[zanata/zanata] b17a9f: Fix security issues in workspace, readOnly access

GitHub noreply at github.com
Thu Jul 12 00:42:53 UTC 2012


 Branch: refs/heads/WorkspaceSecurityFix
 Home:  https://github.com/zanata/zanata
 Commit: b17a9f203b3cb591ca4f7d944100349493effa2b
   https://github.com/zanata/zanata/commit/b17a9f203b3cb591ca4f7d944100349493effa2b
 Author: Alex Eng <aeng at redhat.com>
 Date:  2012-07-11 (Wed, 11 Jul 2012)

 Changed paths:
  M zanata-war/src/main/java/org/zanata/service/impl/SecurityServiceImpl.java
  M zanata-war/src/main/java/org/zanata/webtrans/client/Application.java
  M zanata-war/src/main/java/org/zanata/webtrans/client/EventProcessor.java
  M zanata-war/src/main/java/org/zanata/webtrans/client/editor/table/TableEditorPresenter.java
  M zanata-war/src/main/java/org/zanata/webtrans/client/editor/table/TableEditorView.java
  M zanata-war/src/main/java/org/zanata/webtrans/client/editor/table/TargetContentsPresenter.java
  M zanata-war/src/main/java/org/zanata/webtrans/client/events/WorkspaceContextUpdateEvent.java
  M zanata-war/src/main/java/org/zanata/webtrans/client/gin/WebTransClientModule.java
  M zanata-war/src/main/java/org/zanata/webtrans/client/gin/WebTransGinjector.java
  M zanata-war/src/main/java/org/zanata/webtrans/client/presenter/AppPresenter.java
  M zanata-war/src/main/java/org/zanata/webtrans/client/presenter/DocumentListPresenter.java
  M zanata-war/src/main/java/org/zanata/webtrans/client/presenter/GlossaryPresenter.java
  M zanata-war/src/main/java/org/zanata/webtrans/client/presenter/OptionsPanelPresenter.java
  M zanata-war/src/main/java/org/zanata/webtrans/client/presenter/SearchResultsPresenter.java
  M zanata-war/src/main/java/org/zanata/webtrans/client/presenter/TransMemoryPresenter.java
  M zanata-war/src/main/java/org/zanata/webtrans/client/presenter/TranslationPresenter.java
  M zanata-war/src/main/java/org/zanata/webtrans/client/rpc/CachingDispatchAsync.java
  M zanata-war/src/main/java/org/zanata/webtrans/client/rpc/DelegatingDispatchAsync.java
  M zanata-war/src/main/java/org/zanata/webtrans/client/rpc/SeamDispatchAsync.java
  M zanata-war/src/main/java/org/zanata/webtrans/client/ui/RevertTransUnitUpdateLink.java
  M zanata-war/src/main/java/org/zanata/webtrans/server/TranslationWorkspaceManagerImpl.java
  M zanata-war/src/main/java/org/zanata/webtrans/server/rpc/ActivateWorkspaceHandler.java
  A zanata-war/src/main/java/org/zanata/webtrans/shared/model/UserWorkspaceContext.java
  M zanata-war/src/main/java/org/zanata/webtrans/shared/model/WorkspaceContext.java
  M zanata-war/src/main/java/org/zanata/webtrans/shared/rpc/ActivateWorkspaceResult.java
  M zanata-war/src/main/java/org/zanata/webtrans/shared/rpc/HasWorkspaceContextUpdateData.java
  M zanata-war/src/main/java/org/zanata/webtrans/shared/rpc/WorkspaceContextUpdate.java
  M zanata-war/src/test/java/org/zanata/rest/service/TranslationResourceRestTest.java
  M zanata-war/src/test/java/org/zanata/webtrans/client/editor/table/TargetContentsPresenterTest.java
  M zanata-war/src/test/java/org/zanata/webtrans/client/presenter/AppPresenterTest.java
  M zanata-war/src/test/java/org/zanata/webtrans/client/presenter/DocumentListPresenterTest.java
  M zanata-war/src/test/java/org/zanata/webtrans/client/presenter/OptionsPanelPresenterTest.java
  M zanata-war/src/test/java/org/zanata/webtrans/client/presenter/SearchResultsPresenterTest.java
  M zanata-war/src/test/java/org/zanata/webtrans/client/presenter/TransMemoryPresenterTest.java
  M zanata-war/src/test/java/org/zanata/webtrans/client/presenter/TranslationPresenterTest.java
  M zanata-war/src/test/java/org/zanata/webtrans/client/rpc/DummyActivateWorkspaceCommand.java
  M zanata-war/src/test/java/org/zanata/webtrans/client/rpc/DummyDispatchAsync.java
  M zanata-war/src/test/java/org/zanata/webtrans/server/TranslationWorkspaceImplTest.java

 Log Message:
 -----------
 Fix security issues in workspace, readOnly access

More information about the zanata-commits mailing list