Roger Sinel - är sjuk

roger.sinel at lo.se roger.sinel at lo.se
Mon Feb 18 12:58:53 UTC 2008


Jag kommer att vara borta från kontoret fr.o.m.  2008-02-18 och kommer inte
tillbaka förrän 2008-02-21.


More information about the epel-devel-list mailing list