[zanata/zanata-client] 87c67b: Reformat to new style

GitHub noreply at github.com
Thu Nov 21 23:54:44 UTC 2013


 Branch: refs/heads/zanata-console
 Home:  https://github.com/zanata/zanata-client
 Commit: 87c67b37ef30ca20911757baef455c3860db280d
   https://github.com/zanata/zanata-client/commit/87c67b37ef30ca20911757baef455c3860db280d
 Author: Sean Flanigan <sflaniga at redhat.com>
 Date:  2013-09-26 (Thu, 26 Sep 2013)

 Changed paths:
  M pom.xml
  M zanata-cli/pom.xml
  M zanata-cli/src/main/assembly/bin.xml
  M zanata-cli/src/main/java/org/zanata/client/HelpOptions.java
  M zanata-cli/src/main/java/org/zanata/client/SubCommandHandler2.java
  M zanata-cli/src/main/java/org/zanata/client/ZanataClient.java
  M zanata-cli/src/main/resources/log4j.xml
  M zanata-cli/src/test/java/org/zanata/client/BashCompletionGenerator.java
  M zanata-cli/src/test/java/org/zanata/client/ClientToServerTest.java
  M zanata-cli/src/test/java/org/zanata/client/ParameterRule.java
  M zanata-cli/src/test/java/org/zanata/client/ZanataClientTest.java
  M zanata-client-commands/pom.xml
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/commands/AbstractPushPullOptionsImpl.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/commands/AppAbortException.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/commands/AppAbortStrategy.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/commands/ArgsUtil.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/commands/BasicOptions.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/commands/BasicOptionsImpl.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/commands/BooleanValueHandler.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/commands/ConfigurableCommand.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/commands/ConfigurableOptions.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/commands/ConfigurableOptionsImpl.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/commands/ConfigurableProjectCommand.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/commands/ConfigurableProjectOptions.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/commands/ConfigurableProjectOptionsImpl.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/commands/ListLocalCommand.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/commands/ListLocalOptionsImpl.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/commands/ListRemoteCommand.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/commands/ListRemoteOptionsImpl.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/commands/NullAbortStrategy.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/commands/OptionsUtil.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/commands/PublicanPullCommand.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/commands/PublicanPullOptions.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/commands/PublicanPullOptionsImpl.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/commands/PublicanPushCommand.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/commands/PublicanPushOptions.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/commands/PublicanPushOptionsImpl.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/commands/PushPullCommand.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/commands/PushPullOptions.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/commands/PushPullType.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/commands/PutProjectCommand.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/commands/PutProjectOptions.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/commands/PutProjectOptionsImpl.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/commands/PutUserCommand.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/commands/PutUserOptions.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/commands/PutUserOptionsImpl.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/commands/PutVersionCommand.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/commands/PutVersionOptions.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/commands/PutVersionOptionsImpl.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/commands/StringUtil.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/commands/SystemExitStrategy.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/commands/ZanataCommand.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/commands/gettext/GettextUtils.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/commands/gettext/PublicanUtil.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/commands/glossary/delete/GlossaryDeleteCommand.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/commands/glossary/delete/GlossaryDeleteOptions.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/commands/glossary/push/GlossaryPushCommand.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/commands/glossary/push/GlossaryPushOptions.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/commands/pull/AbstractGettextPullStrategy.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/commands/pull/AbstractPullStrategy.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/commands/pull/GettextDirStrategy.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/commands/pull/GettextPullStrategy.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/commands/pull/OfflinePoStrategy.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/commands/pull/PropertiesStrategy.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/commands/pull/PullCommand.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/commands/pull/PullOptions.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/commands/pull/PullOptionsImpl.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/commands/pull/PullStrategy.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/commands/pull/RawPullCommand.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/commands/pull/RawPullStrategy.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/commands/pull/UTF8PropertiesStrategy.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/commands/pull/XliffStrategy.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/commands/pull/XmlStrategy.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/commands/push/AbstractCommonPushStrategy.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/commands/push/AbstractGettextPushStrategy.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/commands/push/AbstractPushStrategy.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/commands/push/GettextDirStrategy.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/commands/push/GettextPushStrategy.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/commands/push/OfflinePoStrategy.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/commands/push/PropertiesStrategy.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/commands/push/PushCommand.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/commands/push/PushOptions.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/commands/push/PushOptionsImpl.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/commands/push/RawPushCommand.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/commands/push/RawPushStrategy.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/commands/push/XliffStrategy.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/commands/push/XmlStrategy.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/commands/stats/ConsoleStatisticsOutput.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/commands/stats/ContainerStatisticsCommandOutput.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/commands/stats/CsvStatisticsOutput.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/commands/stats/GetStatisticsCommand.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/commands/stats/GetStatisticsOptions.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/commands/stats/GetStatisticsOptionsImpl.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/config/ConfigUtil.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/config/LocaleList.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/config/LocaleMapping.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/config/StringTrimAdapter.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/config/ZanataConfig.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/config/package-info.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/etag/ETagCache.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/etag/ETagCacheCollection.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/etag/ETagCacheEntry.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/etag/ETagCacheReaderWriter.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/exceptions/ConfigException.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/util/ConsoleUtils.java
  M zanata-client-commands/src/test/java/org/zanata/client/commands/DummyResponse.java
  M zanata-client-commands/src/test/java/org/zanata/client/commands/pull/PropertiesPullStrategyTest.java
  M zanata-client-commands/src/test/java/org/zanata/client/commands/pull/PublicanPullCommandTest.java
  M zanata-client-commands/src/test/java/org/zanata/client/commands/push/PropertiesPushStrategyTest.java
  M zanata-client-commands/src/test/java/org/zanata/client/commands/push/PublicanPushCommandTest.java
  M zanata-client-commands/src/test/java/org/zanata/client/commands/push/PushCommandTest.java
  M zanata-client-commands/src/test/java/org/zanata/client/commands/push/XliffPushStrategyTest.java
  M zanata-client-commands/src/test/java/org/zanata/client/config/ConfigUtilTest.java
  M zanata-client-commands/src/test/java/org/zanata/client/config/ZanataConfigTest.java
  M zanata-client-commands/src/test/java/org/zanata/client/etag/ETagCacheTest.java
  M zanata-client-commands/src/test/resources/etagcache/etag-cache.xml
  M zanata-client-commands/src/test/resources/test1/ja-JP/RPM.po
  M zanata-client-commands/src/test/resources/test1/pot/RPM.pot
  M zanata-client-commands/src/test/resources/test1/pot/sub/RPM.pot
  M zanata-client-commands/src/test/resources/test2/zanata.xml
  M zanata-client-commands/src/test/resources/xliffDir/dir1/StringResource_de.xml
  M zanata-client-commands/src/test/resources/xliffDir/dir1/StringResource_en-US.xml
  M zanata-client-commands/src/test/resources/xliffDir/dir1/StringResource_en_US.xml
  M zanata-client-commands/src/test/resources/xliffDir/dir1/dir2/StringResource_en_US.xml
  M zanata-client-commands/src/test/resources/xliffDir/dir1/dir2/StringResource_fr.xml
  M zanata-client-commands/src/test/resources/xliffDir/dir2/StringResource_en_US.xml
  M zanata-client-commands/src/test/resources/xliffDir/dir2/StringResource_fr.xml
  M zanata-client-commands/src/test/resources/xliffDir2/StringResource_en-GB.xml
  M zanata-client-commands/src/test/resources/xliffDir2/StringResource_en-US.xml
  M zanata-client-commands/src/test/resources/xliffDir2/StringResource_en.xml
  M zanata-client-commands/src/test/resources/xliffDir2/StringResource_en_GB.xml
  M zanata-client-commands/src/test/resources/xliffDir2/StringResource_en_US.xml
  M zanata-client-commands/src/test/resources/zanata.xml
  M zanata-maven-plugin/README.txt
  M zanata-maven-plugin/demo-glossary/compendium/pom.xml
  M zanata-maven-plugin/demo-glossary/compendium/zanata.xml
  M zanata-maven-plugin/demo-glossary/csv/pom.xml
  M zanata-maven-plugin/demo-glossary/csv/zanata.xml
  M zanata-maven-plugin/demo-glossary/delete/pom.xml
  M zanata-maven-plugin/demo-glossary/delete/zanata.xml
  M zanata-maven-plugin/demo-glossary/fuel/pom.xml
  M zanata-maven-plugin/demo-glossary/fuel/zanata.xml
  M zanata-maven-plugin/demo-props/pom.xml
  M zanata-maven-plugin/demo-props/zanata.xml
  M zanata-maven-plugin/demo-publican/pom.xml
  M zanata-maven-plugin/demo-publican/zanata.xml
  M zanata-maven-plugin/demo-xliff/pom.xml
  M zanata-maven-plugin/demo-xliff/src/dir1/StringResource_de.xml
  M zanata-maven-plugin/demo-xliff/src/dir2/StringResource_de.xml
  M zanata-maven-plugin/demo-xliff/zanata.xml
  M zanata-maven-plugin/demo-xml/pom.xml
  M zanata-maven-plugin/demo-xml/src/org/zanata/test.xml
  M zanata-maven-plugin/demo-xml/src/org/zanata/test_ja_JP.xml
  M zanata-maven-plugin/demo-xml/zanata.xml
  M zanata-maven-plugin/pom.xml
  M zanata-maven-plugin/sample-scripts/pom.xml
  M zanata-maven-plugin/sample-scripts/zanata.xml
  M zanata-maven-plugin/src/main/java/org/zanata/maven/AbstractPullMojo.java
  M zanata-maven-plugin/src/main/java/org/zanata/maven/AbstractPushMojo.java
  M zanata-maven-plugin/src/main/java/org/zanata/maven/AbstractPushPullMojo.java
  M zanata-maven-plugin/src/main/java/org/zanata/maven/ConfigurableMojo.java
  M zanata-maven-plugin/src/main/java/org/zanata/maven/ConfigurableProjectMojo.java
  M zanata-maven-plugin/src/main/java/org/zanata/maven/GetStatisticsMojo.java
  M zanata-maven-plugin/src/main/java/org/zanata/maven/GlossaryDeleteMojo.java
  M zanata-maven-plugin/src/main/java/org/zanata/maven/GlossaryPushMojo.java
  M zanata-maven-plugin/src/main/java/org/zanata/maven/ListLocalMojo.java
  M zanata-maven-plugin/src/main/java/org/zanata/maven/ListRemoteMojo.java
  M zanata-maven-plugin/src/main/java/org/zanata/maven/PublicanPullMojo.java
  M zanata-maven-plugin/src/main/java/org/zanata/maven/PublicanPushMojo.java
  M zanata-maven-plugin/src/main/java/org/zanata/maven/PullModuleMojo.java
  M zanata-maven-plugin/src/main/java/org/zanata/maven/PullSimpleMojo.java
  M zanata-maven-plugin/src/main/java/org/zanata/maven/PushModuleMojo.java
  M zanata-maven-plugin/src/main/java/org/zanata/maven/PushSimpleMojo.java
  M zanata-maven-plugin/src/main/java/org/zanata/maven/PutProjectMojo.java
  M zanata-maven-plugin/src/main/java/org/zanata/maven/PutUserMojo.java
  M zanata-maven-plugin/src/main/java/org/zanata/maven/PutVersionMojo.java
  M zanata-maven-plugin/src/test/java/org/zanata/maven/PushMojoTest.java
  M zanata-maven-plugin/src/test/java/org/zanata/maven/ZanataMojoTest.java
  M zanata-maven-plugin/src/test/resources/push-test/pom-config-pushType.xml
  M zanata-maven-plugin/src/test/resources/push-test/pom-config.xml
  M zanata-rest-client/pom.xml
  M zanata-rest-client/src/main/java/org/zanata/rest/client/ApiKeyHeaderDecorator.java
  M zanata-rest-client/src/main/java/org/zanata/rest/client/ClientUtility.java
  M zanata-rest-client/src/main/java/org/zanata/rest/client/ITranslationResourcesFactory.java
  M zanata-rest-client/src/main/java/org/zanata/rest/client/TraceDebugInterceptor.java
  M zanata-rest-client/src/main/java/org/zanata/rest/client/ZanataProxyFactory.java
  M zanata-rest-client/src/test/java/org/zanata/rest/client/ApiKeyHeaderDecoratorTest.java

 Log Message:
 -----------
 Reformat to new style


 Commit: 0c328f62e835ad6ab58aba632b48f425f1cb70fb
   https://github.com/zanata/zanata-client/commit/0c328f62e835ad6ab58aba632b48f425f1cb70fb
 Author: Sean Flanigan <sflaniga at redhat.com>
 Date:  2013-09-30 (Mon, 30 Sep 2013)

 Changed paths:
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/commands/glossary/push/GlossaryPushCommand.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/commands/pull/RawPullStrategy.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/commands/push/PushCommand.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/commands/push/RawPushCommand.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/commands/push/RawPushStrategy.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/commands/stats/GetStatisticsCommand.java
  M zanata-maven-plugin/src/main/java/org/zanata/maven/AbstractPushPullMojo.java
  M zanata-rest-client/src/main/java/org/zanata/rest/client/TraceDebugInterceptor.java
  M zanata-rest-client/src/main/java/org/zanata/rest/client/ZanataProxyFactory.java

 Log Message:
 -----------
 Clean up static checker warnings


 Commit: 798157062db7371de25462c3cd7ff724cc170754
   https://github.com/zanata/zanata-client/commit/798157062db7371de25462c3cd7ff724cc170754
 Author: Sean Flanigan <sflaniga at redhat.com>
 Date:  2013-10-01 (Tue, 01 Oct 2013)

 Changed paths:
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/commands/BooleanValueHandler.java

 Log Message:
 -----------
 Simplify BooleanValueHandler by using ExplicitBooleanOptionHandler


 Commit: 46028002b61cfe8e4185fcc4d5428245b1b2898e
   https://github.com/zanata/zanata-client/commit/46028002b61cfe8e4185fcc4d5428245b1b2898e
 Author: Sean Flanigan <sflaniga at redhat.com>
 Date:  2013-10-02 (Wed, 02 Oct 2013)

 Changed paths:
  M zanata-cli/src/test/java/org/zanata/client/BashCompletionGenerator.java
  M zanata-client-commands/pom.xml
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/commands/SystemExitStrategy.java

 Log Message:
 -----------
 Add findbugs annotations


 Commit: 15ce7ab36952a4dd274eee201caae413681dbdc0
   https://github.com/zanata/zanata-client/commit/15ce7ab36952a4dd274eee201caae413681dbdc0
 Author: Sean Flanigan <sflaniga at redhat.com>
 Date:  2013-10-02 (Wed, 02 Oct 2013)

 Changed paths:
  M zanata-cli/pom.xml

 Log Message:
 -----------
 Update dependencies for maven-dependency-plugin


 Commit: e86bb84122e21fa5cedf9cec8ba5443ab311830b
   https://github.com/zanata/zanata-client/commit/e86bb84122e21fa5cedf9cec8ba5443ab311830b
 Author: Sean Flanigan <sflaniga at redhat.com>
 Date:  2013-10-04 (Fri, 04 Oct 2013)

 Changed paths:
  M pom.xml

 Log Message:
 -----------
 Update to latest parent and common versions


 Commit: 670b84dc3a4c458c460ff7c9a4ec5efe1d15988b
   https://github.com/zanata/zanata-client/commit/670b84dc3a4c458c460ff7c9a4ec5efe1d15988b
 Author: Sean Flanigan <sflaniga at redhat.com>
 Date:  2013-10-04 (Fri, 04 Oct 2013)

 Changed paths:
  M zanata-cli/pom.xml
  M zanata-cli/src/main/java/org/zanata/client/ZanataClient.java
  M zanata-cli/src/test/java/org/zanata/client/BashCompletionGenerator.java
  M zanata-cli/src/test/java/org/zanata/client/ClientToServerTest.java
  M zanata-cli/src/test/java/org/zanata/client/ZanataClientTest.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/commands/ArgsUtil.java
  M zanata-maven-plugin/pom.xml
  M zanata-maven-plugin/src/main/java/org/zanata/maven/AbstractPullMojo.java
  M zanata-maven-plugin/src/main/java/org/zanata/maven/GlossaryDeleteMojo.java
  M zanata-maven-plugin/src/main/java/org/zanata/maven/GlossaryPushMojo.java

 Log Message:
 -----------
 Fix findbugs warnings


 Commit: 1739ff10b02d7d448920f00cee72199eda4ec389
   https://github.com/zanata/zanata-client/commit/1739ff10b02d7d448920f00cee72199eda4ec389
 Author: Sean Flanigan <sflaniga at redhat.com>
 Date:  2013-10-07 (Mon, 07 Oct 2013)

 Changed paths:
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/commands/OptionsUtil.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/commands/PushPullCommand.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/commands/pull/PullCommand.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/commands/pull/RawPullCommand.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/commands/pull/RawPullStrategy.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/commands/push/PushCommand.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/commands/stats/GetStatisticsOptionsImpl.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/config/ConfigUtil.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/config/LocaleList.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/config/LocaleMapping.java
  M zanata-client-commands/src/test/java/org/zanata/client/commands/pull/PropertiesPullStrategyTest.java
  M zanata-client-commands/src/test/java/org/zanata/client/commands/pull/PublicanPullCommandTest.java
  M zanata-client-commands/src/test/java/org/zanata/client/commands/push/PropertiesPushStrategyTest.java
  M zanata-client-commands/src/test/java/org/zanata/client/commands/push/XliffPushStrategyTest.java

 Log Message:
 -----------
 Fix findbugs warnings


 Commit: a10560667957facd972288e6ecbe0ba0b8bdd849
   https://github.com/zanata/zanata-client/commit/a10560667957facd972288e6ecbe0ba0b8bdd849
 Author: Sean Flanigan <sflaniga at redhat.com>
 Date:  2013-10-07 (Mon, 07 Oct 2013)

 Changed paths:
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/commands/push/PropertiesStrategy.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/commands/push/RawPushCommand.java

 Log Message:
 -----------
 Ensure that InputStreams are always closed


 Commit: aa423e8bf2e12dc48d16d6ac9114f2d7e4e8104d
   https://github.com/zanata/zanata-client/commit/aa423e8bf2e12dc48d16d6ac9114f2d7e4e8104d
 Author: Sean Flanigan <sflaniga at redhat.com>
 Date:  2013-10-07 (Mon, 07 Oct 2013)

 Changed paths:
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/commands/stats/CsvStatisticsOutput.java

 Log Message:
 -----------
 Ensure that streams are always closed


 Commit: 3e93c53edbac9e4635f049c5d28a70090f1458e2
   https://github.com/zanata/zanata-client/commit/3e93c53edbac9e4635f049c5d28a70090f1458e2
 Author: Sean Flanigan <sflaniga at redhat.com>
 Date:  2013-10-07 (Mon, 07 Oct 2013)

 Changed paths:
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/commands/push/PushCommand.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/commands/stats/CsvStatisticsOutput.java

 Log Message:
 -----------
 Fix findbugs warnings


 Commit: d507da75cf8366ae4d01a2b32c26387b71decccd
   https://github.com/zanata/zanata-client/commit/d507da75cf8366ae4d01a2b32c26387b71decccd
 Author: Sean Flanigan <sflaniga at redhat.com>
 Date:  2013-10-07 (Mon, 07 Oct 2013)

 Changed paths:
  M zanata-cli/pom.xml

 Log Message:
 -----------
 Add dependency exception for findbugs


 Commit: 5ac43d2ce533891958607bcbaefcf5f53e8bb621
   https://github.com/zanata/zanata-client/commit/5ac43d2ce533891958607bcbaefcf5f53e8bb621
 Author: Sean Flanigan <sflaniga at redhat.com>
 Date:  2013-10-07 (Mon, 07 Oct 2013)

 Changed paths:
  M pom.xml

 Log Message:
 -----------
 Enforce findbugs


 Commit: 9d95088b5ef40dd13419537320e8abd5cb12b14c
   https://github.com/zanata/zanata-client/commit/9d95088b5ef40dd13419537320e8abd5cb12b14c
 Author: Carlos A. Munoz <camunoz at redhat.com>
 Date:  2013-10-07 (Mon, 07 Oct 2013)

 Changed paths:
  M zanata-cli/src/main/java/org/zanata/console/util/GetStatisticsConsoleCmd.java

 Log Message:
 -----------
 Dynamically transfer Aesh captured options into args4j annotated option class.


 Commit: 8db9eb16e8effc648f847f688dc447e6856f254b
   https://github.com/zanata/zanata-client/commit/8db9eb16e8effc648f847f688dc447e6856f254b
 Author: Sean Flanigan <sflaniga at redhat.com>
 Date:  2013-10-13 (Sun, 13 Oct 2013)

 Changed paths:
  M zanata-rest-client/src/main/java/org/zanata/rest/client/ZanataProxyFactory.java

 Log Message:
 -----------
 Allow the REST client to follow redirects


 Commit: f22598fc221d5391d5ddfc9645b6b607f0cd2370
   https://github.com/zanata/zanata-client/commit/f22598fc221d5391d5ddfc9645b6b607f0cd2370
 Author: Sean Flanigan <sflaniga at redhat.com>
 Date:  2013-10-28 (Mon, 28 Oct 2013)

 Changed paths:
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/commands/push/PushCommand.java

 Log Message:
 -----------
 Increase polling frequency for async push/copytrans


 Commit: fee0147fcd508ac45c4c250fdf3ace79ce811944
   https://github.com/zanata/zanata-client/commit/fee0147fcd508ac45c4c250fdf3ace79ce811944
 Author: Sean Flanigan <sflaniga at redhat.com>
 Date:  2013-10-28 (Mon, 28 Oct 2013)

 Changed paths:
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/commands/push/PushCommand.java

 Log Message:
 -----------
 Merge commit 'f22598f' into integration/master

Conflicts:
	zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/commands/push/PushCommand.java


 Commit: 880c69a157d1fbd48e85cb17081972a17e66ad9b
   https://github.com/zanata/zanata-client/commit/880c69a157d1fbd48e85cb17081972a17e66ad9b
 Author: Sean Flanigan <sflaniga at redhat.com>
 Date:  2013-11-11 (Mon, 11 Nov 2013)

 Changed paths:
  M pom.xml
  M zanata-cli/pom.xml
  M zanata-client-commands/pom.xml
  M zanata-maven-plugin/pom.xml
  M zanata-rest-client/pom.xml

 Log Message:
 -----------
 Update version to 3.2-SNAPSHOT; use api 3.2-SNAPSHOT


 Commit: a89f3197b9554f78e27cb676f96c5f3b7471cd4d
   https://github.com/zanata/zanata-client/commit/a89f3197b9554f78e27cb676f96c5f3b7471cd4d
 Author: Sean Flanigan <sflaniga at redhat.com>
 Date:  2013-11-11 (Mon, 11 Nov 2013)

 Changed paths:
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/commands/glossary/delete/GlossaryDeleteCommand.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/commands/glossary/push/GlossaryPushCommand.java
  M zanata-client-commands/src/test/java/org/zanata/client/commands/push/PushCommandTest.java
  M zanata-rest-client/src/main/java/org/zanata/rest/client/ClientUtility.java
  M zanata-rest-client/src/main/java/org/zanata/rest/client/ZanataProxyFactory.java

 Log Message:
 -----------
 Don't build resource URIs in ZanataProxyFactory if @Path annotation works


 Commit: d184f69ba5b5ccd457962432ef2be46890729e4f
   https://github.com/zanata/zanata-client/commit/d184f69ba5b5ccd457962432ef2be46890729e4f
 Author: Patrick Huang <pahuang at redhat.com>
 Date:  2013-11-12 (Tue, 12 Nov 2013)

 Changed paths:
  M zanata-cli/pom.xml
  M zanata-cli/src/test/java/org/zanata/client/ClientToServerTest.java
  A zanata-cli/src/test/java/org/zanata/client/HTTPMockContainer.java
  M zanata-rest-client/src/main/java/org/zanata/rest/client/ZanataProxyFactory.java

 Log Message:
 -----------
 rhbz874983 - give meaningful error message on 503


 Commit: 8a17230827bd035f242328f5f570705604bc1703
   https://github.com/zanata/zanata-client/commit/8a17230827bd035f242328f5f570705604bc1703
 Author: Sean Flanigan <sflaniga at redhat.com>
 Date:  2013-11-12 (Tue, 12 Nov 2013)

 Changed paths:
  M zanata-rest-client/src/main/java/org/zanata/rest/client/ZanataProxyFactory.java

 Log Message:
 -----------
 Add workaround for RESTEasy 2.x/3.x incompatibility


 Commit: 6f89e98efe0e10245171e347dd2ef600c98ca8e1
   https://github.com/zanata/zanata-client/commit/6f89e98efe0e10245171e347dd2ef600c98ca8e1
 Author: Sean Flanigan <sflaniga at redhat.com>
 Date:  2013-11-12 (Tue, 12 Nov 2013)

 Changed paths:
  M zanata-cli/src/test/java/org/zanata/client/ClientToServerTest.java

 Log Message:
 -----------
 Ensure connection is closed


 Commit: a892ec630ab52e0b7d65d8b1779128ad040062c0
   https://github.com/zanata/zanata-client/commit/a892ec630ab52e0b7d65d8b1779128ad040062c0
 Author: Sean Flanigan <sflaniga at redhat.com>
 Date:  2013-11-12 (Tue, 12 Nov 2013)

 Changed paths:
  M zanata-cli/src/test/java/org/zanata/client/ClientToServerTest.java

 Log Message:
 -----------
 Use ephemeral port


 Commit: 70b8df65c40b71ba9afc6bf7e0b164a174d6cd36
   https://github.com/zanata/zanata-client/commit/70b8df65c40b71ba9afc6bf7e0b164a174d6cd36
 Author: Sean Flanigan <sflaniga at redhat.com>
 Date:  2013-11-12 (Tue, 12 Nov 2013)

 Changed paths:
  M zanata-cli/src/test/java/org/zanata/client/ClientToServerTest.java

 Log Message:
 -----------
 Fix lookup of ephemeral port number


 Commit: ba68f6f707e3ae1a98ac4c9b5d5560c0be6291a3
   https://github.com/zanata/zanata-client/commit/ba68f6f707e3ae1a98ac4c9b5d5560c0be6291a3
 Author: Patrick Huang <pahuang at redhat.com>
 Date:  2013-11-12 (Tue, 12 Nov 2013)

 Changed paths:
  M zanata-rest-client/src/main/java/org/zanata/rest/client/ZanataProxyFactory.java

 Log Message:
 -----------
 rhbz874983 - handle other abnormal status code


 Commit: 7fd1026d0433d3b4a9c4a033a42555aeda98eb55
   https://github.com/zanata/zanata-client/commit/7fd1026d0433d3b4a9c4a033a42555aeda98eb55
 Author: Sean Flanigan <sflaniga at redhat.com>
 Date:  2013-11-13 (Wed, 13 Nov 2013)

 Changed paths:
  M zanata-cli/pom.xml
  M zanata-cli/src/test/java/org/zanata/client/ClientToServerTest.java
  A zanata-cli/src/test/java/org/zanata/client/HTTPMockContainer.java
  M zanata-rest-client/src/main/java/org/zanata/rest/client/ZanataProxyFactory.java

 Log Message:
 -----------
 Merge pull request #3 from zanata/rhbz874983

rhbz874983 - give meaningful error message on 503


 Commit: 29f2e1b33d99e25875bc4a3749a81e724d07f811
   https://github.com/zanata/zanata-client/commit/29f2e1b33d99e25875bc4a3749a81e724d07f811
 Author: Sean Flanigan <sflaniga at redhat.com>
 Date:  2013-11-14 (Thu, 14 Nov 2013)

 Changed paths:
  M zanata-rest-client/src/main/java/org/zanata/rest/client/ClientUtility.java

 Log Message:
 -----------
 Remove use of BaseClientResponse.getLocation()

BaseClientResponse.getLocation throws NotImplementedYetException in
RESTEasy 3.x.


 Commit: e26dfa8b61119109933520561d19f5a8b6f145d7
   https://github.com/zanata/zanata-client/commit/e26dfa8b61119109933520561d19f5a8b6f145d7
 Author: Carlos A. Munoz <camunoz at redhat.com>
 Date:  2013-11-20 (Wed, 20 Nov 2013)

 Changed paths:
  M pom.xml
  M zanata-cli/pom.xml
  M zanata-cli/src/main/java/org/zanata/console/ZanataConsole.java
  A zanata-cli/src/main/java/org/zanata/console/aesh/CustomCommandLineParser.java
  A zanata-cli/src/main/java/org/zanata/console/aesh/CustomCommandPopulator.java
  A zanata-cli/src/main/java/org/zanata/console/command/GetStatisticsConsoleCommand.java
  R zanata-cli/src/main/java/org/zanata/console/util/GenericBridgeCommand.java
  R zanata-cli/src/main/java/org/zanata/console/util/GetStatisticsConsoleCmd.java
  R zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/console/GetStatisticsConsoleCmd.java

 Log Message:
 -----------
 Upgrade to the latest Aesh version.


 Commit: ab7b5a4d5103bd07d375854454cf3402539aab06
   https://github.com/zanata/zanata-client/commit/ab7b5a4d5103bd07d375854454cf3402539aab06
 Author: Carlos A. Munoz <camunoz at redhat.com>
 Date:  2013-11-21 (Thu, 21 Nov 2013)

 Changed paths:
  M zanata-cli/src/main/java/org/zanata/console/ZanataConsole.java
  A zanata-cli/src/main/java/org/zanata/console/command/ConsoleCommand.java
  M zanata-cli/src/main/java/org/zanata/console/command/GetStatisticsConsoleCommand.java
  A zanata-cli/src/main/java/org/zanata/console/util/AeshCommandGenerator.java
  M zanata-cli/src/main/java/org/zanata/console/util/Args4jCommandGenerator.java

 Log Message:
 -----------
 Dynamically Generate console commands from Args4j command/option classes.


 Commit: 9314d3919d8c4d4f19c93e17ed8a446cffb276e2
   https://github.com/zanata/zanata-client/commit/9314d3919d8c4d4f19c93e17ed8a446cffb276e2
 Author: Carlos A. Munoz <camunoz at redhat.com>
 Date:  2013-11-21 (Thu, 21 Nov 2013)

 Changed paths:
  M pom.xml
  M zanata-cli/pom.xml
  M zanata-cli/src/main/assembly/bin.xml
  M zanata-cli/src/main/java/org/zanata/client/HelpOptions.java
  M zanata-cli/src/main/java/org/zanata/client/SubCommandHandler2.java
  M zanata-cli/src/main/java/org/zanata/client/ZanataClient.java
  M zanata-cli/src/main/resources/log4j.xml
  M zanata-cli/src/test/java/org/zanata/client/BashCompletionGenerator.java
  M zanata-cli/src/test/java/org/zanata/client/ClientToServerTest.java
  A zanata-cli/src/test/java/org/zanata/client/HTTPMockContainer.java
  M zanata-cli/src/test/java/org/zanata/client/ParameterRule.java
  M zanata-cli/src/test/java/org/zanata/client/ZanataClientTest.java
  M zanata-client-commands/pom.xml
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/commands/AbstractPushPullOptionsImpl.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/commands/AppAbortException.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/commands/AppAbortStrategy.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/commands/ArgsUtil.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/commands/BasicOptions.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/commands/BasicOptionsImpl.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/commands/BooleanValueHandler.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/commands/ConfigurableCommand.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/commands/ConfigurableOptions.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/commands/ConfigurableOptionsImpl.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/commands/ConfigurableProjectCommand.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/commands/ConfigurableProjectOptions.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/commands/ConfigurableProjectOptionsImpl.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/commands/ListLocalCommand.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/commands/ListLocalOptionsImpl.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/commands/ListRemoteCommand.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/commands/ListRemoteOptionsImpl.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/commands/NullAbortStrategy.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/commands/OptionsUtil.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/commands/PublicanPullCommand.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/commands/PublicanPullOptions.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/commands/PublicanPullOptionsImpl.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/commands/PublicanPushCommand.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/commands/PublicanPushOptions.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/commands/PublicanPushOptionsImpl.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/commands/PushPullCommand.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/commands/PushPullOptions.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/commands/PushPullType.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/commands/PutProjectCommand.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/commands/PutProjectOptions.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/commands/PutProjectOptionsImpl.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/commands/PutUserCommand.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/commands/PutUserOptions.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/commands/PutUserOptionsImpl.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/commands/PutVersionCommand.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/commands/PutVersionOptions.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/commands/PutVersionOptionsImpl.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/commands/StringUtil.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/commands/SystemExitStrategy.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/commands/ZanataCommand.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/commands/gettext/GettextUtils.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/commands/gettext/PublicanUtil.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/commands/glossary/delete/GlossaryDeleteCommand.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/commands/glossary/delete/GlossaryDeleteOptions.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/commands/glossary/push/GlossaryPushCommand.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/commands/glossary/push/GlossaryPushOptions.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/commands/pull/AbstractGettextPullStrategy.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/commands/pull/AbstractPullStrategy.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/commands/pull/GettextDirStrategy.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/commands/pull/GettextPullStrategy.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/commands/pull/OfflinePoStrategy.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/commands/pull/PropertiesStrategy.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/commands/pull/PullCommand.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/commands/pull/PullOptions.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/commands/pull/PullOptionsImpl.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/commands/pull/PullStrategy.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/commands/pull/RawPullCommand.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/commands/pull/RawPullStrategy.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/commands/pull/UTF8PropertiesStrategy.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/commands/pull/XliffStrategy.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/commands/pull/XmlStrategy.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/commands/push/AbstractCommonPushStrategy.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/commands/push/AbstractGettextPushStrategy.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/commands/push/AbstractPushStrategy.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/commands/push/GettextDirStrategy.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/commands/push/GettextPushStrategy.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/commands/push/OfflinePoStrategy.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/commands/push/PropertiesStrategy.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/commands/push/PushCommand.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/commands/push/PushOptions.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/commands/push/PushOptionsImpl.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/commands/push/RawPushCommand.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/commands/push/RawPushStrategy.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/commands/push/XliffStrategy.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/commands/push/XmlStrategy.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/commands/stats/ConsoleStatisticsOutput.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/commands/stats/ContainerStatisticsCommandOutput.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/commands/stats/CsvStatisticsOutput.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/commands/stats/GetStatisticsCommand.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/commands/stats/GetStatisticsOptions.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/commands/stats/GetStatisticsOptionsImpl.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/config/ConfigUtil.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/config/LocaleList.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/config/LocaleMapping.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/config/StringTrimAdapter.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/config/ZanataConfig.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/config/package-info.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/etag/ETagCache.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/etag/ETagCacheCollection.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/etag/ETagCacheEntry.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/etag/ETagCacheReaderWriter.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/exceptions/ConfigException.java
  M zanata-client-commands/src/main/java/org/zanata/client/util/ConsoleUtils.java
  M zanata-client-commands/src/test/java/org/zanata/client/commands/DummyResponse.java
  M zanata-client-commands/src/test/java/org/zanata/client/commands/pull/PropertiesPullStrategyTest.java
  M zanata-client-commands/src/test/java/org/zanata/client/commands/pull/PublicanPullCommandTest.java
  M zanata-client-commands/src/test/java/org/zanata/client/commands/push/PropertiesPushStrategyTest.java
  M zanata-client-commands/src/test/java/org/zanata/client/commands/push/PublicanPushCommandTest.java
  M zanata-client-commands/src/test/java/org/zanata/client/commands/push/PushCommandTest.java
  M zanata-client-commands/src/test/java/org/zanata/client/commands/push/XliffPushStrategyTest.java
  M zanata-client-commands/src/test/java/org/zanata/client/config/ConfigUtilTest.java
  M zanata-client-commands/src/test/java/org/zanata/client/config/ZanataConfigTest.java
  M zanata-client-commands/src/test/java/org/zanata/client/etag/ETagCacheTest.java
  M zanata-client-commands/src/test/resources/etagcache/etag-cache.xml
  M zanata-client-commands/src/test/resources/test1/ja-JP/RPM.po
  M zanata-client-commands/src/test/resources/test1/pot/RPM.pot
  M zanata-client-commands/src/test/resources/test1/pot/sub/RPM.pot
  M zanata-client-commands/src/test/resources/test2/zanata.xml
  M zanata-client-commands/src/test/resources/xliffDir/dir1/StringResource_de.xml
  M zanata-client-commands/src/test/resources/xliffDir/dir1/StringResource_en-US.xml
  M zanata-client-commands/src/test/resources/xliffDir/dir1/StringResource_en_US.xml
  M zanata-client-commands/src/test/resources/xliffDir/dir1/dir2/StringResource_en_US.xml
  M zanata-client-commands/src/test/resources/xliffDir/dir1/dir2/StringResource_fr.xml
  M zanata-client-commands/src/test/resources/xliffDir/dir2/StringResource_en_US.xml
  M zanata-client-commands/src/test/resources/xliffDir/dir2/StringResource_fr.xml
  M zanata-client-commands/src/test/resources/xliffDir2/StringResource_en-GB.xml
  M zanata-client-commands/src/test/resources/xliffDir2/StringResource_en-US.xml
  M zanata-client-commands/src/test/resources/xliffDir2/StringResource_en.xml
  M zanata-client-commands/src/test/resources/xliffDir2/StringResource_en_GB.xml
  M zanata-client-commands/src/test/resources/xliffDir2/StringResource_en_US.xml
  M zanata-client-commands/src/test/resources/zanata.xml
  M zanata-maven-plugin/README.txt
  M zanata-maven-plugin/demo-glossary/compendium/pom.xml
  M zanata-maven-plugin/demo-glossary/compendium/zanata.xml
  M zanata-maven-plugin/demo-glossary/csv/pom.xml
  M zanata-maven-plugin/demo-glossary/csv/zanata.xml
  M zanata-maven-plugin/demo-glossary/delete/pom.xml
  M zanata-maven-plugin/demo-glossary/delete/zanata.xml
  M zanata-maven-plugin/demo-glossary/fuel/pom.xml
  M zanata-maven-plugin/demo-glossary/fuel/zanata.xml
  M zanata-maven-plugin/demo-props/pom.xml
  M zanata-maven-plugin/demo-props/zanata.xml
  M zanata-maven-plugin/demo-publican/pom.xml
  M zanata-maven-plugin/demo-publican/zanata.xml
  M zanata-maven-plugin/demo-xliff/pom.xml
  M zanata-maven-plugin/demo-xliff/src/dir1/StringResource_de.xml
  M zanata-maven-plugin/demo-xliff/src/dir2/StringResource_de.xml
  M zanata-maven-plugin/demo-xliff/zanata.xml
  M zanata-maven-plugin/demo-xml/pom.xml
  M zanata-maven-plugin/demo-xml/src/org/zanata/test.xml
  M zanata-maven-plugin/demo-xml/src/org/zanata/test_ja_JP.xml
  M zanata-maven-plugin/demo-xml/zanata.xml
  M zanata-maven-plugin/pom.xml
  M zanata-maven-plugin/sample-scripts/pom.xml
  M zanata-maven-plugin/sample-scripts/zanata.xml
  M zanata-maven-plugin/src/main/java/org/zanata/maven/AbstractPullMojo.java
  M zanata-maven-plugin/src/main/java/org/zanata/maven/AbstractPushMojo.java
  M zanata-maven-plugin/src/main/java/org/zanata/maven/AbstractPushPullMojo.java
  M zanata-maven-plugin/src/main/java/org/zanata/maven/ConfigurableMojo.java
  M zanata-maven-plugin/src/main/java/org/zanata/maven/ConfigurableProjectMojo.java
  M zanata-maven-plugin/src/main/java/org/zanata/maven/GetStatisticsMojo.java
  M zanata-maven-plugin/src/main/java/org/zanata/maven/GlossaryDeleteMojo.java
  M zanata-maven-plugin/src/main/java/org/zanata/maven/GlossaryPushMojo.java
  M zanata-maven-plugin/src/main/java/org/zanata/maven/ListLocalMojo.java
  M zanata-maven-plugin/src/main/java/org/zanata/maven/ListRemoteMojo.java
  M zanata-maven-plugin/src/main/java/org/zanata/maven/PublicanPullMojo.java
  M zanata-maven-plugin/src/main/java/org/zanata/maven/PublicanPushMojo.java
  M zanata-maven-plugin/src/main/java/org/zanata/maven/PullModuleMojo.java
  M zanata-maven-plugin/src/main/java/org/zanata/maven/PullSimpleMojo.java
  M zanata-maven-plugin/src/main/java/org/zanata/maven/PushModuleMojo.java
  M zanata-maven-plugin/src/main/java/org/zanata/maven/PushSimpleMojo.java
  M zanata-maven-plugin/src/main/java/org/zanata/maven/PutProjectMojo.java
  M zanata-maven-plugin/src/main/java/org/zanata/maven/PutUserMojo.java
  M zanata-maven-plugin/src/main/java/org/zanata/maven/PutVersionMojo.java
  M zanata-maven-plugin/src/test/java/org/zanata/maven/PushMojoTest.java
  M zanata-maven-plugin/src/test/java/org/zanata/maven/ZanataMojoTest.java
  M zanata-maven-plugin/src/test/resources/push-test/pom-config-pushType.xml
  M zanata-maven-plugin/src/test/resources/push-test/pom-config.xml
  M zanata-rest-client/pom.xml
  M zanata-rest-client/src/main/java/org/zanata/rest/client/ApiKeyHeaderDecorator.java
  M zanata-rest-client/src/main/java/org/zanata/rest/client/ClientUtility.java
  M zanata-rest-client/src/main/java/org/zanata/rest/client/ITranslationResourcesFactory.java
  M zanata-rest-client/src/main/java/org/zanata/rest/client/TraceDebugInterceptor.java
  M zanata-rest-client/src/main/java/org/zanata/rest/client/ZanataProxyFactory.java
  M zanata-rest-client/src/test/java/org/zanata/rest/client/ApiKeyHeaderDecoratorTest.java

 Log Message:
 -----------
 Merge remote-tracking branch 'origin/master' into zanata-console

Conflicts:
	pom.xml
	zanata-cli/pom.xml
	zanata-client-commands/pom.xml


Compare: https://github.com/zanata/zanata-client/compare/bffca12600e4...9314d3919d8c


More information about the zanata-commits mailing list