[zanata/zanata-platform] 474495: WIP: remove findbugs warning from zanata-war

GitHub noreply at github.com
Thu May 4 06:11:50 UTC 2017


 Branch: refs/heads/ZNTA-845-findbugs
 Home:  https://github.com/zanata/zanata-platform
 Commit: 47449540fe4790b56268b1ff4a5012099cb5bd61
   https://github.com/zanata/zanata-platform/commit/47449540fe4790b56268b1ff4a5012099cb5bd61
 Author: Alex Eng <aeng at redhat.com>
 Date:  2017-05-04 (Thu, 04 May 2017)

 Changed paths:
  M api/zanata-common-api/src/main/java/org/zanata/rest/service/RestResource.java
  M server/gwt-editor/src/main/java/org/zanata/webtrans/shared/validation/ValidationFactory.java
  M server/zanata-model/src/main/java/org/zanata/model/HLocale.kt
  M server/zanata-model/src/main/java/org/zanata/model/PersonProjectMemberships.java
  M server/zanata-war/src/main/java/org/zanata/ApplicationConfiguration.java
  M server/zanata-war/src/main/java/org/zanata/H2DocumentHistoryTrigger.java
  M server/zanata-war/src/main/java/org/zanata/action/ActivityAction.java
  M server/zanata-war/src/main/java/org/zanata/action/CacheAction.java
  M server/zanata-war/src/main/java/org/zanata/action/CopyTransManager.java
  M server/zanata-war/src/main/java/org/zanata/action/CopyTransOptionsModel.java
  M server/zanata-war/src/main/java/org/zanata/action/DashboardAction.java
  M server/zanata-war/src/main/java/org/zanata/action/LanguageAction.java
  M server/zanata-war/src/main/java/org/zanata/action/LocaleSelectorAction.java
  M server/zanata-war/src/main/java/org/zanata/action/PasswordResetAction.java
  M server/zanata-war/src/main/java/org/zanata/action/ProjectHome.java
  M server/zanata-war/src/main/java/org/zanata/action/ProjectHomeAction.java
  M server/zanata-war/src/main/java/org/zanata/action/ProjectPermissionDialog.java
  M server/zanata-war/src/main/java/org/zanata/action/RegisterAction.java
  M server/zanata-war/src/main/java/org/zanata/action/RoleAction.java
  M server/zanata-war/src/main/java/org/zanata/action/RoleSearch.java
  M server/zanata-war/src/main/java/org/zanata/action/ServerConfigurationBean.java
  M server/zanata-war/src/main/java/org/zanata/action/SortingType.java
  M server/zanata-war/src/main/java/org/zanata/action/TranslationMemoryAction.java
  M server/zanata-war/src/main/java/org/zanata/action/UserSearch.java
  M server/zanata-war/src/main/java/org/zanata/action/UserSettingsAction.java
  M server/zanata-war/src/main/java/org/zanata/action/VersionGroupHomeAction.java
  M server/zanata-war/src/main/java/org/zanata/action/VersionGroupJoinAction.java
  M server/zanata-war/src/main/java/org/zanata/action/VersionHome.java
  M server/zanata-war/src/main/java/org/zanata/action/VersionHomeAction.java
  M server/zanata-war/src/main/java/org/zanata/action/validator/DomainListValidator.java
  M server/zanata-war/src/main/java/org/zanata/action/validator/EmailListValidator.java
  M server/zanata-war/src/main/java/org/zanata/async/AsyncTaskHandle.java
  M server/zanata-war/src/main/java/org/zanata/async/AsyncTaskHandleManager.java
  M server/zanata-war/src/main/java/org/zanata/async/AsyncTaskResult.java
  M server/zanata-war/src/main/java/org/zanata/config/ConfigStore.java
  M server/zanata-war/src/main/java/org/zanata/config/JaasConfig.java
  M server/zanata-war/src/main/java/org/zanata/dao/AccountRoleDAO.java
  M server/zanata-war/src/main/java/org/zanata/dao/DocumentDAO.java
  M server/zanata-war/src/main/java/org/zanata/dao/StreamingDAO.java
  M server/zanata-war/src/main/java/org/zanata/database/WrapperManager.java
  M server/zanata-war/src/main/java/org/zanata/email/EmailBuilder.java
  M server/zanata-war/src/main/java/org/zanata/events/TransMemoryMergeEvent.java
  M server/zanata-war/src/main/java/org/zanata/file/FilePersistService.java
  M server/zanata-war/src/main/java/org/zanata/file/FileSystemPersistService.java
  M server/zanata-war/src/main/java/org/zanata/file/GlobalDocumentId.java
  M server/zanata-war/src/main/java/org/zanata/file/SourceDocumentUpload.java
  M server/zanata-war/src/main/java/org/zanata/file/TranslationDocumentUpload.java
  M server/zanata-war/src/main/java/org/zanata/i18n/MessagesFactory.java
  M server/zanata-war/src/main/java/org/zanata/job/CdiDownloadFileCleanupJob.java
  M server/zanata-war/src/main/java/org/zanata/liquibase/custom/CountWordsInHTextFlow.java
  M server/zanata-war/src/main/java/org/zanata/liquibase/custom/GenerateHashForGlossaryEntry.java
  M server/zanata-war/src/main/java/org/zanata/liquibase/custom/MigrateDataToHCredentials.java
  M server/zanata-war/src/main/java/org/zanata/liquibase/custom/MigrateHTermCommentToString.java
  M server/zanata-war/src/main/java/org/zanata/liquibase/custom/MigrateRawDocumentsToFileSystem.java
  M server/zanata-war/src/main/java/org/zanata/liquibase/custom/RebuildTMXPlainText.java
  M server/zanata-war/src/main/java/org/zanata/rest/ZanataRestResponseInterceptor.java
  M server/zanata-war/src/main/java/org/zanata/rest/editor/dto/EditorTextFlow.java
  M server/zanata-war/src/main/java/org/zanata/rest/editor/dto/EditorTextFlowTarget.java
  M server/zanata-war/src/main/java/org/zanata/rest/editor/dto/suggestion/TextFlowSuggestionDetail.java
  M server/zanata-war/src/main/java/org/zanata/rest/editor/dto/suggestion/TransMemoryUnitSuggestionDetail.java
  M server/zanata-war/src/main/java/org/zanata/rest/editor/service/TransMemoryMergeManager.java
  M server/zanata-war/src/main/java/org/zanata/rest/editor/service/UserService.java
  M server/zanata-war/src/main/java/org/zanata/rest/service/ETagUtils.java
  M server/zanata-war/src/main/java/org/zanata/rest/service/LocalesService.java
  M server/zanata-war/src/main/java/org/zanata/rest/service/ProjectService.java
  M server/zanata-war/src/main/java/org/zanata/rest/service/ResourceUtils.java
  M server/zanata-war/src/main/java/org/zanata/rest/service/RestSlugValidator.java
  M server/zanata-war/src/main/java/org/zanata/rest/service/StatisticsServiceImpl.java
  M server/zanata-war/src/main/java/org/zanata/rest/service/TranslationMemoryResourceService.java
  M server/zanata-war/src/main/java/org/zanata/rest/service/TranslatorCredit.java
  M server/zanata-war/src/main/java/org/zanata/rest/service/VirusScanner.java
  M server/zanata-war/src/main/java/org/zanata/seam/security/IdentityManager.java
  M server/zanata-war/src/main/java/org/zanata/seam/security/ZanataJpaIdentityStore.java
  M server/zanata-war/src/main/java/org/zanata/seam/text/SeamTextParser.java
  M server/zanata-war/src/main/java/org/zanata/security/AuthenticationManager.java
  M server/zanata-war/src/main/java/org/zanata/security/JBossSSOLoginModule.java
  M server/zanata-war/src/main/java/org/zanata/security/Role.java
  M server/zanata-war/src/main/java/org/zanata/security/SpNegoIdentity.java
  M server/zanata-war/src/main/java/org/zanata/security/ZanataIdentity.java
  M server/zanata-war/src/main/java/org/zanata/security/ZanataOpenId.java
  M server/zanata-war/src/main/java/org/zanata/security/oauth/SecurityTokens.java
  M server/zanata-war/src/main/java/org/zanata/service/ActivityService.java
  M server/zanata-war/src/main/java/org/zanata/service/ConfigurationService.java
  M server/zanata-war/src/main/java/org/zanata/service/CopyTransService.java
  M server/zanata-war/src/main/java/org/zanata/service/CopyVersionService.java
  M server/zanata-war/src/main/java/org/zanata/service/DocumentService.java
  M server/zanata-war/src/main/java/org/zanata/service/EmailService.java
  M server/zanata-war/src/main/java/org/zanata/service/FileSystemService.java
  M server/zanata-war/src/main/java/org/zanata/service/GravatarService.java
  M server/zanata-war/src/main/java/org/zanata/service/IndexingService.java
  M server/zanata-war/src/main/java/org/zanata/service/LanguageTeamService.java
  M server/zanata-war/src/main/java/org/zanata/service/LocaleService.java
  M server/zanata-war/src/main/java/org/zanata/service/LockManagerService.java
  M server/zanata-war/src/main/java/org/zanata/service/MergeTranslationsService.java
  M server/zanata-war/src/main/java/org/zanata/service/ProjectService.java
  M server/zanata-war/src/main/java/org/zanata/service/RegisterService.java
  M server/zanata-war/src/main/java/org/zanata/service/RequestService.java
  M server/zanata-war/src/main/java/org/zanata/service/SlugEntityService.java
  M server/zanata-war/src/main/java/org/zanata/service/TransMemoryMergeService.java
  M server/zanata-war/src/main/java/org/zanata/service/TranslationFileService.java
  M server/zanata-war/src/main/java/org/zanata/service/TranslationMergeService.java
  M server/zanata-war/src/main/java/org/zanata/service/TranslationService.java
  M server/zanata-war/src/main/java/org/zanata/service/TranslationStateCache.java
  M server/zanata-war/src/main/java/org/zanata/service/UserAccountService.java
  M server/zanata-war/src/main/java/org/zanata/service/ValidationService.java
  M server/zanata-war/src/main/java/org/zanata/service/VersionGroupService.java
  M server/zanata-war/src/main/java/org/zanata/service/VersionStateCache.java
  M server/zanata-war/src/main/java/org/zanata/service/impl/ActivityLockManager.java
  M server/zanata-war/src/main/java/org/zanata/service/impl/CopyTransWorkFactory.java
  M server/zanata-war/src/main/java/org/zanata/service/impl/CopyVersionServiceImpl.java
  M server/zanata-war/src/main/java/org/zanata/service/impl/EmailChangeService.java
  M server/zanata-war/src/main/java/org/zanata/service/impl/EmailServiceImpl.java
  M server/zanata-war/src/main/java/org/zanata/service/impl/FileSystemServiceImpl.java
  M server/zanata-war/src/main/java/org/zanata/service/impl/GlossarySearchServiceImpl.java
  M server/zanata-war/src/main/java/org/zanata/service/impl/LanguageTeamServiceImpl.java
  M server/zanata-war/src/main/java/org/zanata/service/impl/LocaleServiceImpl.java
  M server/zanata-war/src/main/java/org/zanata/service/impl/RequestServiceImpl.java
  M server/zanata-war/src/main/java/org/zanata/service/impl/SlugEntityUpdatedListener.java
  M server/zanata-war/src/main/java/org/zanata/service/impl/TextFlowSearchServiceImpl.java
  M server/zanata-war/src/main/java/org/zanata/service/impl/TranslationArchiveServiceImpl.java
  M server/zanata-war/src/main/java/org/zanata/service/impl/TranslationMemoryServiceImpl.java
  M server/zanata-war/src/main/java/org/zanata/service/impl/TranslationMergeServiceFactory.java
  M server/zanata-war/src/main/java/org/zanata/service/impl/TranslationStateCacheImpl.java
  M server/zanata-war/src/main/java/org/zanata/service/impl/WebhookServiceImpl.java
  M server/zanata-war/src/main/java/org/zanata/servlet/MultiFileUploadServlet.java
  M server/zanata-war/src/main/java/org/zanata/tmx/TMXParser.java
  M server/zanata-war/src/main/java/org/zanata/tmx/TransMemoryAdapter.java
  M server/zanata-war/src/main/java/org/zanata/ui/AbstractSortAction.java
  M server/zanata-war/src/main/java/org/zanata/ui/UIInputContainer.java
  M server/zanata-war/src/main/java/org/zanata/ui/ajax/commandbutton/CommandButton.java
  R server/zanata-war/src/main/java/org/zanata/ui/ajax/commandbutton/CommandButtonRenderer.java
  A server/zanata-war/src/main/java/org/zanata/ui/ajax/commandbutton/ZanataCommandButtonRenderer.java
  M server/zanata-war/src/main/java/org/zanata/ui/faces/FacesMessages.java
  M server/zanata-war/src/main/java/org/zanata/util/CommonMarkRenderer.java
  M server/zanata-war/src/main/java/org/zanata/util/EssentialDataCreator.java
  M server/zanata-war/src/main/java/org/zanata/util/FileUtil.java
  M server/zanata-war/src/main/java/org/zanata/util/PasswordUtil.java
  M server/zanata-war/src/main/java/org/zanata/util/WithRequestScopeInterceptor.java
  M server/zanata-war/src/main/java/org/zanata/webhook/events/TestEvent.java
  M server/zanata-war/src/main/java/org/zanata/webtrans/server/GwtDispatchService.java
  M server/zanata-war/src/main/java/org/zanata/webtrans/server/SeamDispatch.java
  M server/zanata-war/src/main/java/org/zanata/webtrans/server/TranslationUpdateListener.java
  M server/zanata-war/src/main/java/org/zanata/webtrans/server/TranslationWorkspaceFactory.java
  M server/zanata-war/src/main/java/org/zanata/webtrans/server/TranslationWorkspaceManagerImpl.java
  M server/zanata-war/src/main/java/org/zanata/webtrans/server/locale/MessagesProxy.java
  M server/zanata-war/src/main/java/org/zanata/webtrans/server/rpc/TransUnitUpdateHelper.java
  M server/zanata-war/src/test/java/org/zanata/rest/service/ResourceUtilsTest.java

 Log Message:
 -----------
 WIP: remove findbugs warning from zanata-war
More information about the zanata-commits mailing list