"
-msgstr "以全螢幕模式開啟 (調整客端解析度以適應客戶端)"
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:2594
-msgid "Customise hotkeys"
-msgstr "自訂快速鍵"
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:2596
-msgid "Enable kiosk mode"
-msgstr "啟用 kiosk 模式"
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:2598
-msgid "Quit on given condition in kiosk mode"
-msgstr "於 kiosk 模式中的指定情況下離開"
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:2598
-msgid "<never|on-disconnect>"
-msgstr "<never|on-disconnect>"
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:2600
-msgid "Display verbose information"
-msgstr "顯示詳細資訊"
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:2602
-msgid "Display debugging information"
-msgstr "顯示除錯資訊"
-
-#: ../src/virt-viewer-auth.c:89
-#, c-format
-msgid ""
-"Authentication is required for the %s connection to:\n"
-"\n"
-"<b>%s</b>\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"需通過認證,%s 連線才能:\n"
-"\n"
-"<b>%s</b>\n"
-"\n"
-
-#: ../src/virt-viewer-auth.c:93
-#, c-format
-msgid "Authentication is required for the %s connection:\n"
-msgstr "%s 連線需通過認證:\n"
-
-#.
-#. * Local variables:
-#. * c-indent-level: 4
-#. * c-basic-offset: 4
-#. * indent-tabs-mode: nil
-#. * End:
-#.
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-auth.ui.h:1
-msgid "Authentication required"
-msgstr "須要通過認證"
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-auth.ui.h:3
-msgid "_OK"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-auth.ui.h:4
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-guest-details.ui.h:5
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-file-transfer-dialog.ui.h:2
-msgid "label"
-msgstr "標籤"
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-auth.ui.h:5
-msgid "Password:"
-msgstr "密碼:"
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-auth.ui.h:6
-msgid "Username:"
-msgstr "使用者名稱:"
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-auth.ui.h:7
-msgid "Show password"
-msgstr "顯示密碼"
-
-#: ../src/virt-viewer-display-vnc.c:134
-msgid "VNC does not provide GUID"
-msgstr "VNC 不提供 GUID"
-
-#: ../src/virt-viewer-file-transfer-dialog.c:128
-msgid "File Transfers"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-file-transfer-dialog.c:154
-msgid "Transferring 1 file..."
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-file-transfer-dialog.c:156
-#, c-format
-msgid "Transferring %d file of %d..."
-msgid_plural "Transferring %d files of %d..."
-msgstr[0] ""
-
-#: ../src/virt-viewer-file-transfer-dialog.c:228
-#, c-format
-msgid "An error caused the following file transfers to fail:%s"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-main.c:38
-msgid "Virt Viewer"
-msgstr "Virt 檢視器"
-
-#: ../src/virt-viewer-session-spice.c:704
-msgid "Invalid password"
-msgstr "密碼無效"
-
-#. Create the widgets
-#: ../src/virt-viewer-session-spice.c:802
-msgid "Select USB devices for redirection"
-msgstr "選擇欲重定向的 USB 裝置"
-
-#: ../src/virt-viewer-session-spice.c:804
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-guest-details.ui.h:2
-msgid "_Close"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-session-vnc.c:162
-#, c-format
-msgid "Unsupported authentication type %d"
-msgstr "不支援的認證類型 %d"
-
-#: ../src/virt-viewer-vm-connection.c:64
-msgid "No running virtual machine found"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-vm-connection.c:93
-msgid "No virtual machine was chosen"
-msgstr "未選擇虛擬機器"
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:544
-msgid "Ctrl+Alt+_Del"
-msgstr "Ctrl+Alt+_Del"
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:545
-msgid "Ctrl+Alt+_Backspace"
-msgstr "Ctrl+Alt+_Backspace"
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:547
-msgid "Ctrl+Alt+F_1"
-msgstr "Ctrl+Alt+F_1"
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:548
-msgid "Ctrl+Alt+F_2"
-msgstr "Ctrl+Alt+F_2"
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:549
-msgid "Ctrl+Alt+F_3"
-msgstr "Ctrl+Alt+F_3"
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:550
-msgid "Ctrl+Alt+F_4"
-msgstr "Ctrl+Alt+F_4"
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:551
-msgid "Ctrl+Alt+F_5"
-msgstr "Ctrl+Alt+F_5"
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:552
-msgid "Ctrl+Alt+F_6"
-msgstr "Ctrl+Alt+F_6"
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:553
-msgid "Ctrl+Alt+F_7"
-msgstr "Ctrl+Alt+F_7"
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:554
-msgid "Ctrl+Alt+F_8"
-msgstr "Ctrl+Alt+F_8"
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:555
-msgid "Ctrl+Alt+F_9"
-msgstr "Ctrl+Alt+F_9"
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:556
-msgid "Ctrl+Alt+F1_0"
-msgstr "Ctrl+Alt+F1_0"
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:557
-msgid "Ctrl+Alt+F11"
-msgstr "Ctrl+Alt+F11"
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:558
-msgid "Ctrl+Alt+F12"
-msgstr "Ctrl+Alt+F12"
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:953
-#, c-format
-msgid "Unable to determine image format for file '%s'"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:980
-msgid "_Save"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:988
-msgid "Screenshot.png"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:1062 ../src/virt-viewer-window.c:1064
-msgid "Unknown"
-msgstr "不明"
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:1152
-msgid "Unable to connnect to oVirt"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:1175
-msgid "Disconnect"
-msgstr "中斷連接"
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:1183 ../src/virt-viewer-window.c:1184
-msgid "USB device selection"
-msgstr "USB 裝置選取"
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:1193
-msgid "Send key combination"
-msgstr "傳送按鍵組合"
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:1203 ../src/virt-viewer-window.c:1204
-msgid "Leave fullscreen"
-msgstr "離開全螢幕"
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:1279
-msgid "Ctrl+Alt"
-msgstr "Ctrl+Alt"
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:1282
-#, c-format
-msgid "(Press %s to release pointer)"
-msgstr "(按下 %s 以釋放游標)"
-
-#. translators:
-#. * This is "<ungrab (or empty)><space (or empty)><subtitle (or empty)> - <appname>"
-#. * Such as: "(Press Ctrl+Alt to release pointer) BigCorpTycoon MOTD - Virt Viewer"
-#.
-#: ../src/virt-viewer-window.c:1293
-#, c-format
-msgid "%s%s%s - %s"
-msgstr "%s%s%s - %s"
-
-#. translators: <space>
-#: ../src/virt-viewer-window.c:1297
-msgid " "
-msgstr " "
-
-#: ../src/virt-viewer-file.c:862
-#, c-format
-msgid ""
-"At least %s version %s is required to setup this connection, see %s for "
-"details"
-msgstr "至少需要 %s 版本 %s 以上才能設置此連線,詳情請見 %s"
-
-#: ../src/virt-viewer-file.c:870
-#, c-format
-msgid "At least %s version %s is required to setup this connection"
-msgstr "至少需要 %s 版本 %s 以上才能設置此連線"
-
-#: ../src/virt-viewer.c:133
-msgid "Direct connection with no automatic tunnels"
-msgstr "無自動穿隧的直接連線"
-
-#: ../src/virt-viewer.c:135
-msgid "Attach to the local display using libvirt"
-msgstr "使用 libvirt 接至本機顯示器"
-
-#: ../src/virt-viewer.c:137
-msgid "Connect to hypervisor"
-msgstr "連接 hypervisor"
-
-#: ../src/virt-viewer.c:139
-msgid "Wait for domain to start"
-msgstr "等候網域啟動"
-
-#: ../src/virt-viewer.c:141
-msgid "Reconnect to domain upon restart"
-msgstr "重新啓動時重新連接網域"
-
-#: ../src/virt-viewer.c:143
-msgid "Select the virtual machine only by its name"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer.c:145
-msgid "Select the virtual machine only by its id"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer.c:147
-msgid "Select the virtual machine only by its uuid"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer.c:154
-msgid "Virtual machine graphical console"
-msgstr "虛擬機圖形化主控臺"
-
-#: ../src/virt-viewer.c:173
-#, c-format
-msgid ""
-"\n"
-"Usage: %s [OPTIONS] [ID|UUID|DOMAIN-NAME]\n"
-"\n"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer.c:185
-#, c-format
-msgid ""
-"\n"
-"No ID|UUID|DOMAIN-NAME was specified for '%s'\n"
-"\n"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer.c:300
-msgid "Waiting for guest domain to re-start"
-msgstr "正在等候客端網域重新啓用"
-
-#: ../src/virt-viewer.c:554
-#, c-format
-msgid "Cannot determine the graphic type for the guest %s"
-msgstr "無法判斷客端 %s 的圖形化類型為何"
-
-#: ../src/virt-viewer.c:603
-#, c-format
-msgid "Cannot determine the host for the guest %s"
-msgstr "無法判斷客端 %s 的主機為何"
-
-#: ../src/virt-viewer.c:631
-#, c-format
-msgid "Guest '%s' is not reachable"
-msgstr "無法連上客座端 '%s'"
-
-#: ../src/virt-viewer.c:860
-#, c-format
-msgid "Virtual machine %s is not running"
-msgstr "虛擬機器 %s 沒有在執行"
-
-#: ../src/virt-viewer.c:884
-msgid "Waiting for libvirt to start"
-msgstr "等候 libvirt 啟動"
-
-#: ../src/virt-viewer.c:888
-msgid "Finding guest domain"
-msgstr "正在尋找客端網域"
-
-#: ../src/virt-viewer.c:892
-msgid "Waiting for guest domain to be created"
-msgstr "正在等候客端網域被建立"
-
-#: ../src/virt-viewer.c:918
-msgid "Checking guest domain status"
-msgstr "正在檢查客端網域狀態"
-
-#: ../src/virt-viewer.c:921
-msgid "Cannot get guest state"
-msgstr "無法取得客座端狀態"
-
-#: ../src/virt-viewer.c:927
-msgid "Waiting for guest domain to start"
-msgstr "正在等候客端網域啟動"
-
-#: ../src/virt-viewer.c:1040
-#, c-format
-msgid "Unable to connect to libvirt with URI: %s."
-msgstr "無法透過 URI 連接 libvirt:%s。"
-
-#: ../src/virt-viewer.c:1041
-msgid "[none]"
-msgstr "[無]"
-
-#: ../src/virt-viewer.c:1048
-msgid "Authentication failed."
-msgstr "認證失敗。"
-
-#: ../src/virt-viewer.c:1108
-msgid "Failed to connect: "
-msgstr "無法連上:"
-
-#.
-#. * Local variables:
-#. * c-indent-level: 4
-#. * c-basic-offset: 4
-#. * indent-tabs-mode: nil
-#. * End:
-#.
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer.ui.h:1
-msgid "_File"
-msgstr "檔案(_F)"
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer.ui.h:2
-msgid "_Screenshot"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer.ui.h:3
-msgid "_USB device selection"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer.ui.h:4
-msgid "Smartcard insertion"
-msgstr "智慧卡插入"
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer.ui.h:5
-msgid "Smartcard removal"
-msgstr "智慧卡移除"
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer.ui.h:6
-msgid "_Change CD"
-msgstr "更換 CD(_C)"
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer.ui.h:7
-msgid "_Preferences"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer.ui.h:8
-msgid "_Quit"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer.ui.h:9
-msgid "_View"
-msgstr "檢視(_V)"
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer.ui.h:10
-msgid "_Full screen"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer.ui.h:11
-msgid "_Zoom"
-msgstr "遠近(_Z)"
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer.ui.h:12
-msgid "Zoom _In"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer.ui.h:13
-msgid "Zoom _Out"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer.ui.h:14
-msgid "_Normal Size"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer.ui.h:15
-msgid "_Displays"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer.ui.h:16
-msgid "Release cursor"
-msgstr "釋放游標"
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer.ui.h:17
-msgid "_Send key"
-msgstr "傳送按鍵(_S)"
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer.ui.h:18
-msgid "_Help"
-msgstr "求助(_H)"
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer.ui.h:19
-msgid "_Guest Details"
-msgstr "客座端詳細資料 (_G)"
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer.ui.h:20
-msgid "_About"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-guest-details.ui.h:1
-msgid "Guest Details"
-msgstr "客座端詳細資料"
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-guest-details.ui.h:3
-msgid "Name:"
-msgstr "名稱:"
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-guest-details.ui.h:4
-msgid "GUID:"
-msgstr "GUID:"
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-vm-connection.ui.h:1
-msgid "Choose a virtual machine"
-msgstr "選擇虛擬機器"
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-vm-connection.ui.h:5
-msgid "Available virtual machines"
-msgstr "可用的虛擬機器"
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-preferences.ui.h:1
-msgid "Preferences"
-msgstr "偏好設定"
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-preferences.ui.h:2
-msgid "Folder sharing"
-msgstr "資料夾共享"
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-preferences.ui.h:3
-msgid "Share folder"
-msgstr "共享資料夾"
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-preferences.ui.h:4
-msgid "Read-only"
-msgstr "唯讀"
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-preferences.ui.h:5
-msgid "Spice"
-msgstr "Spice"
diff --git a/po/zu.mini.po b/po/zu.mini.po
new file mode 100644
index 0000000..0a10a8e
--- /dev/null
+++ b/po/zu.mini.po
@@ -0,0 +1,19 @@
+# Libvirt package strings.
+# Copyright (C) 2019 THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
+# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
+# FIRST AUTHOR <EMAIL at ADDRESS>, YEAR.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: https://libvirt.org/bugs.html\n"
+"POT-Creation-Date: 2019-02-20 17:23+0000\n"
+"PO-Revision-Date: \n"
+"Last-Translator: \n"
+"Language-Team: Zulu\n"
+"Language: zu\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0\n"
+"X-Generator: Zanata 3.8.4\n"
diff --git a/po/zu.po b/po/zu.po
deleted file mode 100644
index 6da1dd0..0000000
--- a/po/zu.po
+++ /dev/null
@@ -1,863 +0,0 @@
-# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
-# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
-# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
-# FIRST AUTHOR <EMAIL at ADDRESS>, YEAR.
-#
-msgid ""
-msgstr ""
-"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2017-12-04 16:36+0000\n"
-"PO-Revision-Date: \n"
-"Last-Translator: \n"
-"Language-Team: Zulu\n"
-"Language: zu\n"
-"MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0\n"
-"X-Generator: Zanata 3.8.4\n"
-
-#: ../data/remote-viewer.appdata.xml.in.h:1
-#: ../data/remote-viewer.desktop.in.h:1 ../src/remote-viewer-main.c:39
-msgid "Remote Viewer"
-msgstr ""
-
-#: ../data/remote-viewer.appdata.xml.in.h:2
-msgid "Remotely access virtual machines"
-msgstr ""
-
-#: ../data/remote-viewer.appdata.xml.in.h:3
-msgid ""
-"Remote Viewer provides a graphical viewer for the guest OS display. At this "
-"time it supports guest OS using the VNC or SPICE protocols. Further "
-"protocols may be supported in the future as user demand dictates. The viewer "
-"can connect directly to both local and remotely hosted guest OS, optionally "
-"using SSL/TLS encryption."
-msgstr ""
-
-#: ../data/remote-viewer.desktop.in.h:2
-msgid "Access remote desktops"
-msgstr ""
-
-#: ../data/virt-viewer-mime.xml.in.h:1
-msgid "Virt-Viewer connection file"
-msgstr ""
-
-#: ../src/remote-viewer-iso-list-dialog.c:160
-msgid "Failed to fetch CD names"
-msgstr ""
-
-#: ../src/remote-viewer-iso-list-dialog.c:212
-msgid "<b>Loading...</b>"
-msgstr ""
-
-#: ../src/remote-viewer-iso-list-dialog.c:285
-msgid "Refresh"
-msgstr ""
-
-#: ../src/remote-viewer-iso-list-dialog.c:286
-msgid "Close"
-msgstr ""
-
-#: ../src/remote-viewer-iso-list-dialog.c:306
-msgid "Unspecified error"
-msgstr ""
-
-#: ../src/remote-viewer-iso-list-dialog.c:328
-msgid "Failed to change CD"
-msgstr ""
-
-#: ../src/remote-viewer-iso-list-dialog.c:380
-msgid "Change CD"
-msgstr ""
-
-#: ../src/remote-viewer.c:118
-msgid "Set window title"
-msgstr ""
-
-#: ../src/remote-viewer.c:125
-msgid "Remote viewer client"
-msgstr ""
-
-#: ../src/remote-viewer.c:150
-#, c-format
-msgid ""
-"\n"
-"Error: can't handle multiple URIs\n"
-"\n"
-msgstr ""
-
-#: ../src/remote-viewer.c:164 ../src/virt-viewer.c:202
-#, c-format
-msgid "Run '%s --help' to see a full list of available command line options\n"
-msgstr ""
-
-#: ../src/remote-viewer.c:435
-msgid "failed to parse ovirt uri"
-msgstr ""
-
-#: ../src/remote-viewer.c:455 ../src/virt-viewer.c:1101
-msgid "Authentication was cancelled"
-msgstr ""
-
-#: ../src/remote-viewer.c:480
-#, c-format
-msgid "oVirt VM %s is not running"
-msgstr ""
-
-#: ../src/remote-viewer.c:494
-#, c-format
-msgid "oVirt VM %s has no display"
-msgstr ""
-
-#: ../src/remote-viewer.c:520
-#, c-format
-msgid "oVirt VM %s has no host information"
-msgstr ""
-
-#: ../src/remote-viewer.c:531
-#, c-format
-msgid "oVirt VM %s has unknown display type: %d"
-msgstr ""
-
-#: ../src/remote-viewer.c:713
-msgid "Failed to initiate connection"
-msgstr ""
-
-#: ../src/remote-viewer.c:742
-msgid "No connection was chosen"
-msgstr ""
-
-#: ../src/remote-viewer.c:759
-msgid "Failed to read stdin: "
-msgstr ""
-
-#: ../src/remote-viewer.c:776
-#, c-format
-msgid "Invalid file %s: "
-msgstr ""
-
-#: ../src/remote-viewer.c:786
-msgid "Cannot determine the connection type from URI"
-msgstr ""
-
-#: ../src/remote-viewer.c:792
-msgid "Couldn't open oVirt session: "
-msgstr ""
-
-#: ../src/remote-viewer.c:815
-#, c-format
-msgid "Unable to connect: %s"
-msgstr ""
-
-#.
-#. * Local variables:
-#. * c-indent-level: 4
-#. * c-basic-offset: 4
-#. * indent-tabs-mode: nil
-#. * End:
-#.
-#: ../src/resources/ui/remote-viewer-connect.ui.h:1
-msgid "Connection details"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/remote-viewer-connect.ui.h:2
-msgid "Connection _Address"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/remote-viewer-connect.ui.h:3
-msgid "For example, spice://foo.example.org:5900"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/remote-viewer-connect.ui.h:4
-msgid "Recent connections"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/remote-viewer-connect.ui.h:5
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-auth.ui.h:2 ../src/virt-viewer-window.c:979
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-vm-connection.ui.h:2
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-file-transfer-dialog.ui.h:1
-msgid "_Cancel"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/remote-viewer-connect.ui.h:6
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-vm-connection.ui.h:3
-msgid "C_onnect"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/remote-viewer-iso-list.ui.h:1
-msgid "Loading..."
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/remote-viewer-iso-list.ui.h:2
-msgid "Select ISO"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/remote-viewer-iso-list.ui.h:3
-msgid "Selected"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/remote-viewer-iso-list.ui.h:4
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-vm-connection.ui.h:4
-msgid "Name"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-about.ui.h:1
-msgid "About Virt-Viewer"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-about.ui.h:2
-msgid ""
-"Copyright (C) 2007-2012 Daniel P. Berrange\n"
-"Copyright (C) 2007-2014 Red Hat, Inc."
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-about.ui.h:4
-msgid "A remote desktop client built with GTK-VNC, SPICE-GTK and libvirt"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-about.ui.h:5
-msgid "virt-manager.org"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-about.ui.h:6
-msgid ""
-"This program is free software; you can redistribute it and/or modify\n"
-"it under the terms of the GNU General Public License as published by\n"
-"the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or\n"
-"(at your option) any later version.\n"
-"\n"
-"This program is distributed in the hope that it will be useful,\n"
-"but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n"
-"MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the\n"
-"GNU General Public License for more details.\n"
-"\n"
-"You should have received a copy of the GNU General Public License\n"
-"along with this program; if not, write to the Free Software\n"
-"Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA\n"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-about.ui.h:20
-msgid "The Fedora Translation Team"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:459
-msgid "Do you want to close the session?"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:461
-msgid "Do not ask me again"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:655
-#, c-format
-msgid "Address is too long for unix socket_path: %s"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:665
-#, c-format
-msgid "Creating unix socket failed: %s"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:671
-#, c-format
-msgid "Connecting to unix socket failed: %s"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:955
-#, c-format
-msgid "Waiting for display %d..."
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:1062
-#, c-format
-msgid "Unsupported graphic type '%s'"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:1146
-msgid "Connect to ssh failed."
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:1161
-#, c-format
-msgid "Can't connect to channel: %s"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:1163
-msgid "only SSH or unix socket connection supported."
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:1176
-msgid "Connect to channel unsupported."
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:1238
-msgid "Display can only be attached through libvirt with --attach"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:1263
-msgid "Connecting to graphic server"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:1362
-msgid "Guest domain has shutdown"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:1423
-msgid "Connected to graphic server"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:1452
-#, c-format
-msgid "Unable to connect to the graphic server %s"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:1478
-#, c-format
-msgid "Unable to authenticate with remote desktop server at %s: %s\n"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:1492
-#, c-format
-msgid "Unable to authenticate with remote desktop server: %s"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:1500
-#, c-format
-msgid "USB redirection error: %s"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:1834
-#, c-format
-msgid "Zoom level must be within %d-%d\n"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:1887
-#, c-format
-msgid "%s\n"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:1897
-#, c-format
-msgid "%s version %s"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:2321
-#, c-format
-msgid "Display _%d"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:2577
-#, c-format
-msgid "Invalid kiosk-quit argument: %s"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:2588
-msgid "Display version information"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:2590
-msgid "Zoom level of window, in percentage"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:2592
-msgid "Open in full screen mode (adjusts guest resolution to fit the client)"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:2594
-msgid "Customise hotkeys"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:2596
-msgid "Enable kiosk mode"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:2598
-msgid "Quit on given condition in kiosk mode"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:2598
-msgid "<never|on-disconnect>"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:2600
-msgid "Display verbose information"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-app.c:2602
-msgid "Display debugging information"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-auth.c:89
-#, c-format
-msgid ""
-"Authentication is required for the %s connection to:\n"
-"\n"
-"<b>%s</b>\n"
-"\n"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-auth.c:93
-#, c-format
-msgid "Authentication is required for the %s connection:\n"
-msgstr ""
-
-#.
-#. * Local variables:
-#. * c-indent-level: 4
-#. * c-basic-offset: 4
-#. * indent-tabs-mode: nil
-#. * End:
-#.
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-auth.ui.h:1
-msgid "Authentication required"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-auth.ui.h:3
-msgid "_OK"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-auth.ui.h:4
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-guest-details.ui.h:5
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-file-transfer-dialog.ui.h:2
-msgid "label"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-auth.ui.h:5
-msgid "Password:"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-auth.ui.h:6
-msgid "Username:"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-auth.ui.h:7
-msgid "Show password"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-display-vnc.c:134
-msgid "VNC does not provide GUID"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-file-transfer-dialog.c:128
-msgid "File Transfers"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-file-transfer-dialog.c:154
-msgid "Transferring 1 file..."
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-file-transfer-dialog.c:156
-#, c-format
-msgid "Transferring %d file of %d..."
-msgid_plural "Transferring %d files of %d..."
-msgstr[0] ""
-
-#: ../src/virt-viewer-file-transfer-dialog.c:228
-#, c-format
-msgid "An error caused the following file transfers to fail:%s"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-main.c:38
-msgid "Virt Viewer"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-session-spice.c:704
-msgid "Invalid password"
-msgstr ""
-
-#. Create the widgets
-#: ../src/virt-viewer-session-spice.c:802
-msgid "Select USB devices for redirection"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-session-spice.c:804
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-guest-details.ui.h:2
-msgid "_Close"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-session-vnc.c:162
-#, c-format
-msgid "Unsupported authentication type %d"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-vm-connection.c:64
-msgid "No running virtual machine found"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-vm-connection.c:93
-msgid "No virtual machine was chosen"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:544
-msgid "Ctrl+Alt+_Del"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:545
-msgid "Ctrl+Alt+_Backspace"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:547
-msgid "Ctrl+Alt+F_1"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:548
-msgid "Ctrl+Alt+F_2"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:549
-msgid "Ctrl+Alt+F_3"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:550
-msgid "Ctrl+Alt+F_4"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:551
-msgid "Ctrl+Alt+F_5"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:552
-msgid "Ctrl+Alt+F_6"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:553
-msgid "Ctrl+Alt+F_7"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:554
-msgid "Ctrl+Alt+F_8"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:555
-msgid "Ctrl+Alt+F_9"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:556
-msgid "Ctrl+Alt+F1_0"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:557
-msgid "Ctrl+Alt+F11"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:558
-msgid "Ctrl+Alt+F12"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:953
-#, c-format
-msgid "Unable to determine image format for file '%s'"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:980
-msgid "_Save"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:988
-msgid "Screenshot.png"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:1062 ../src/virt-viewer-window.c:1064
-msgid "Unknown"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:1152
-msgid "Unable to connnect to oVirt"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:1175
-msgid "Disconnect"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:1183 ../src/virt-viewer-window.c:1184
-msgid "USB device selection"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:1193
-msgid "Send key combination"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:1203 ../src/virt-viewer-window.c:1204
-msgid "Leave fullscreen"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:1279
-msgid "Ctrl+Alt"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-window.c:1282
-#, c-format
-msgid "(Press %s to release pointer)"
-msgstr ""
-
-#. translators:
-#. * This is "<ungrab (or empty)><space (or empty)><subtitle (or empty)> - <appname>"
-#. * Such as: "(Press Ctrl+Alt to release pointer) BigCorpTycoon MOTD - Virt Viewer"
-#.
-#: ../src/virt-viewer-window.c:1293
-#, c-format
-msgid "%s%s%s - %s"
-msgstr ""
-
-#. translators: <space>
-#: ../src/virt-viewer-window.c:1297
-msgid " "
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-file.c:862
-#, c-format
-msgid ""
-"At least %s version %s is required to setup this connection, see %s for "
-"details"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer-file.c:870
-#, c-format
-msgid "At least %s version %s is required to setup this connection"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer.c:133
-msgid "Direct connection with no automatic tunnels"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer.c:135
-msgid "Attach to the local display using libvirt"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer.c:137
-msgid "Connect to hypervisor"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer.c:139
-msgid "Wait for domain to start"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer.c:141
-msgid "Reconnect to domain upon restart"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer.c:143
-msgid "Select the virtual machine only by its name"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer.c:145
-msgid "Select the virtual machine only by its id"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer.c:147
-msgid "Select the virtual machine only by its uuid"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer.c:154
-msgid "Virtual machine graphical console"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer.c:173
-#, c-format
-msgid ""
-"\n"
-"Usage: %s [OPTIONS] [ID|UUID|DOMAIN-NAME]\n"
-"\n"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer.c:185
-#, c-format
-msgid ""
-"\n"
-"No ID|UUID|DOMAIN-NAME was specified for '%s'\n"
-"\n"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer.c:300
-msgid "Waiting for guest domain to re-start"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer.c:554
-#, c-format
-msgid "Cannot determine the graphic type for the guest %s"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer.c:603
-#, c-format
-msgid "Cannot determine the host for the guest %s"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer.c:631
-#, c-format
-msgid "Guest '%s' is not reachable"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer.c:860
-#, c-format
-msgid "Virtual machine %s is not running"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer.c:884
-msgid "Waiting for libvirt to start"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer.c:888
-msgid "Finding guest domain"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer.c:892
-msgid "Waiting for guest domain to be created"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer.c:918
-msgid "Checking guest domain status"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer.c:921
-msgid "Cannot get guest state"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer.c:927
-msgid "Waiting for guest domain to start"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer.c:1040
-#, c-format
-msgid "Unable to connect to libvirt with URI: %s."
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer.c:1041
-msgid "[none]"
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer.c:1048
-msgid "Authentication failed."
-msgstr ""
-
-#: ../src/virt-viewer.c:1108
-msgid "Failed to connect: "
-msgstr ""
-
-#.
-#. * Local variables:
-#. * c-indent-level: 4
-#. * c-basic-offset: 4
-#. * indent-tabs-mode: nil
-#. * End:
-#.
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer.ui.h:1
-msgid "_File"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer.ui.h:2
-msgid "_Screenshot"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer.ui.h:3
-msgid "_USB device selection"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer.ui.h:4
-msgid "Smartcard insertion"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer.ui.h:5
-msgid "Smartcard removal"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer.ui.h:6
-msgid "_Change CD"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer.ui.h:7
-msgid "_Preferences"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer.ui.h:8
-msgid "_Quit"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer.ui.h:9
-msgid "_View"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer.ui.h:10
-msgid "_Full screen"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer.ui.h:11
-msgid "_Zoom"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer.ui.h:12
-msgid "Zoom _In"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer.ui.h:13
-msgid "Zoom _Out"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer.ui.h:14
-msgid "_Normal Size"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer.ui.h:15
-msgid "_Displays"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer.ui.h:16
-msgid "Release cursor"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer.ui.h:17
-msgid "_Send key"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer.ui.h:18
-msgid "_Help"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer.ui.h:19
-msgid "_Guest Details"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer.ui.h:20
-msgid "_About"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-guest-details.ui.h:1
-msgid "Guest Details"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-guest-details.ui.h:3
-msgid "Name:"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-guest-details.ui.h:4
-msgid "GUID:"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-vm-connection.ui.h:1
-msgid "Choose a virtual machine"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-vm-connection.ui.h:5
-msgid "Available virtual machines"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-preferences.ui.h:1
-msgid "Preferences"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-preferences.ui.h:2
-msgid "Folder sharing"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-preferences.ui.h:3
-msgid "Share folder"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-preferences.ui.h:4
-msgid "Read-only"
-msgstr ""
-
-#: ../src/resources/ui/virt-viewer-preferences.ui.h:5
-msgid "Spice"
-msgstr ""
-- 
2.20.1
More information about the virt-tools-list mailing list