[fedora-trans-el] system-config-samba

Dimitrios 'sehh' Michelinakis dimitris at michelinakis.gr
Tue Jun 13 08:50:25 UTC 2006


Anevasa tin teliomeni metafrasi tou system-config-samba.


-- 
Dimitrios Michelinakis
More information about the Fedora-trans-el mailing list